Lịch Chiếu Khán Di Dân – Visa Bulletin 2021 (Cập Nhật)

date 16/11/2021
date 1275

Lịch Chiếu Khán Di Dân (Bản Tin Visa Bulletin) là gì?

Lịch Chiếu Khán Di Dân (Visa Bulletin) là một bản tin nhập cư do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xuất bản. Mục đích chính của bản tin này là cung cấp danh sách chờ được cập nhật cho những người nhập cư phải tuân theo hệ thống hạn ngạch. Nội dung của bản tin có sẵn trên web.

Lịch Chiếu Khán Di Dân dành cho những diện thị thực nào?

Visa Bulletin được cập nhật hàng tháng bởi Sở Di Trú Hoa Kỳ, trong đó những diện visa được cập nhật bao gồm:

 • Diện Lao Động: EB1, EB2, EB3, EB4, EB5
 • Diện Nhân Thân: F1, F2A, F2B, F3, F4

Hai bảng chính cần quan tâm

 • Bảng Ngày Ưu Tiên Phê Duyệt: Các ứng viên có ngày nộp hồ sơ (ngày ưu tiên) sớm hơn ngày ghi trong tờ này và những ứng viên đã hoàn thành đủ 6 bước sẽ được xếp lịch phỏng vấn.
 • Bảng Ngày Tiếp Nhận Đơn: Các hồ sơ có ngày nộp (ngày ưu tiên) sớm hơn ngày nêu trên có thể được mở và các bên phải trải qua đủ 6 bước của quy trình chuẩn bị phỏng vấn.
VISA BULLETIN – Lịch chiếu khán di dân 2021

VISA BULLETIN – Lịch chiếu khán di dân 2021.

BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 12 NĂM 2021

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES)

Bản tin di trú tháng 12/2021 không có thay đổi so với tháng 11/2021. Ngày ưu tiên phê duyệt của các diện lao động định cư Mỹ bao gồm EB-1, EB-2, EB-3, EB-4 vẫn duy trì tình trạng Current (không có hồ sơ tồn đọng).

Đối với diện EB-5:

 • Đầu tư định cư trực tiếp: Tình trạng vẫn Current.
 • Đầu tư định cư gián tiếp: Diện này không có sự điều chỉnh nào so với tháng trước, tình trạng vẫn là Unauthorized (không có sẵn visa cấp cho người nhập cư).
Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
EB-1Lao động ưu tiênCurrentCurrent
EB-2Lao động chuyên môn caoCurrentCurrent
EB-3Lao động lành nghềCurrentCurrent
Lao động phổ thôngCurrentCurrent
EB-4Lao động đặc thùCurrentCurrent
Lao động tôn giáoCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư trực tiếpCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư gián tiếpUnauthorizedCurrent

BẢO LÃNH THÂN NHÂN (FAMILY-SPONSORED PREFERENCES)

Lịch xét duyệt hồ sơ bảo lãnh thân nhân tháng 12/2021 vẫn không có chuyển biến tích cực nào cho các diện F-1, F-2B, F-3 và F-4 khi mà ngày ưu tiên phê duyệt của những diện này đều đứng yên so với tháng 11/2021, chỉ có diện F-2A duy trì tình trạng Current.

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
F-1Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ01/12/201415/05/2016
F-2AVợ/chồng, con cái còn độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân tại MỹCurrent01/09/2021
F-2BCon cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân tại Mỹ22/09/201522/09/2016
F-3Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ22/11/200822/08/2009
F-4Anh/chị/em của công dân Mỹ22/03/200701/10/2007

__________________________

BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 11 NĂM 2021

 

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES)

Nhìn chung, bản tin di trú tháng 11/2021 không có nhiều thay đổi so với tháng 10/2021. Ngày ưu tiên phê duyệt của các diện lao động định cư Mỹ bao gồm EB-1, EB-2, EB-3, EB-4 (Lao động đặc thù/Di dân đặc biệt) vẫn duy trì tình trạng Current (không có hồ sơ tồn đọng), chỉ riêng diện Lao động tôn giáo đã trở về Current so với tháng trước đó bị chững lại.

