Lịch Chiếu Khán Di Dân – Visa Bulletin 2022 (Cập Nhật)

date 18/11/2022
date 737

Lịch Chiếu Khán Di Dân (Bản Tin Visa Bulletin) là gì?

Lịch Chiếu Khán Di Dân (Visa Bulletin) là một bản tin nhập cư do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xuất bản. Mục đích chính của bản tin này là cung cấp danh sách chờ được cập nhật cho những người nhập cư phải tuân theo hệ thống hạn ngạch. Nội dung của bản tin có sẵn trên web.

Lịch Chiếu Khán Di Dân dành cho những diện thị thực nào?

Visa Bulletin được cập nhật hàng tháng bởi Sở Di Trú Hoa Kỳ, trong đó những diện visa được cập nhật bao gồm:

 • Diện Lao Động: EB1, EB2, EB3, EB4, EB5
 • Diện Nhân Thân: F1, F2A, F2B, F3, F4

Hai bảng chính cần quan tâm

 • Bảng Ngày Ưu Tiên Phê Duyệt: Các ứng viên có ngày nộp hồ sơ (ngày ưu tiên) sớm hơn ngày ghi trong tờ này và những ứng viên đã hoàn thành đủ 6 bước sẽ được xếp lịch phỏng vấn.
 • Bảng Ngày Tiếp Nhận Đơn: Các hồ sơ có ngày nộp (ngày ưu tiên) sớm hơn ngày nêu trên có thể được mở và các bên phải trải qua đủ 6 bước của quy trình chuẩn bị phỏng vấn.

Lịch Chiếu Khán Di Dân - Visa Bulletin 2022 (Cập Nhật)VISA BULLETIN – Lịch chiếu khán di dân 2022.

 

BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 12 NĂM 2022

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES)

Bản tin di trú tháng 12/2022 có không ít điều chỉnh đáng chú ý đối với các diện lao động định cư, cụ thể:

 • EB-2 không còn duy trì tình trạng Current (không có hồ sơ tồn đọng) như trước đây mà Ngày ưu tiên phê duyệt đã lùi về 01/11/2022.
 • EB-3 Lao động phổ thông chưa trở về Current, vẫn có Ngày ưu tiên phê duyệt là 01/06/2020.
 • EB-4 cùng chung tình trạng với các diện trên khi Ngày ưu tiên phê duyệt lùi về 22/06/2022.

Riêng EB-1, EB-3 Lao động lành nghề và EB-5 (Đầu tư trực tiếp và Đầu tư gián tiếp) duy trì tình trạng Current.

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
EB-1Lao động ưu tiênCurrentCurrent
EB-2Lao động chuyên môn cao01/11/202201/12/2022
EB-3Lao động lành nghềCurrentCurrent
Lao động phổ thông01/06/202008/09/2022
EB-4Lao động đặc thù22/06/202222/07/2022
Lao động tôn giáo22/06/202222/07/2022
EB-5Đầu tư định cư trực tiếpCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư gián tiếpCurrentCurrent

BẢO LÃNH THÂN NHÂN (FAMILY-SPONSORED PREFERENCES)

Lịch xét duyệt hồ sơ bảo lãnh thân nhân tháng 12/2022 không có chuyển biến tích cực cho các diện F-1, F-2B, F-3 và F-4 khi mà ngày ưu tiên phê duyệt vẫn đứng yên so với tháng 11/2022, chỉ có diện F-2A duy trì tình trạng Current.

Diện visa

Đối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
F-1Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ01/12/201408/08/2016
F-2AVợ/chồng, con cái còn độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân tại MỹCurrentCurrent
F-2BCon cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân tại Mỹ22/09/201501/01/2017
F-3Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ22/11/200808/11/2009
F-4Anh/chị/em của công dân Mỹ22/03/200715/12/2007

__________________________

BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 11 NĂM 2022

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES)

Bản tin di trú tháng 11/2022 hầu như không có sự thay đổi nào so với tháng 10/2022 cho các diện lao động định cư, cụ thể:

 • EB-1, EB-2, EB-3 Lao động lành nghề, EB-4 Lao động đặc thù và EB-5 (Đầu tư trực tiếp và Đầu tư gián tiếp) duy trì tình trạng Current (không có hồ sơ tồn đọng)
 • EB-3 Lao động phổ thông chưa trở về Current, vẫn có Ngày ưu tiên phê duyệt là 01/06/2020

Chỉ riêng diện EB-4 Lao động tôn giáo có sự điều chỉnh về Current trong tháng này.

