Làm Sao Để Phản Hồi Khi Bị Kiểm Duyệt Hồ Sơ Xin LC

Một trong những quy trình đầu tiên để đạt được Thẻ xanh là Xin giấy Chứng nhận Lao động PERM. PERM là một quy trình giúp cho Bộ Lao động (DOL) đảm bảo rằng không có người lao động Mỹ nào mất việc làm thông qua việc thuê người nhập cư nước ngoài đến Mỹ làm việc. Để thực hiện quy trình này, nhà bảo lãnh Thẻ xanh dựa trên việc làm cần phải trải qua quá trình tuyển dụng để đảm bảo không có bất kỳ công dân Mỹ nào đáp ứng yêu cầu của vị trí công việc.

Nhà tuyển dụng sẽ cần phải đăng tuyển thông qua một số phương tiện và phỏng vấn tất cả các ứng viên đủ tiêu chuẩn. Nếu tất cả các ứng viên có năng lực không phù hợp với vị trí tuyển dụng, nhà tuyển dụng phải đưa ra lý do tại sao họ không phù hợp. Các quảng cáo về vị trí công việc phải được đăng trong 30 ngày, sau đó, phải có thêm 30 ngày nữa để ứng viên trả lời và được phỏng vấn. Vào cuối giai đoạn này, nếu không tìm thấy ứng viên phù hợp, biểu mẫu PERM của nhà bảo lãnh có thể được phê duyệt và họ sẽ có thể nộp đơn bảo lãnh thay mặt cho nhân viên thụ hưởng của mình.

Tuy nhiên, đây là một quy trình có thể dẫn đến kết quả người thụ hưởng không nhận được vị trí công việc, do đó nhiều nhà tuyển dụng cố gắng phá vỡ quy trình PERM và đưa ra kết quả sai lệch. Để tránh tình trạng này, DOL đã có những quy trình kiểm duyệt PERM để duy trì tính toàn vẹn của chương trình.

cách phản hồi khi bị kiểm duyệt hồ sơ xin LC và PERM

Có hai loại đánh giá có thể xảy ra trong quá trình xử lý:

 • Kiểm duyệt ngẫu nhiên – loại đánh giá này nhằm loại bỏ các yếu tố không chắc chắn và đảm bảo hệ thống PERM điện tử không bị lạm dụng bởi người sử dụng lao động.
 • Kiểm duyệt theo mục tiêu – Loại đánh giá này xảy ra khi đơn yêu cầu của nhà bảo lãnh không cung cấp bằng chứng hỗ trợ cho thông tin rằng họ đã tìm kiếm kỹ lưỡng một nhân viên Hoa Kỳ đủ điều kiện trước khi sử dụng lao động nước ngoài.

Trong quá trình đánh giá PERM, nhà tuyển dụng sẽ được yêu cầu cung cấp một số tài liệu nhất định bao gồm:

 • Sơ yếu lý lịch của ứng viên
 • Bản khai báo đã ký
 • Bằng chứng về các quảng cáo tuyển dụng

Mỗi hồ sơ được nộp cho quy trình kiểm duyệt PERM sẽ có một viên chức được chỉ định làm việc cùng, gọi là Viên chức Chứng nhận DOL (CO). Viên chức này sẽ đưa ra cho nhà bảo lãnh các phản hồi các yêu cầu ứng tuyển và tài liệu tuyển dụng bổ sung.

Nếu trong quy trình PERM có bất cứ mâu thuẫn nào với nội dung của đơn đăng ký, tài liệu hoặc yêu cầu công việc, CO sẽ có thể yêu cầu một cuộc kiểm duyệt có mục tiêu. Các CO cũng phải chọn ngẫu nhiên các hồ sơ PERM để xác minh tính toàn vẹn của quy trình. Bất cứ hồ sơ nào cũng có khả năng được chọn để kiểm duyệt, điều quan trọng là tất cả những người nộp hồ sơ PERM phải hoàn thành tất cả các bước bắt buộc trước thời gian nộp đơn.