Đối với diện EB-5:

 • Đầu tư định cư trực tiếp: Tình trạng vẫn Current so với tháng 10/2021.
 • Đầu tư định cư gián tiếp: Diện này không có sự điều chỉnh nào so với tháng trước, tình trạng vẫn là Unauthorized (không có sẵn visa cấp cho người nhập cư).
Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
EB-1Lao động ưu tiênCurrentCurrent
EB-2Lao động chuyên môn caoCurrentCurrent
EB-3Lao động lành nghềCurrentCurrent
Lao động phổ thôngCurrentCurrent
EB-4Lao động đặc thùCurrentCurrent
Lao động tôn giáoCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư trực tiếpCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư gián tiếpUnauthorizedCurrent

 

BẢO LÃNH THÂN NHÂN (FAMILY-SPONSORED PREFERENCES)

Lịch xét duyệt hồ sơ bảo lãnh thân nhân tháng 11/2021 vẫn không có bất kỳ chuyển biến tích cực nào cho các diện F-1, F-2B, F-3 và F-4 khi mà ngày ưu tiên phê duyệt của những diện này đều đứng yên so với tháng 10/2021, chỉ có diện F-2A duy trì tình trạng Current.

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
F-1Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ01/12/201415/05/2016
F-2AVợ/chồng, con cái còn độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân tại MỹCurrent01/06/2021
F-2BCon cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân tại Mỹ22/09/201522/09/2016
F-3Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ22/11/200822/08/2009
F-4Anh/chị/em của công dân Mỹ22/03/200701/10/2007

__________________________

BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 10 NĂM 2021

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES)

Trong tháng 10 này, ngày ưu tiên phê duyệt của các diện lao động định cư Mỹ bao gồm EB-1, EB-2, EB-3, EB-4 (Lao động đặc thù/Di dân đặc biệt) vẫn duy trì tình trạng Current (không có hồ sơ tồn đọng), riêng diện Lao động tôn giáo đang không có sẵn visa cấp cho người nhập cư (Unauthorized).

Đối với diện EB-5:

 • Đầu tư định cư trực tiếp: Tình trạng vẫn Current so với tháng 09/2021.
 • Đầu tư định cư gián tiếp: Diện này không có sự điều chỉnh nào so với tháng trước, tình trạng vẫn là Unauthorized.
Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
EB-1Lao động ưu tiênCurrentCurrent
EB-2Lao động chuyên môn caoCurrentCurrent
EB-3Lao động lành nghềCurrentCurrent
Lao động phổ thôngCurrentCurrent
EB-4Lao động đặc thùCurrentCurrent
Lao động tôn giáoUnauthorizedCurrent
EB-5Đầu tư định cư trực tiếpCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư gián tiếpUnauthorizedCurrent

 

BẢO LÃNH THÂN NHÂN (FAMILY-SPONSORED PREFERENCES)

Lịch xét duyệt hồ sơ bảo lãnh thân nhân tháng này không cho thấy chuyển biến tích cực nào cho các diện F-1, F-2A, F-2B, F-3 và F-4 khi mà ngày ưu tiên phê duyệt của tất cả các diện đều đứng yên so với tháng 09/2021.

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
F-1Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ01/12/201415/05/2016
F-2AVợ/chồng, con cái còn độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân tại MỹCurrent01/06/2021
F-2BCon cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân tại Mỹ22/09/2015    22/09/2016
F-3Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ22/11/200822/08/2009
F-4Anh/chị/em của công dân Mỹ   22/03/200701/10/2007

 

__________________________

BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 8 NĂM 2021

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES)

Ngày ưu tiên phê duyệt của các diện lao động định cư Mỹ bao gồm EB-1, EB-2, EB-3, EB-4 duy trì tình trạng Current.