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
EB-1Lao động ưu tiênCurrentCurrent
EB-2Lao động chuyên môn caoCurrentCurrent
EB-3Lao động lành nghềCurrentCurrent
Lao động phổ thông01/06/202008/09/2022
EB-4Lao động đặc thùCurrentCurrent
Lao động tôn giáoCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư trực tiếpCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư gián tiếpCurrentCurrent

 

BẢO LÃNH THÂN NHÂN (FAMILY-SPONSORED PREFERENCES)

Lịch xét duyệt hồ sơ bảo lãnh thân nhân tháng 11/2022 không có chuyển biến tích cực cho các diện F-1, F-2B, F-3 và F-4 khi mà ngày ưu tiên phê duyệt vẫn đứng yên so với tháng 10/2022, chỉ có diện F-2A duy trì tình trạng Current.

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
F-1Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ01/12/201408/08/2016
F-2AVợ/chồng, con cái còn độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân tại MỹCurrentCurrent
F-2BCon cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân tại Mỹ22/09/201501/01/2017
F-3Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ22/11/200808/11/2009
F-4Anh/chị/em của công dân Mỹ22/03/200715/12/2007

__________________________

BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 10 NĂM 2022

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES)

Bản tin di trú tháng 10/2022 cho thấy chuyển biến tích cực đối với diện EB3 Lao động phổ thông, cụ thể ngày ưu tiên phê duyệt được điều chỉnh từ ngày 08/05/2019 sang ngày 01/06/2020, tăng gần 1 năm so với tháng 9/2022.

Các diện lao động định cư khác bao gồm EB-1, EB-2, EB-3 Lao động lành nghề, EB-4 Lao động đặc thù và EB-5 (Đầu tư trực tiếp và Đầu tư gián tiếp) vẫn duy trì tình trạng Current (không có hồ sơ tồn đọng).

Riêng diện EB-4 Lao động tôn giáo đang chịu tình trạng Unauthorized (không có sẵn visa cấp cho người nhập cư).

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
EB-1Lao động ưu tiênCurrentCurrent
EB-2Lao động chuyên môn caoCurrentCurrent
EB-3Lao động lành nghềCurrentCurrent
Lao động phổ thông01/06/202008/09/2022
EB-4Lao động đặc thùCurrentCurrent
Lao động tôn giáoUnauthorizedCurrent
EB-5Đầu tư định cư trực tiếpCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư gián tiếpCurrentCurrent

 

BẢO LÃNH THÂN NHÂN (FAMILY-SPONSORED PREFERENCES)

Lịch xét duyệt hồ sơ bảo lãnh thân nhân tháng 10/2022 không có thay đổi đáng chú ý nào cho các diện F-1, F-2B, F-3 và F-4 khi mà ngày ưu tiên phê duyệt vẫn đứng yên so với tháng 09/2022, chỉ có diện F-2A duy trì tình trạng Current.

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
F-1Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ01/12/201408/08/2016
F-2AVợ/chồng, con cái còn độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân tại MỹCurrentCurrent
F-2BCon cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân tại Mỹ22/09/201501/01/2017
F-3Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ22/11/200808/11/2009
F-4Anh/chị/em của công dân Mỹ   22/03/200715/12/2007

__________________________

BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 9 NĂM 2022

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES)

Bản tin di trú tháng 09/2022 không có sự điều chỉnh nào so với tháng 08/2022, đặc biệt đối với diện EB3 Lao động phổ thông khi mà ngày ưu tiên phê duyệt vẫn đang phải lùi về khoảng 3 năm do lượng hồ sơ tồn đọng nhiều, cụ thể Ngày ưu tiên phê duyệt là 08/05/2019.

Các diện lao động định cư còn lại bao gồm EB-1, EB-2, EB-3 Lao động lành nghề, EB-4 và EB-5 (Đầu tư trực tiếp và Đầu tư gián tiếp) vẫn duy trì tình trạng Current (không có hồ sơ tồn đọng).