Kiểm duyệt PERM: Các vấn đề thường gặp và Cờ đỏ

CO có thể đưa ra các yêu cầu kiểm duyệt hồ sơ dựa trên các phản hồi đáng ngờ hoặc lựa chọn ngẫu nhiên. Nhiệm vụ của DOL là xác định xem khi thuê một ứng viên nước ngoài thì các ứng viên trong nước có bị mất cơ hội làm việc hay không.

Trong một số trường hợp nhất định, họ sẽ không đánh giá về các yêu cầu công việc mà tập trung vào kỹ năng và phẩm chất của nhân viên được bảo lãnh. Sau đây là một số vấn đề phổ biến có thể bị gắn cờ kiểm duyệt:

 • Người nhập cư tiềm năng có liên quan với người sử dụng lao động
 • Người nhập cư tiềm năng có ý định sở hữu một công ty
 • Có ít hơn 10 nhân viên làm việc cho chủ sở hữu lao động
 • Yêu cầu ngoại ngữ cho vị trí công việc
 • Các tiêu chuẩn cho vị trí vượt quá tiêu chuẩn thông thường
 • Người nhập cư tiềm năng đã có kinh nghiệm hành nghề hoặc nhận được các khoản thanh toán giáo dục từ chủ lao động
 • Công ty bảo lãnh đã từng xảy ra các cuộc biểu tình hoặc sa thải
 • Kinh nghiệm nghề nghiệp của người nhập cư tiềm năng có liên quan đến một lĩnh vực riêng biệt
 • Vị trí yêu cầu nhiều nghề nghiệp
 • Người nhập cư tiềm năng đã trả phí cho người sử dụng lao động để nộp đơn PERM (I-23)

Trả lời Yêu cầu kiểm duyệt PERM:

Nếu một hồ sơ được chọn để kiểm duyệt trong quy trình chứng nhận lao động lâu dài, người sử dụng lao động Hoa Kỳ sẽ nhận được yêu cầu từ CO nêu rõ tài liệu bổ sung được yêu cầu và ngày đến hạn.

Các thông tin xác thực bổ sung phải được nộp trước thời hạn nhất định nếu không nhà tuyển dụng sẽ phải đối mặt với tình trạng “không tuân thủ”. Theo đó, hồ sơ sẽ bị từ chối và sẽ không được xét duyệt. Người sử dụng lao động cũng có thể phải đối mặt với một cuộc “tuyển dụng có giám sát” đối với bất kỳ đơn xin chứng nhận lao động thường trú tiềm năng nào được nộp.

Nếu nhà tuyển dụng phản hồi trong thời gian quy định, CO sẽ đối chiếu xem tài liệu bổ sung có tương ứng với biểu mẫu ETA 9089 đã nộp hay không. Nếu xuất hiện nhiều điểm mâu thuẫn CO sẽ có tùy chọn thu hồi đơn đăng ký hoặc yêu cầu thêm thông tin.

Các nhà tuyển dụng Hoa Kỳ không thể phớt lờ nếu hồ sơ chứng nhận lao động được chọn vào quy trình kiểm duyệt. Cơ hội duy nhất để rút đơn yêu cầu có thể được hoàn tất sau khi người sử dụng lao động đã trả lời các yêu cầu kiểm duyệt.

Thời gian xử lý kiểm duyệt PERM

Không có Kiểm duyệt: Các nhà tuyển dụng gửi đơn đăng ký điện tử thông thường có thể nhận được quyết định trong vòng 5-6 tháng sau khi nộp đơn. Các đơn đăng ký PERM trên giấy sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Các trường hợp được DOL kiểm tra: Thời gian xử lý trung bình khoảng 6 tháng kể từ khi nộp đơn. Rất khó để đưa ra thời gian xử lý chính xác do mỗi trường hợp có những vấn đề riêng. Các phản hồi đánh giá chứng nhận lao động được xem xét dựa trên thứ tự đầu vào. Tuy nhiên, bạn có thể theo dõi ngày xử lý kiểm duyệt cụ thể thông qua trang web của Bộ Lao động .