Riêng EB-5 ở Việt Nam:

 • Đầu tư định cư trực tiếp: Một tín hiệu đáng mừng cho các hồ sơ EB5 diện này là Ngày ưu tiên phê duyệt đang ở tình trạng Current (không có hồ sơ tồn đọng).
 • Đầu tư định cư gián tiếp: Diện này không có sự thay đổi so với tháng 07/2021, tình trạng vẫn là Unauthorized (không có sẵn lượng visa cho người nộp đơn).
 • Đầu tư định cư gián tiếp: Diện này có sự điều chỉnh không như mong đợi, tình trạng là Unauthorized (không có sẵn lượng visa cho người nộp đơn).
Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
EB-1Lao động ưu tiênCurrentCurrent
EB-2Lao động chuyên môn caoCurrentCurrent
EB-3Lao động lành nghềCurrentCurrent
Lao động phổ thôngCurrentCurrent
EB-4Lao động đặc thùCurrentCurrent
Lao động tôn giáoCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư trực tiếpCurrent
*Người Việt Nam: Current
Current
EB-5Đầu tư định cư gián tiếpU
*Người Việt Nam:U
Current

 

BẢO LÃNH THÂN NHÂN (FAMILY-SPONSORED PREFERENCES)

– Lịch phê duyệt hồ sơ bảo lãnh thân nhân diện F-2A vẫn Current.

– Lịch phê duyệt của các diện bảo lãnh thân nhân còn lại bao gồm F-1, F-2B, F-3 và F-4 tiếp tục tăng từ 1 tuần đến gần 1 tháng so với tháng 07/2021.

 

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
F-1Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ22/11/201415/05/2016
F-2AVợ/chồng, con cái còn độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân tại MỹCurrent01/06/2021
F-2BCon cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân tại Mỹ22/09/201522/09/2016
F-3Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ08/11/200822/08/2009
F-4Anh/chị/em của công dân Mỹ 01/03/200701/10/2007

__________________________

BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 7 NĂM 2021

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES)

Ngày ưu tiên phê duyệt của các diện lao động định cư Mỹ bao gồm EB-1, EB-2, EB-3, EB-4 duy trì tình trạng Current.

Riêng EB-5 ở Việt Nam:

 • Đầu tư định cư trực tiếp: Ngày ưu tiên phê duyệt là 01/04/2020, một bước tăng đáng mừng cho các hồ sơ diện này, tăng gần 2 năm so với tháng 06/2021.
 • Đầu tư định cư gián tiếp: Diện này có sự điều chỉnh không như mong đợi, tình trạng là Unauthorized (không có sẵn lượng visa cho người nộp đơn).
Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
EB-1Lao động ưu tiênCurrentCurrent
EB-2Lao động chuyên môn caoCurrentCurrent
EB-3Lao động lành nghềCurrentCurrent
Lao động phổ thôngCurrentCurrent
EB-4Lao động đặc thùCurrentCurrent
Lao động tôn giáoCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư trực tiếpCurrent
*Người Việt Nam: 01/04/2020
Current
EB-5Đầu tư định cư gián tiếpU
*Người Việt Nam:U
Current

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES)

– Lịch phê duyệt hồ sơ bảo lãnh thân nhân diện F-2A vẫn Current.

– Lịch phê duyệt của các diện bảo lãnh thân nhân còn lại bao gồm F-1, F-2B, F-3 và F-4 tiếp tục tăng từ khoảng 2 tuần đến 2 tháng so với tháng 06/2021.

 

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
F-1Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ15/11/201415/05/2016
F-2AVợ/chồng, con cái còn độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân tại MỹCurrent22/09/2016
F-2BCon cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân tại Mỹ15/09/201515/08/2016
F-3Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ01/11/200822/08/2009
F-4Anh/chị/em của công dân Mỹ08/02/200701/10/2007

__________________________

BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 6 NĂM 2021

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES)

Ngày ưu tiên phê duyệt của tất cả các diện lao động định cư Mỹ bao gồm EB-1, EB-2, EB-3, EB-4 và EB-5 không thay đổi so với tháng 05/2021, duy trì tình trạng Current.

Riêng EB-5 ở Việt NamĐầu tư định cư trực tiếp và Đầu tư định cư gián tiếp có điều chỉnh tăng, cụ thể ngày ưu tiên phê duyệt đều là 15/04/2018, tăng 2 tháng so với tháng 05/2021.

 

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
EB-1Lao động ưu tiênCurrentCurrent
EB-2Lao động chuyên môn caoCurrentCurrent
EB-3Lao động lành nghềCurrentCurrent
Lao động phổ thôngCurrentCurrent
EB-4Lao động đặc thùCurrentCurrent
Lao động tôn giáoCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư trực tiếpCurrent
*Người Việt Nam: 15/04/2018
Current
EB-5Đầu tư định cư gián tiếpCurrent
*Người Việt Nam: 15/04/2018
Current

 

BẢO LÃNH THÂN NHÂN (FAMILY-SPONSORED PREFERENCES)

– Lịch phê duyệt hồ sơ bảo lãnh thân nhân diện F-2A vẫn Current.