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
EB-1Lao động ưu tiênCurrentCurrent
EB-2Lao động chuyên môn caoCurrentCurrent
EB-3Lao động lành nghềCurrentCurrent
Lao động phổ thông08/05/2019Current
EB-4Lao động đặc thùCurrentCurrent
Lao động tôn giáoCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư trực tiếpCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư gián tiếpCurrentCurrent

 

BẢO LÃNH THÂN NHÂN (FAMILY-SPONSORED PREFERENCES)

Lịch xét duyệt hồ sơ bảo lãnh thân nhân tháng 09/2022 không có chuyển biến tích cực cho các diện F-1, F-2B, F-3 và F-4 khi mà ngày ưu tiên phê duyệt đứng yên so với tháng 08/2022, chỉ có diện F-2A duy trì tình trạng Current.

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
F-1Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ01/12/201408/08/2016
F-2AVợ/chồng, con cái còn độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân tại MỹCurrentCurrent
F-2BCon cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân tại Mỹ22/09/201501/01/2017
F-3Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ22/11/200808/11/2009
F-4Anh/chị/em của công dân Mỹ   22/03/200715/12/2007

__________________________

BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 8 NĂM 2022

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES)

Bản tin di trú tháng 08/2022 không có sự điều chỉnh nào so với tháng 07/2022, đặc biệt đối với diện EB3 Lao động phổ thông khi mà ngày ưu tiên phê duyệt vẫn đang phải lùi về khoảng 3 năm do lượng hồ sơ tồn đọng nhiều, cụ thể Ngày ưu tiên phê duyệt là 08/05/2019.

Các diện lao động định cư còn lại bao gồm EB-1, EB-2, EB-3 Lao động lành nghề, EB-4 và EB-5 (Đầu tư trực tiếp và Đầu tư gián tiếp) vẫn duy trì tình trạng Current (không có hồ sơ tồn đọng).

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
EB-1Lao động ưu tiênCurrentCurrent
EB-2Lao động chuyên môn caoCurrentCurrent
EB-3Lao động lành nghềCurrentCurrent
Lao động phổ thông08/05/2019Current
EB-4Lao động đặc thùCurrentCurrent
Lao động tôn giáoCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư trực tiếpCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư gián tiếpCurrentCurrent

 

BẢO LÃNH THÂN NHÂN (FAMILY-SPONSORED PREFERENCES)

Lịch xét duyệt hồ sơ bảo lãnh thân nhân tháng 08/2022 không có sự điều chỉnh nào cho các diện F-1, F-2B, F-3 và F-4 khi mà ngày ưu tiên phê duyệt đứng yên so với tháng 07/2022, chỉ có diện F-2A duy trì tình trạng Current.

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
F-1Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ01/12/201408/08/2016
F-2AVợ/chồng, con cái còn độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân tại MỹCurrentCurrent
F-2BCon cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân tại Mỹ22/09/201501/01/2017
F-3Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ22/11/200808/11/2009

__________________________

BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 7 NĂM 2022

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES)

Bản tin di trú tháng 07/2022 không có sự điều chỉnh nào so với tháng 06/2022, đặc biệt đối với diện EB3 Lao động phổ thông khi mà ngày ưu tiên phê duyệt vẫn đang phải lùi về khoảng 3 năm do lượng hồ sơ tồn đọng nhiều, cụ thể Ngày ưu tiên phê duyệt là 08/05/2019.

Các diện lao động định cư còn lại bao gồm EB-1, EB-2, EB-3 Lao động lành nghề, EB-4 và EB-5 (Đầu tư trực tiếp và Đầu tư gián tiếp) vẫn duy trì tình trạng Current (không có hồ sơ tồn đọng).

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
EB-1Lao động ưu tiênCurrentCurrent
EB-2Lao động chuyên môn caoCurrentCurrent
EB-3Lao động lành nghềCurrentCurrent
Lao động phổ thông08/05/2019Current
EB-4Lao động đặc thùCurrentCurrent
Lao động tôn giáoCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư trực tiếpCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư gián tiếpCurrentCurrent

 

BẢO LÃNH THÂN NHÂN (FAMILY-SPONSORED PREFERENCES)

Lịch xét duyệt hồ sơ bảo lãnh thân nhân tháng 07/2022 vẫn không có chuyển biến tích cực cho các diện F-1, F-2B, F-3 và F-4 khi mà ngày ưu tiên phê duyệt đứng yên so với tháng 06/2022, chỉ có diện F-2A duy trì tình trạng Current.

