Điều Kiện Cần Để Gia Hạn Visa L-1

date 20/09/2022
date 268

Gia hạn visa L1

Mặc dù người sở hữu visa L1 được phép gia hạn tình trạng cư trú của mình ở Mỹ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa USCIS sẽ cho phép toàn bộ hồ sơ nộp vào gia hạn thành công.

Người có thị thực L1 trước tiên phải đáp ứng các điều kiện sau để có thể gia hạn:

  • Phải có thị thực L1 hợp lệ khi nộp đơn xin gia hạn
  • Phải có lý lịch tư pháp tốt trong suốt thời gian ở Mỹ cho đến thời điểm gia hạn
  • Phải tuân thủ tất cả các điều kiện nhập cảnh khi vào Hoa Kỳ kể từ thời điểm thị thực L1 ban đầu được cấp
  • Phải có hộ chiếu hợp lệ trong thời gian còn lại của họ ở Mỹ

Bên cạnh đó, đương đơn cần nộp đơn gia hạn thị thực L1 ít nhất 45 ngày trước ngày hết hạn theo lịch trình để có đủ thời gian cho USCIS xử lý yêu cầu. 

cách gia hạn visa l1

Quy trình mở rộng

Việc gia hạn thị thực L1 cũng tương tự như quá trình xin thị thực mới. Người sử dụng lao động Hoa Kỳ sẽ nộp Mẫu đơn I-129 cho USCIS và người có thị thực L1 sẽ cung cấp các tài liệu cần thiết để hỗ trợ đơn đăng ký. Các tài liệu này bao gồm: 

  • Thông báo phê duyệt L1 trước đó
  • Bằng chứng cho thấy người có thị thực L1 đã làm việc với công ty bảo lãnh tại Mỹ. Chẳng hạn như phiếu lương và biểu mẫu thuế IRS
  • Biên lai phí nộp hồ sơ 
  • Bằng chứng cho thấy công ty vẫn đang hoạt động kinh doanh tại Mỹ. Chẳng hạn như báo cáo tài chính đã được kiểm toán và bản khai thuế gần đây
  • Bất kỳ tài liệu nào khác được USCIS cho là cần thiết

Trong trường hợp thị thực L1 để thành lập văn phòng mới tại Mỹ USCIS sẽ đánh giá hoạt động của công ty trong năm qua. Và xác định xem họ có đủ điều kiện để được gia hạn tình trạng L1 hay không. Do đó, họ sẽ c ần một dịch vụ hỗ trợ để hồ sơ gia hạn thành công.

Liên hệ Close
Đăng ký