USCIS Cập Nhật Luật Di Trú Mỹ Để Cải Thiện Hệ Thống Nhập Cư

date 05/04/2022
date 801

Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ vừa thực hiện ba hành động nhằm cải thiện hiệu quả và giảm thiểu gánh nặng cho toàn hệ thống luật nhập cư. Mục tiêu của USCIS là giảm bớt tồn đọng cho các trung tâm xử lý hồ sơ , mở rộng xử lý nhanh (premium processing) và cải thiện khả năng tiếp cận kịp thời với giấy phép làm việc.

Giảm thiểu tồn đọng trong xử lý hồ sơ

Để giải quyết tình trạng này, USCIS đã thiết lập các chu kỳ thời gian (cycle time) nhằm rút ngắn thời gian xử lý cho các trường hợp tiêu biểu sau:

  • 3 tháng xử lý cho đơn I-765 (đơn xin giấy phép lao động)
  • 6 tháng xử lý cho I-140 ( đơn xin thị thực nhập cư )
  • 6 tháng xử lý cho I-485

(Các chu kỳ thời gian xử lý cho các trường hợp khác – nguồn USCIS)

* Việc rút ngắn thời gian xử lý cho đơn I-485 sẽ là lợi thế cho các trường hợp làm chuyển diện định cư tại Mỹ (du học sinh có visa F-1, J1 , người có visa B1,B2 tại Mỹ)

* Các Visa định cư diện việc làm như EB3 Professionals, EB3 Unskilled cũng sẽ hưởng lợi từ việc rút ngắn thời gian xử lý I-140.

Mở rộng xử lý nhanh cho các trường hợp sau

USCIS chỉ chấp thuận xử lý nhanh cho các  đơn I-129 (đơn bảo lãnh cho người lao động không định cư), I-140 (đơn xin thị thực định cư cho người lao động nước ngoài). Nhưng giờ đây sẽ mở rộng thêm cho các đơn I-539 (đơn gia hạn/thay đổi tình trạng không định cư), I-765 (đơn xin giấy phép làm việc) và thêm phân loại cho đơn I-140.

USCIS dự định sẽ bắt đầu triển khai, thông qua cách tiếp cận theo từng giai đoạn, tính khả dụng của việc xử lý nhanh các đơn I-539, I-765 và I-140 trong năm 2022. Mặt khác, USCIS cũng sẽ tuân thủ yêu cầu của quốc hội liên quan việc mở rộng quy trình xử lý nhanh, không làm kéo dài thời gian xử lý của các hồ sơ định cư thông thường. USCIS có kế hoạch bắt đầu quy trình thực hiện theo từng giai đoạn này bằng cách mở rộng tính đủ điều kiện xử lý nhanh cho những người nộp đơn I-140 theo diện EB-1C , EB2 Advanced Degree , EB2.NIW

Cải thiện khả năng tiếp cận đối với Giấy phép làm việc.

USCIS tiếp tục cải thiện việc xử lý đơn xin phép làm việc (EAD) bằng luật tạm thời có tên là : “Tăng tạm thời thời gian gia hạn tự động cho EAD và các tài liệu liên quan cho một số đương đơn cần gia hạn “. Trong nhiều tháng trở lại đây, USCIS bắt đầu hợp lý hóa nhiều quy trình xử lý EAD, bao gồm gia hạn thời gian hiệu lực cho những đơn nhất định. Đồng thời gia hạn nhanh cho nhân viên chăm sóc sức khỏe và chăm sóc trẻ em. Luật trên nhằm hỗ trợ cho sự cải thiện này của USCIS. Cùng với đó để đảm bảo những cá nhân nhất định sẽ không mất tình trạng được phép làm việc trong thời gian hồ sơ đang chờ xử lý. 

US Direct IMM sẽ tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất từ USCIS

Liên hệ Close
Đăng ký