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
F-1Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ01/12/201401/07/2016
F-2AVợ/chồng, con cái còn độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân tại MỹCurrentCurrent
F-2BCon cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân tại Mỹ22/09/201501/10/2016
F-3Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ22/11/200801/10/2009
F-4Anh/chị/em của công dân Mỹ22/03/200708/11/2007

__________________________

BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 6 NĂM 2022

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES)

Bản tin di trú tháng 06/2022 có sự thay đổi đáng chú ý so với tháng 05/2022 khi mà ngày ưu tiên phê duyệt của diện EB3 Lao động phổ thông lùi về khoảng 3 năm do lượng hồ sơ tồn đọng nhiều, cụ thể Ngày ưu tiên phê duyệt là 08/05/2019.

Các diện lao động định cư còn lại bao gồm EB-1, EB-2, EB-3 Lao động lành nghề, EB-4 và EB-5 (Đầu tư trực tiếp và Đầu tư gián tiếp) vẫn duy trì tình trạng Current (không có hồ sơ tồn đọng).

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
EB-1Lao động ưu tiênCurrentCurrent
EB-2Lao động chuyên môn caoCurrentCurrent
EB-3Lao động lành nghềCurrentCurrent
Lao động phổ thông08/05/2019Current
EB-4Lao động đặc thùCurrentCurrent
Lao động tôn giáoCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư trực tiếpCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư gián tiếpCurrentCurrent

BẢO LÃNH THÂN NHÂN (FAMILY-SPONSORED PREFERENCES)

Lịch xét duyệt hồ sơ bảo lãnh thân nhân tháng 06/2022 tiếp tục không có chuyển biến tích cực nào cho các diện F-1, F-2B, F-3 và F-4 khi mà ngày ưu tiên phê duyệt vẫn đứng yên so với tháng 05/2022, chỉ có diện F-2A duy trì tình trạng Current.

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
F-1Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ01/12/201415/05/2016
F-2AVợ/chồng, con cái còn độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân tại MỹCurrentCurrent
F-2BCon cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân tại Mỹ22/09/201522/09/2016
F-3Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ22/11/200822/08/2009
F-4Anh/chị/em của công dân Mỹ22/03/200701/10/2007

__________________________

BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 5 NĂM 2022

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES)

Bản tin di trú tháng 05/2022 không có điều chỉnh so với tháng 04/2022 đối với các diện lao động định cư Mỹ bao gồm EB-1, EB-2, EB-3, EB-4 vẫn duy trì tình trạng Current (không có hồ sơ tồn đọng), riêng EB-4 Lao động tôn giáo cũng đã trở về Current.

Đối với diện EB-5:

 • Đầu tư định cư trực tiếp: Tình trạng vẫn Current.
 • Đầu tư định cư gián tiếp: Diện này có thay đổi so với tháng 04/2022 khi tình trạng đang là Current.
Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
EB-1Lao động ưu tiênCurrentCurrent
EB-2Lao động chuyên môn caoCurrentCurrent
EB-3Lao động lành nghềCurrentCurrent
Lao động phổ thôngCurrentCurrent
EB-4Lao động đặc thùCurrentCurrent
Lao động tôn giáoCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư trực tiếpCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư gián tiếpCurrentCurrent

 

BẢO LÃNH THÂN NHÂN (FAMILY-SPONSORED PREFERENCES)

Lịch xét duyệt hồ sơ bảo lãnh thân nhân tháng 05/2022 tiếp tục không có chuyển biến tích cực nào cho các diện F-1, F-2B, F-3 và F-4 khi mà ngày ưu tiên phê duyệt của những diện này vẫn đứng yên so với tháng 04/2022, chỉ có diện F-2A duy trì tình trạng Current.

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
F-1Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ01/12/201415/05/2016
F-2AVợ/chồng, con cái còn độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân tại MỹCurrentCurrent
F-2BCon cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân tại Mỹ22/09/2015    22/09/2016
F-3Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ22/11/200822/08/2009
F-4Anh/chị/em của công dân Mỹ   22/03/200701/10/2007

__________________________

BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 4 NĂM 2022

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES)

Bản tin di trú tháng 04/2022 không có bất kỳ thay đổi nào so với tháng 03/2022. Ngày ưu tiên phê duyệt của các diện lao động định cư Mỹ bao gồm EB-1, EB-2, EB-3, EB-4 vẫn duy trì tình trạng Current (không có hồ sơ tồn đọng), riêng Lao động tôn giáo đang chịu tình trạng Unauthorized (không có sẵn visa cấp cho người nhập cư).

