5 Thị thực giúp bạn đến Mỹ làm việc, định cư và lấy Thẻ xanh

date 10/03/2021
date 1539

Người lao động nước ngoài có thể thường trú tại Hoa Kỳ bằng Thị thực định cư diện lao động (Visa EB). Mỗi năm, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ sẵn có khoảng 140.000 thị thực diện này cho người lao động muốn định cư Mỹ.

Khác với thị thực không định cư, thị thực định cư diện lao động cung cấp cho đương đơn nền tảng để từ đó nộp đơn xin thường trú hợp pháp tại Hoa Kỳ. Sau 5 năm là thường trú nhân hợp pháp, công dân nước ngoài có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Mỹ. Do đó, người lao động nước ngoài, con cái và vợ/chồng của họ có thể sinh sống và làm việc lâu dài tại Mỹ nếu họ đáp ứng đủ điều kiện cho một trong năm loại thị thực diện lao động.

Xem thêm các bài viết:
4 cách giúp bạn xin thẻ xanh và định cư Mỹ nhanh hơn
Tổng hợp toàn bộ cách giúp bạn định cư Mỹ hợp pháp
Tìm hiểu về luật di trú và quy trình định cư Mỹ

Năm loại thị thực EB bao gồm Định cư diện lao động ưu tiên (visa EB-1), Định cư diện tay nghề cao (visa EB-2), định cư diện lao động lành nghề (visa EB-3), định cư diện di dân đặc biệt (visa EB-4) và Đầu tư định cư Mỹ (visa EB-5). Thời gian xử lý cho từng diện thị thực này khác nhau tùy trường hợp.

Thị thực lao động định cư

 Diện thị thựcNgười lao động đủ điều kiện
EB-1ANgười lao động với khả năng nổi trội. Không cần thư mời làm việc.
EB-1BNhà nghiên cứu hoặc giáo sư nước ngoài xuất sắc.
EB-1CNhà quản lý và điều hành được thuyên chuyển từ các tập đoàn đa quốc gia.
EB-2• Chuyên gia có bằng cấp cao và có công việc tại Mỹ.

• Người lao động có năng lực đặc biệt và được mời làm việc tại Mỹ.

• Được Miễn trừ vì lợi ích quốc gia (NIW). Không cần thư mời làm việc.

EB-3• Chuyên viên.

• Lao động tay nghề.

• Lao động phổ thông.

EB-4Người di dân đặc biệt.
EB-5Nhà đầu tư định cư.

 

Thị thực diện EB-1

Định cư theo diện lao động ưu tiên (visa EB-1) dành cho các đối tượng được ưu tiên. Có ba nhóm nhỏ của thị thực diện EB-1.

  • Thị thực EB-1A dành cho người có năng lực nổi trội, xuất chúng trong thể thao, giáo dục, kinh doanh, nghệ thuật hoặc khoa học. Đương đơn diện EB-1A phải có nhiều bằng chứng chứng minh rằng những thành tựu và chuyên môn của họ được thế giới công nhận.
  • Thị thực EB-1B dành cho nhà nghiên cứu và giáo sư xuất sắc. Đương đơn diện EB-1B phải được quốc tế công nhận và có ít nhất ba năm nghiên cứu hoặc đào tạo. Họ phải đến Hoa Kỳ để tiếp tục công việc.
  • Thị thực EB-1C dành cho giám đốc điều hành hoặc quản lý đa quốc gia. Đương đơn diện EB-1C phải được tuyển dụng bởi công ty mẹ, chi nhánh, công ty liên kết hoặc công ty con ở nước ngoài của chủ lao động dự định đầu tư tại Mỹ với chức vụ quản lý hoặc điều hành trong ít nhất một năm trong vòng ba năm trước đó.

Định cư diện lao động ưu tiên EB-1 chiếm 28,6% trong tổng số thị thực định cư diện lao động mỗi năm. Thị thực EB-1 hiếm khi vượt quá số lượng được phân bổ, do đó diện thị thực này hiếm khi bị tồn đọng.

CHUYÊN GIA DI TRÚ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

 

Thị thực diện EB-2

Lao động định cư diện ưu tiên thứ hai (visa EB-2) dành cho người lao động nước ngoài có bằng cấp cao, năng lực đặc biệt và/hoặc nhập cư vì lợi ích quốc gia.