– Lịch phê duyệt của các diện bảo lãnh thân nhân còn lại bao gồm F-1, F-2B, F-3 và F-4 tiếp tục tăng từ khoảng 1 tuần đến 1 tháng so với tháng 05/2021.

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
F-1Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ01/11/201401/03/2016
F-2AVợ/chồng, con cái còn độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân tại MỹCurrent01/05/2021
F-2BCon cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân tại Mỹ22/08/2015 15/08/2016
F-3Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ01/09/200801/08/2009
F-4Anh/chị/em của công dân Mỹ   08/12/200601/10/2007

__________________________

BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 5 NĂM 2021

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES)

Ngày ưu tiên phê duyệt của tất cả các diện lao động định cư Mỹ bao gồm EB-1, EB-2, EB-3, EB-4 và EB-5 không thay đổi so với tháng 04/2021, duy trì tình trạng Current.

Riêng EB-5 ở Việt NamĐầu tư định cư trực tiếp và Đầu tư định cư gián tiếp có điều chỉnh tăng, cụ thể ngày ưu tiên phê duyệt đều là 15/02/2018, tăng 2 tháng so với tháng 04/2021.

 

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
EB-1Lao động ưu tiênCurrentCurrent
EB-2Lao động chuyên môn caoCurrentCurrent
EB-3Lao động lành nghềCurrentCurrent
Lao động phổ thôngCurrentCurrent
EB-4Lao động đặc thùCurrentCurrent
Lao động tôn giáoCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư trực tiếpCurrent
*Người Việt Nam: 15/02/2018
Current
EB-5Đầu tư định cư gián tiếpCurrent
*Người Việt Nam: 15/02/2018
Current

 

BẢO LÃNH THÂN NHÂN (FAMILY-SPONSORED PREFERENCES)

– Lịch phê duyệt hồ sơ bảo lãnh thân nhân diện F-2A vẫn Current.

– Lịch phê duyệt của các diện bảo lãnh thân nhân còn lại bao gồm F-1, F-2B, F-3 và F-4 tiếp tục tăng từ hơn 1 – 2 tuần so với tháng 04/2021.

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
F-1Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ22/10/201401/10/2015
F-2AVợ/chồng, con cái còn độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân tại MỹCurrent01/04/2021
F-2BCon cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân tại Mỹ15/08/201522/06/2016
F-3Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ22/08/200822/07/2009
F-4Anh/chị/em của công dân Mỹ 08/11/200601/10/2007

__________________________

BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 4 NĂM 2021

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES)

Ngày ưu tiên phê duyệt của tất cả các diện lao động định cư Mỹ bao gồm EB-1, EB-2, EB-3, EB-4 và EB-5 không thay đổi so với tháng 03/2021, duy trì tình trạng Current.

Đối với EB-5 ở Việt Nam:

Đầu tư định cư trực tiếp và Đầu tư định cư gián tiếp có mức tăng đáng kể, ngày ưu tiên phê duyệt đều là 15/12/2017, tăng hơn 1.5 tháng so với tháng 03/2021.

 • Lịch phê duyệt hồ sơ bảo lãnh thân nhân diện F-2A vẫn Current.

Lịch phê duyệt của các diện bảo lãnh thân nhân còn lại bao gồm F-1, F-2B, F-3 và F-4 tiếp tục tăng từ hơn 1 – 2 tuần so với tháng 03/2021.