Đối với diện EB-5:

 • Đầu tư định cư trực tiếp: Tình trạng vẫn Current.
 • Đầu tư định cư gián tiếp: Diện này không có sự điều chỉnh nào so với tháng trước, tình trạng là Unauthorized.
Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
EB-1Lao động ưu tiênCurrentCurrent
EB-2Lao động chuyên môn caoCurrentCurrent
EB-3Lao động lành nghềCurrentCurrent
Lao động phổ thôngCurrentCurrent
EB-4Lao động đặc thùCurrentCurrent
Lao động tôn giáoUnauthorizedCurrent
EB-5Đầu tư định cư trực tiếpCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư gián tiếpUnauthorizedCurrent

 

BẢO LÃNH THÂN NHÂN (FAMILY-SPONSORED PREFERENCES)

Lịch xét duyệt hồ sơ bảo lãnh thân nhân tháng 04/2022 tiếp tục không có chuyển biến tích cực nào cho các diện F-1, F-2B, F-3 và F-4 khi mà ngày ưu tiên phê duyệt của những diện này vẫn đứng yên so với tháng 03/2022, chỉ có diện F-2A duy trì tình trạng Current.

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
F-1Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ01/12/201415/05/2016
F-2AVợ/chồng, con cái còn độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân tại MỹCurrentCurrent
F-2BCon cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân tại Mỹ22/09/2015    22/09/2016
F-3Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ22/11/200822/08/2009
F-4Anh/chị/em của công dân Mỹ   22/03/200701/10/2007

__________________________

BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 3 NĂM 2022

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES)

Bản tin di trú tháng 03/2022 không có thay đổi so với tháng 02/2022. Ngày ưu tiên phê duyệt của các diện lao động định cư Mỹ bao gồm EB-1, EB-2, EB-3, EB-4 vẫn duy trì tình trạng Current (không có hồ sơ tồn đọng).

Đối với diện EB-5:

 • Đầu tư định cư trực tiếp: Tình trạng vẫn Current.
 • Đầu tư định cư gián tiếp: Diện này không có sự điều chỉnh nào so với tháng trước, tình trạng vẫn là Unauthorized (không có sẵn visa cấp cho người nhập cư).
Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
EB-1Lao động ưu tiênCurrentCurrent
EB-2Lao động chuyên môn caoCurrentCurrent
EB-3Lao động lành nghềCurrentCurrent
Lao động phổ thôngCurrentCurrent
EB-4Lao động đặc thùCurrentCurrent
Lao động tôn giáoCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư trực tiếpCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư gián tiếpUnauthorizedCurrent

 

BẢO LÃNH THÂN NHÂN (FAMILY-SPONSORED PREFERENCES)

Lịch xét duyệt hồ sơ bảo lãnh thân nhân tháng 03/2022 vẫn không có chuyển biến tích cực nào cho các diện F-1, F-2B, F-3 và F-4 khi mà ngày ưu tiên phê duyệt của những diện này đều đứng yên so với tháng 02/2021, chỉ có diện F-2A duy trì tình trạng Current.

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
F-1Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ01/12/201415/05/2016
F-2AVợ/chồng, con cái còn độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân tại MỹCurrent01/10/2021
F-2BCon cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân tại Mỹ22/09/201522/09/2016
F-3Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ22/11/200822/08/2009
F-4Anh/chị/em của công dân Mỹ   22/03/200701/10/2007

__________________________

BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 2 NĂM 2022

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES)

Bản tin di trú tháng 02/2022 không có thay đổi so với tháng 01/2022. Ngày ưu tiên phê duyệt của các diện lao động định cư Mỹ bao gồm EB-1, EB-2, EB-3, EB-4 vẫn duy trì tình trạng Current (không có hồ sơ tồn đọng).