Những trường hợp dễ đối mặt với yêu cầu kiểm duyệt

Trong những năm gần đây, Bộ Lao động đã phát hành một danh sách cụ thể hơn về các yếu tố kích hoạt kiểm duyệt PERM nằm trong tám cấp hoạt động, bao gồm:

 1. Các vị trí mà yêu cầu trình độ tối thiểu thấp hơn Bằng Cử nhân.
 2. Các ngành nghề liên quan đến thương mại
 3. Các trường công lập được xác định trước
 4. 50% các trường hợp vị trí chỉ yêu cầu bằng cấp (Thạc sĩ / Cử nhân) và không yêu cầu kinh nghiệm
 5. (Tuyển dụng được giám sát) Các hồ sơ được nộp lại sau khi bị từ chối trong cùng năm dương lịch
 6. (Tuyển dụng được giám sát) Các hồ sơ được nộp lại sau khi đương đơn thu hồi đơn yêu cầu trong trường hợp bị kiểm duyệt trong cùng năm dương lịch
 7. (Tuyển dụng có giám sát) Không nộp hồ sơ theo phương thức điện tử
 8. 50% các trường hợp mà người sử dụng lao động đã liệt kê việc sa thải vào 9089.

Mặc dù trên đây chỉ là những trường hợp phổ biến mà DOL lựa chọn để kiểm duyệt, tuy nhiên bạn cần nhớ là nhiều cuộc đánh giá là ngẫu nhiên. Nếu một ứng dụng gặp phải các vấn đề trên không có nghĩa nó sẽ bị kiểm duyệt. Tương tự như vậy, các ứng dụng không có bất kỳ đặc điểm nào đã nói ở trên vẫn có thể được kiểm tra. Tất cả các nhà tuyển dụng nên liên hệ với luật sư PERM để thảo luận về quy trình và cách thức tiếp cận một cuộc kiểm duyệt của DOL.

Phản hồi kiểm duyệt PERM

Thông thường, để kiểm duyệt PERM sẽ bao gồm một số giấy tờ:

 • Yêu cầu đánh giá chứng nhận lao động lâu dài
 • ETA 9089 thể hiện cụ thể ngày tháng năm đã ký.
 • Xác định mức lương hiện hành
 • Thông báo về việc nộp hồ sơ đã được ký và hoàn thành đầy đủ
 • Báo cáo tuyển dụng đã được ký và hoàn thành đầy đủ
 • Bản sao sơ ​​yếu lý lịch của ứng viên 
 • Bản sao của các tham chiếu quảng cáo trong ETA 9089

Thúc đẩy quá trình PERM

Để giúp tránh bị kiểm duyệt và tăng tốc thời gian xử lý PERM, bạn nên tìm một chuyên gia di trú giỏi để được hướng dẫn làm thủ tục. Dựa trên kinh nghiệm của chuyên gia, họ có thể giúp bạn xác định thủ tục giấy tờ, bằng chứng và các bước cần thiết của quy trình.

Mặc dù ngay cả khi nhân viên đáp ứng tất cả các tiêu chí mà USCIS đề ra thì việc nỗ lực của các nhà tuyển dụng là cần thiết để được nhận được sự phê duyệt của USCIS. Một chuyên gia di trú có kinh nghiệm có thể giúp nhà tuyển dụng chuẩn bị các hồ sơ để tránh sự đánh giá kiểm duyệt trong quá trình nộp đơn. Dưới đây là những yếu tố sẽ được đảm bảo nếu bạn làm việc với chuyên gia:

 • Việc kiểm tra thị trường lao động bắt buộc của Mỹ quy định đối với người sử dụng lao động đã được thực hiện.

Điều này bao gồm việc đăng tuyên trên các kênh quảng cáo bắt buộc theo quy định của DOL, để đảm bảo không có công dân Hoa Kỳ đủ tiêu chuẩn, khả năng và sẵn sàng cho vị trí này.

 • Rằng việc sàng lọc và phỏng vấn tất cả các ứng viên đã được thực hiện theo đúng quy trình
 • Rằng các yêu cầu cho vị trí được quảng cáo không được điều chỉnh chỉ để có lợi cho nhân viên thụ hưởng
 • Rằng thang lương cho vị trí được quảng cáo đáp ứng yêu cầu mức lương hiện hành.
 • Khả năng của người sử dụng lao động để trả mức lương hiện hành cho công việc đã được chứng minh rõ ràng

Kiểm duyệt PERM có đồng nghĩa với hồ sơ LC bị từ chối hay không?