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
EB-1Lao động ưu tiênCurrentCurrent
EB-2Lao động chuyên môn caoCurrentCurrent
EB-3Lao động lành nghềCurrentCurrent
Lao động phổ thôngCurrentCurrent
EB-4Lao động đặc thùCurrentCurrent
Lao động tôn giáoCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư trực tiếpCurrent
*Người Việt Nam: 15/12/2017
Current
EB-5Đầu tư định cư gián tiếpCurrent
*Người Việt Nam: 15/12/2017
Current

 

BẢO LÃNH THÂN NHÂN (FAMILY-SPONSORED PREFERENCES)

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
F-1Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ08/10/201415/09/2015
F-2AVợ/chồng, con cái còn độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân tại MỹCurrent01/03/2021
F-2BCon cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân tại Mỹ08/08/2015 15/06/2016
F-3Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ08/08/200822/06/2009
F-4Anh/chị/em của công dân Mỹ   01/11/200601/10/2007

__________________________

BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 3 NĂM 2021

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES)

Ngày ưu tiên phê duyệt của các diện lao động định cư Mỹ bao gồm EB-1, EB-2, EB-3 và EB-4 đang ở tình trạng Current.

Đối với EB-5 ở Việt Nam:

Đầu tư định cư trực tiếp và Đầu tư định cư gián tiếp duy trì tình trạng Current. Ngày ưu tiên phê duyệt của cả hai hạng mục là 22/10/2017, tăng 21 ngày so với tháng 02/2021.

 • Lịch phê duyệt hồ sơ bảo lãnh thân nhân diện F-2A vẫn là Current.

Lịch phê duyệt của các diện bảo lãnh thân nhân còn lại bao gồm F-1, F-2B, F-3 và F-4 đều có sự thay đổi, tăng từ 1 – 2 tuần so với tháng 02/2021.

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
EB-1Lao động ưu tiênCurrentCurrent
EB-2Lao động chuyên môn caoCurrentCurrent
EB-3Lao động lành nghềCurrentCurrent
Lao động phổ thôngCurrentCurrent
EB-4Lao động đặc thùCurrentCurrent
Lao động tôn giáoCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư trực tiếpCurrent
*Người Việt Nam: 22/10/2017
Current
EB-5Đầu tư định cư gián tiếpCurrent
*Người Việt Nam: 22/10/2017
Current

 

BẢO LÃNH THÂN NHÂN (FAMILY-SPONSORED PREFERENCES)

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
F-1Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ22/09/201408/08/2015
F-2AVợ/chồng, con cái còn độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân tại MỹCurrent01/02/2021
F-2BCon cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân tại Mỹ22/07/2015 22/05/2016
F-3Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ01/08/200822/06/2009
F-4Anh/chị/em của công dân Mỹ 22/10/200601/10/2007

__________________________

BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 2 NĂM 2021

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES)

 • Ngày ưu tiên phê duyệt của các diện lao động định cư Mỹ bao gồm EB-1, EB-2 và EB-3 vẫn đang ở tình trạng Current.
 • Tình trạng của các diện hồ sơ định cư còn lại có sự thay đổi, cụ thể diện EB-4 lao động tôn giáo đã trở về tình trạng Current; lao động đặc thù của diện này cũng cùng tình trạng là Current so với tháng 01/2021.

Đối với EB-5 ở Việt Nam:

 • Đầu tư định cư trực tiếp: tình trạng vẫn Current. Ngày ưu tiên phê duyệt là 01/10/2017, tăng 15 ngày so với tháng 01/2021.
 • Đầu tư định cư gián tiếp: tình trạng trở về Current với ngày ưu tiên phê duyệt tương tự Đầu tư định cư trực tiếp là 01/10/2017.
 • Lịch phê duyệt hồ sơ bảo lãnh diện thân nhân có một số thay đổi, cụ thể: ngày ưu tiên phê duyệt diện F-2B, F-3, F-4 đều tăng 1 tuần so với tháng 01/2021.

Các diện bảo lãnh thân nhân còn lại không có sự thay đổi nào: F-1 với ngày ưu tiên phê duyệt vẫn là 15/09/2014, F-2A đang Current.