Đối với diện EB-5:

 • Đầu tư định cư trực tiếp: Tình trạng vẫn Current.
 • Đầu tư định cư gián tiếp: Diện này không có sự điều chỉnh nào so với tháng trước, tình trạng vẫn là Unauthorized (không có sẵn visa cấp cho người nhập cư).
Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
EB-1Lao động ưu tiênCurrentCurrent
EB-2Lao động chuyên môn caoCurrentCurrent
EB-3Lao động lành nghềCurrentCurrent
Lao động phổ thôngCurrentCurrent
EB-4Lao động đặc thùCurrentCurrent
Lao động tôn giáoCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư trực tiếpCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư gián tiếpUnauthorizedCurrent

 

 BẢO LÃNH THÂN NHÂN (FAMILY-SPONSORED PREFERENCES)

Lịch xét duyệt hồ sơ bảo lãnh thân nhân tháng 02/2022 vẫn không có chuyển biến tích cực nào cho các diện F-1, F-2B, F-3 và F-4 khi mà ngày ưu tiên phê duyệt của những diện này đều đứng yên so với tháng 01/2021, chỉ có diện F-2A duy trì tình trạng Current.

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
F-1Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ01/12/201415/05/2016
F-2AVợ/chồng, con cái còn độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân tại MỹCurrent01/10/2021
F-2BCon cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân tại Mỹ22/09/201522/09/2016
F-3Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ22/11/200822/08/2009
F-4Anh/chị/em của công dân Mỹ   22/03/200701/10/2007

__________________________

BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 1 NĂM 2022

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES)

Bản tin di trú tháng 01/2022 không có thay đổi so với tháng 12/2021. Ngày ưu tiên phê duyệt của các diện lao động định cư Mỹ bao gồm EB-1, EB-2, EB-3, EB-4 vẫn duy trì tình trạng Current (không có hồ sơ tồn đọng).

Đối với diện EB-5:

 • Đầu tư định cư trực tiếp: Tình trạng vẫn Current.
 • Đầu tư định cư gián tiếp: Diện này không có sự điều chỉnh nào so với tháng trước, tình trạng vẫn là Unauthorized (không có sẵn visa cấp cho người nhập cư).
Diện VisaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt

(FINAL ACTION DATES)

Ngày tiếp nhận đơn

(DATES FOR FILING)

EB-1Lao động ưu tiênCurrentCurrent
EB-2Lao động chuyên môn caoCurrentCurrent
EB-3Lao động lành nghềCurrentCurrent
Lao động phổ thôngCurrentCurrent
EB-4Lao động đặc thùCurrentCurrent
Lao động tôn giáoCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư trực tiếpCurrentCurrent
Đầu tư định cư gián tiếpUnauthorizedCurrent

 

BẢO LÃNH THÂN NHÂN (FAMILY-SPONSORED PREFERENCES)

Lịch xét duyệt hồ sơ bảo lãnh thân nhân tháng 01/2022 vẫn không có chuyển biến tích cực nào cho các diện F-1, F-2B, F-3 và F-4 khi mà ngày ưu tiên phê duyệt của những diện này đều đứng yên so với tháng 12/2021, chỉ có diện F-2A duy trì tình trạng Current.

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
F-1Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ01/12/201415/05/2016
F-2AVợ/chồng, con cái còn độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân tại MỹCurrent01/06/2021
F-2BCon cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân tại Mỹ22/09/201522/09/2016
F-3Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ22/11/200822/08/2009
F-4Anh/chị/em của công dân Mỹ22/03/200701/10/2007

Diễn giải các loại thị thực

Định cư diện lao động

 • EB-1 (Lao động ưu tiên): chiếm 28,6% tổng lượng visa định cư diện lao động trên toàn thế giới, cộng số lượng visa diện EB-4 và EB-5 không sử dụng.
 • EB-2 (Lao động có bằng cấp cao hoặc khả năng vượt trội): chiếm 28,6% mức toàn cầu, cộng số lượng visa diện EB-1 không sử dụng.
 • EB-3 (Lao động lành nghề và Lao động khác): chiếm 28,6% mức toàn cầu, cộng số lượng visa diện EB-1 và EB-2 không sử dụng, và không quá 10.000 visa cho khối “Lao động khác”.
 • EB-4 (Di dân đặc biệt): chiếm 7,1% mức toàn cầu.
 • EB-5 (Khối tạo lao động): chiếm 7,1% mức toàn cầu, nhưng không ít hơn 3.000 visa dành cho những cá nhân đầu tư vào Vùng nông thôn hoặc Vùng tạo việc làm trọng điểm, và 3.000 visa dành cho những cá nhân đầu tư thông qua Trung tâm vùng theo Điều 610 Bộ luật công 102-395.