Mặc dù việc xem xét đánh giá PERM có thể gây ra sự chậm trễ trong quá trình xử lý hồ sơ vì thời gian xử lý có thể kéo dài trong vài tháng, tuy nhiên điều này không có nghĩa là hồ sơ bị từ chối. Theo một cách nào đó, đây là cơ hội thứ hai giúp bạn sửa chữa những sai sót trong hồ sơ hoặc cung cấp bằng chứng còn thiếu. Bạn nên xem đây là cơ hội để chứng minh với DOL rằng tất cả thông tin được chứng thực trong đơn đăng ký là thực sự chính xác.

Thay vì xem nó như một gánh nặng, hãy cố gắng xem nó như một sự may mắn và chuẩn bị tất cả các bằng chứng cần thiết, và lần này, hãy đảm bảo rằng không có thông tin nào bị thiếu. Cuối cùng, hồ sơ của bạn có thể được phê duyệt nếu bổ sung thông tin đúng yêu cầu của viên chức DOL.

Trong trường hợp hồ sơ bị từ chối, bạn có tùy chọn yêu cầu xem xét lại.

Yêu cầu xem xét lại khi hồ sơ LC bị từ chối

Bạn có quyền yêu cầu DOL xem xét lại hồ sơ nếu bạn cho rằng việc từ chối hồ sơ là do lỗi của họ.

Điều gì xảy ra nếu DOL từ chối xem xét lại?

Nếu DOL từ chối yêu cầu xem xét lại, hồ sơ của bạn sẽ được chuyển sang yêu cầu xem xét lại tới Ủy ban Kháng nghị Chứng nhận Lao động Người nước ngoài (BALCA). Không có thời gian xử lý tiêu chuẩn cho các quyết định do BALCA đưa ra, tuy nhiên có thể mất hơn 1 năm để BALCA đưa ra quyết định cuối cùng.

Khi nào hồ sơ PERM bị kiểm duyệt?

Theo Hiệp hội Quản lý Nguồn nhân lực  (SMRH) , trung bình cứ 3 hồ sơ PERM sẽ có 1 trong số đó bị kiểm duyệt.

Hàng năm, DOL công bố số liệu thống kê về các đơn xin cấp chứng chỉ lao động PERM đã được xử lý. Trung bình, 25 đến 33% đơn đăng ký PERM mà DOL nhận được có thể nhận được thông báo kiểm duyệt, tỷ lệ này sẽ có sự chênh lệch theo từng năm tài chính.

Nhà Bảo lãnh có thể rút đơn xin LC sau khi có thông báo kiểm duyệt hồ sơ hay không?

Có, với tư cách là người sử dụng lao động, bạn có thể quyết định rút lại giấy chứng nhận lao động đã nộp. Tuy nhiên, nếu DOL đã gửi yêu cầu kiểm tra hồ sơ, việc rút đơn đăng ký sẽ không đồng nghĩa với việc bạn đã phản hồi yêu cầu. Như DOL đã nêu, người sử dụng lao động không thể rút đơn đăng ký đang được kiểm tra mà không cung cấp phản hồi cho cuộc kiểm duyệt. 

Ngay cả thông báo với DOL rằng bạn rút lui vì hồ sơ không còn tồn tại hoặc không hợp lệ, bạn vẫn sẽ được yêu cầu cung cấp bằng chứng cho việc kiểm duyệt. Mặc dù DOL không có quy định hình phạt nào đối với việc không trả lời thông báo kiểm toán, nhưng có thể hậu quả sẽ xảy ra khi người nộp hồ sơ bị phát hiện đã làm điều này. Ví dụ, đối với những người sử dụng lao động như vậy, “tuyển dụng có giám sát” có thể được coi là bắt buộc đối với tất cả các hồ sơ chứng nhận lao động trong tương lai của họ trong hai năm tới.

Liên hệ với US Direct IMM để được MIỄN PHÍ tư vấn định cư Mỹ

Liên hệ Close
Đăng ký