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES)

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
EB-1Lao động ưu tiênCurrentCurrent
EB-2Lao động chuyên môn caoCurrentCurrent
EB-3Lao động lành nghềCurrentCurrent
Lao động phổ thôngCurrentCurrent
EB-4Lao động đặc thùCurrentCurrent
Lao động tôn giáoCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư trực tiếpCurrent
*Người Việt Nam: 01/10/2017
Current
EB-5Đầu tư định cư gián tiếpCurrent
*Người Việt Nam: 01/10/2017
Current

 

BẢO LÃNH THÂN NHÂN (FAMILY-SPONSORED PREFERENCES)

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
F-1Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ15/09/201408/08/2015
F-2AVợ/chồng, con cái còn độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân tại MỹCurrent01/01/2021
F-2BCon cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân tại Mỹ15/07/201522/05/2016
F-3Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ15/07/200822/06/2009
F-4Anh/chị/em của công dân Mỹ 15/10/200601/10/2007

__________________________

BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 1 NĂM 2021

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES)

 • Ngày ưu tiên phê duyệt của các diện lao động định cư Mỹ bao gồm EB-1, EB-2 và EB-3 vẫn đang ở tình trạng Current.
 • Tình trạng của các diện hồ sơ định cư còn lại có sự thay đổi, cụ thể diện EB-4 lao động tôn giáo đang là Unauthorized (không có sẵn lượng visa cho người nộp đơn), riêng EB-4 dành cho di dân đặc biệt vẫn Current.

Đối với EB-5 ở Việt Nam:

 • Đầu tư định cư trực tiếp: Ngày ưu tiên phê duyệt là 15/09/2017, tăng 14 ngày so với tháng 12/2020.
 • Đầu tư định cư gián tiếp: Diện này có sự điều chỉnh đáng chú ý so với tháng 12/2020, tình trạng là Unauthorized.
 • Lịch phê duyệt hồ sơ bảo lãnh diện thân nhân có sự thay đổi nhẹ, cụ thể: F-3 (tăng hơn 3 tuần); F-4 (tăng hơn 2 tuần), so với tháng 12/2020.  Các diện còn lại không có sự điều chỉnh nào: F-2A vẫn đang Current, F-1 và F-2B không thay đổi so với tháng 12/2020.
Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
EB-1Lao động ưu tiênCurrentCurrent
EB-2Lao động chuyên môn caoCurrentCurrent
EB-3Lao động lành nghềCurrentCurrent
Lao động phổ thôngCurrentCurrent
EB-4Lao động đặc thùCurrentCurrent
Lao động tôn giáoUnauthorizedCurrent
EB-5Đầu tư định cư trực tiếpCurrent
*Người Việt Nam: 15/09/2017
Current
EB-5Đầu tư định cư gián tiếp 

Unauthorized
*Người Việt Nam:

Unauthorized

Current

   

BẢO LÃNH THÂN NHÂN (FAMILY-SPONSORED PREFERENCES)

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
F-1Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ15/09/201422/07/2015
F-2AVợ/chồng, con cái còn độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân tại MỹCurrent01/08/2020
F-2BCon cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân tại Mỹ08/07/201501/05/2016
F-3Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ08/07/200801/06/2009
F-4Anh/chị/em của công dân Mỹ08/10/200615/09/2007

 

Diễn giải các loại thị thực

Định cư diện lao động

 • EB-1 (Lao động ưu tiên): chiếm 28,6% tổng lượng visa định cư diện lao động trên toàn thế giới, cộng số lượng visa diện EB-4 và EB-5 không sử dụng.
 • EB-2 (Lao động có bằng cấp cao hoặc khả năng vượt trội): chiếm 28,6% mức toàn cầu, cộng số lượng visa diện EB-1 không sử dụng.
 • EB-3 (Lao động lành nghề và Lao động khác): chiếm 28,6% mức toàn cầu, cộng số lượng visa diện EB-1 và EB-2 không sử dụng, và không quá 10.000 visa cho khối “Lao động khác”.
 • EB-4 (Di dân đặc biệt): chiếm 7,1% mức toàn cầu.
 • EB-5 (Khối tạo lao động): chiếm 7,1% mức toàn cầu, nhưng không ít hơn 3.000 visa dành cho những cá nhân đầu tư vào Vùng nông thôn hoặc Vùng tạo việc làm trọng điểm, và 3.000 visa dành cho những cá nhân đầu tư thông qua Trung tâm vùng theo Điều 610 Bộ luật công 102-395.