Định cư diện nhân thân

 •  F-1 (Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ): 23.400 visa, cộng số lượng visa diện F-4 không sử dụng.
 • F-2 (Vợ/chồng và con cái còn độc thân của thường trú nhân tại Mỹ): 114.200 visa, cộng số lượng visa diện thân nhân vượt quá con số 226.000 trên toàn thế giới (nếu có), cộng số lượng visa diện F-1 không sử dụng.
 • F-2A (Vợ/chồng và con cái dưới 21 tuổi của thường trú nhân tại Mỹ): chiếm 77% lượng visa diện F-2. Trong đó, 75% số lượng visa diện F-2A này không phụ thuộc vào giới hạn mỗi quốc gia.
 • F-2B (Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân tại Mỹ): chiếm 23% lượng visa diện F-2.
 • F-3 (Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ): 23.400 visa, cộng số lượng visa diện F-1 và F-2 không sử dụng.
 • F-4 (Anh/chị/em của công dân Mỹ): 65.000 visa, cộng số lượng visa diện F-1, F-2 và F-3 không sử dụng.

Ký hiệu U hay Unauthorized nghĩa là số đang không được phát hành cho người nộp đơn. (LƯU Ý: Số chỉ được phép cấp cho những người nộp đơn có ngày ưu tiên sớm hơn ngày ưu tiên phê duyệt được liệt kê bên dưới).

Bản tin thị thực định cư Hoa Kỳ có ý nghĩa gì?

Hai bảng, một dành cho thị thực nhập cư theo gia đình và một dành cho thị thực nhập cư theo diện việc làm, được bao gồm trong bản tin thị thực nhập cư. Vì thị thực nhập cư có số lượng hạn chế, USCIS cấp thị thực trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước, đó là lý do tại sao ngày ghi trên bản tin thị thực lại rất quan trọng đối với quá trình xử lý thị thực của bạn. Bây giờ chúng ta hãy xem xét kỹ hơn NGÀY ƯU TIÊN PHÊ DUYỆT và NGÀY NỘP HỒ SƠ.

NGÀY ƯU TIÊN PHÊ DUYỆT

Thị thực nhập cư sẽ có sẵn và thẻ xanh cuối cùng có thể được cấp vào ngày được liệt kê là Ngày ưu tiên phê duyệt trong Bản tin Thị thực. Nếu ngày ưu tiên của người nộp đơn không sớm hơn Ngày ưu tiên phê duyệt được hiển thị trên Bản tin thị thực, trường hợp thẻ xanh không thể được kết luận (được chấp thuận).

Nếu hiển thị Hiện tại, USCIS đang xử lý cho đến hôm nay. Nếu có hồ sơ tồn đọng, chỉ những ngày trước Ngày ưu tiên trên hồ sơ tồn đọng mới được xem xét. Ví dụ: nếu hồ sơ tồn đọng là ngày 1/7/2018, tất cả các hồ sơ có Ngày ưu tiên trước ngày 1/7/2018 sẽ được xử lý; Ngày ưu tiên 2/7/2018 trên LC của một người sẽ chưa được xử lý.

Bảng này dành cho các ứng viên nộp hồ sơ từ Việt Nam.

NGÀY NỘP HỒ SƠ

Ngày sớm nhất mà người nộp đơn có thể nộp tài liệu cho bước cuối cùng của quy trình cấp thẻ xanh được chỉ định bởi Ngày nộp đơn trên Bản tin Thị thực.

Nếu hiển thị Hiện tại, điều đó cho biết thời gian chờ đợi của bạn đã hết và bạn có thể tiếp tục đăng ký Điều chỉnh Tình trạng. Điều đó cũng có nghĩa là bạn có thể nộp đồng thời I-140 và I-485 vào thời điểm nộp đơn I-140. Có nghĩa là người nộp đơn có thể nộp đơn cho cả I-140 và I-485 cùng một lúc. Nếu có hồ sơ tồn đọng, Người nộp đơn không thể nộp I-140 và I-485 cùng một lúc.

Ví dụ hôm nay là 15/4/2023. Nếu Ngày hành động cuối cùng là 6/1/2022 và Ngày nộp đơn là 5/1/2023: điều đó có nghĩa là người nộp đơn chỉ có thể nộp I-140. Họ sẽ phải đợi đến 1/5/2023 để nộp I-485.

Bảng này dành cho những người nộp đơn I-485 (Điều chỉnh tình trạng) chẳng hạn như sinh viên quốc tế và người có thị thực B1/B2.

Liên hệ Close
Đăng ký