  • Chuyên gia có bằng cấp cao hoặc bằng cử nhân và ít nhất năm năm kinh nghiệm liên tục thì đủ điều kiện được cấp thị thực diện EB-2.
  • Chuyên gia có năng lực đặc biệt phải có trình độ chuyên môn cao hơn hẳn mức bình thường.
  • Người nước ngoài tìm kiếm quyền được miễn trừ lợi ích quốc gia (NIW) phải chứng minh rằng việc họ định cư tại Hoa Kỳ sẽ mang lại lợi ích tiềm năng cho nền kinh tế, văn hóa hoặc giáo dục, hoặc phúc lợi của Mỹ vì năng lực đặc biệt của họ trong khoa học, nghệ thuật, hoặc kinh doanh.

Khoảng 28,6% thị thực định cư diện lao động dành cho những đương đơn xin thị thực EB-2. Các hồ sơ từ Trung Quốc và Ấn Độ bị tồn đọng trong diện EB-2 vì lượng đơn được nộp quá nhiều.

Thị thực diện EB-3

Thị thực lao động định cư diện ưu tiên thứ ba (visa EB-3) dành cho lao động phổ thông, lao động lành nghề và chuyên viên. Các thuật ngữ này được định nghĩa là:

  • Chuyên viên là những người có công việc mà yêu cầu phải có ít nhất một bằng đại học hoặc cao đẳng hệ bốn năm
  • Lao động lành nghề là những người đã qua đào tạo nghề hoặc có kinh nghiệm làm việc hai năm
  • Lao động phổ thông là những người làm công việc không theo mùa vụ đòi hỏi đào tạo nghề hoặc kinh nghiệm làm việc dưới hai năm.

Tất cả đương đơn diện EB-3 phải có Chứng nhận Lao động của Bộ Lao động Hoa Kỳ (PERM). Cũng như thị thực diện EB-1 và EB-2, khoảng định mức 28,6% trong tổng số lượng thị thực lao động định cư được phân bổ cho diện EB-3. Hồ sơ của những đương đơn diện EB-3 bị tồn đọng đáng kể.

Thị thực diện EB-4

Định cư diện di dân đặc biệt (visa EB-4) được dành cho những người nhập cư đặc biệt. Hầu hết thị thực diện này được cấp cho những nam nữ tu sĩ hay chuyên viên làm việc cho các tổ chức tôn giáo. Tuy nhiên, thị thực diện EB-4 cũng được chỉ định cho phát thanh viên, biên dịch viên người Iraq hoặc người Afghanistan, bác sĩ, quân nhân, nhân viên tổ chức quốc tế, nhân viên Vùng kênh đào Panama, người Iraq có công hỗ trợ Hoa Kỳ và nhân viên NATO đã nghỉ hưu. Khoảng định mức 7,1 phần trăm trong tổng số thị thực lao động định cư trên toàn thế giới được phân bổ cho nhóm di dân đặc biệt diện EB-4. Thị thực diện EB-4 chưa được sử dụng triệt để và diện này hiếm khi được đáp ứng đủ. Trên thực tế, nhiều thị thực diện EB-4 được phân bổ cho các loại thị thực định cư diện lao động khác vào gần cuối năm tài chính để không bị hụt số lượng.

Thị thực diện EB-5

Đầu tư định cư Mỹ – loại thị thực được ưu tiên thứ năm (visa EB-5) dành cho các nhà đầu tư nước ngoài. Đương đơn xin thị thực diện EB-5 phải đầu tư vốn từ 900.000 đô la hoặc 1,8 triệu đô la vào công ty/dự án tại Mỹ và tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian. Yêu cầu về số tiền vốn bắt buộc phụ thuộc vào địa điểm của công ty Mỹ nhận đầu tư. Nhà đầu tư diện EB-5 có tùy chọn đầu tư vào các pháp nhân kinh doanh được gọi là trung tâm vùng do USCIS chỉ định nhằm quản lý các dự án đầu tư diện EB-5. USCIS dành 10.000 visa cho đương đơn EB-5 mỗi năm. Trong số các thị thực này, 3.000 thị thực được dành cho người nước ngoài đầu tư vào các Trung tâm Vùng theo diện EB-5.

Liên hệ Close
Đăng ký