Định cư diện nhân thân

 •  F-1 (Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ): 23.400 visa, cộng số lượng visa diện F-4 không sử dụng.
 • F-2 (Vợ/chồng và con cái còn độc thân của thường trú nhân tại Mỹ): 114.200 visa, cộng số lượng visa diện thân nhân vượt quá con số 226.000 trên toàn thế giới (nếu có), cộng số lượng visa diện F-1 không sử dụng.
 • F-2A (Vợ/chồng và con cái dưới 21 tuổi của thường trú nhân tại Mỹ): chiếm 77% lượng visa diện F-2. Trong đó, 75% số lượng visa diện F-2A này không phụ thuộc vào giới hạn mỗi quốc gia.
 • F-2B (Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân tại Mỹ): chiếm 23% lượng visa diện F-2.
 • F-3 (Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ): 23.400 visa, cộng số lượng visa diện F-1 và F-2 không sử dụng.
 • F-4 (Anh/chị/em của công dân Mỹ): 65.000 visa, cộng số lượng visa diện F-1, F-2 và F-3 không sử dụng.

Ký hiệu U hay Unauthorized nghĩa là số đang không được phát hành cho người nộp đơn. (LƯU Ý: Số chỉ được phép cấp cho những người nộp đơn có ngày ưu tiên sớm hơn ngày ưu tiên phê duyệt được liệt kê bên dưới).

Bản tin thị thực định cư Hoa Kỳ có ý nghĩa gì?

Hai bảng, một dành cho thị thực nhập cư theo gia đình và một dành cho thị thực nhập cư theo diện việc làm, được bao gồm trong bản tin thị thực nhập cư. Vì thị thực nhập cư có số lượng hạn chế, USCIS cấp thị thực trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước, đó là lý do tại sao ngày ghi trên bản tin thị thực lại rất quan trọng đối với quá trình xử lý thị thực của bạn. Bây giờ chúng ta hãy xem xét kỹ hơn NGÀY ƯU TIÊN PHÊ DUYỆT và NGÀY NỘP HỒ SƠ.

NGÀY ƯU TIÊN PHÊ DUYỆT

Thị thực nhập cư sẽ có sẵn và thẻ xanh cuối cùng có thể được cấp vào ngày được liệt kê là Ngày ưu tiên phê duyệt trong Bản tin Thị thực. Nếu ngày ưu tiên của người nộp đơn không sớm hơn Ngày ưu tiên phê duyệt được hiển thị trên Bản tin thị thực, trường hợp thẻ xanh không thể được kết luận (được chấp thuận).

Nếu hiển thị Hiện tại, USCIS đang xử lý cho đến hôm nay. Nếu có hồ sơ tồn đọng, chỉ những ngày trước Ngày ưu tiên trên hồ sơ tồn đọng mới được xem xét. Ví dụ: nếu hồ sơ tồn đọng là ngày 1/7/2018, tất cả các hồ sơ có Ngày ưu tiên trước ngày 1/7/2018 sẽ được xử lý; Ngày ưu tiên 2/7/2018 trên LC của một người sẽ chưa được xử lý.

Bảng này dành cho các ứng viên nộp hồ sơ từ Việt Nam.

NGÀY NỘP HỒ SƠ

Ngày sớm nhất mà người nộp đơn có thể nộp tài liệu cho bước cuối cùng của quy trình cấp thẻ xanh được chỉ định bởi Ngày nộp đơn trên Bản tin Thị thực.

Nếu hiển thị Hiện tại, điều đó cho biết thời gian chờ đợi của bạn đã hết và bạn có thể tiếp tục đăng ký Điều chỉnh Tình trạng. Điều đó cũng có nghĩa là bạn có thể nộp đồng thời I-140 và I-485 vào thời điểm nộp đơn I-140. Có nghĩa là người nộp đơn có thể nộp đơn cho cả I-140 và I-485 cùng một lúc. Nếu có hồ sơ tồn đọng, Người nộp đơn không thể nộp I-140 và I-485 cùng một lúc.

Ví dụ hôm nay là 15/4/2023. Nếu Ngày hành động cuối cùng là 6/1/2022 và Ngày nộp đơn là 5/1/2023: điều đó có nghĩa là người nộp đơn chỉ có thể nộp I-140. Họ sẽ phải đợi đến 1/5/2023 để nộp I-485.

Bảng này dành cho những người nộp đơn I-485 (Điều chỉnh tình trạng) chẳng hạn như sinh viên quốc tế và người có thị thực B1/B2.

Liên hệ Close
Đăng ký