Visa L-1 Sang Thẻ Xanh

date 20/09/2022
date 260

Người sở hữu visa L1 dễ dàng có được tình trạng thường trú nhân. Tuy nhiên mức độ khả thi sẽ phụ thuộc vào từng phân loại visa L1-A hay L1-B

visa l1 sang thẻ xanh
Visa l1 sang thẻ xanh

Visa L1-A sang thẻ xanh

Đối với những trường hợp sở hữu visa L1-A, cách đơn giản nhất để có được thẻ xanh là điều chỉnh tình trạng sang visa nhập cư EB-1C. Các yêu cầu của thẻ xanh EB-1C khá giống với các yêu cầu của visa L1A, cả hai đều phục vụ cho các nhà quản lý và giám đốc điều hành của một tổ chức đủ điều kiện của Hoa Kỳ. Cũng không cần phải trải qua quy trình chứng nhận lao động PERM phức tạp, thường mất khoảng tám tháng hoặc hơn để có được.

Để nộp đơn xin thẻ xanh, người sử dụng lao động Hoa Kỳ phải nộp đơn I-140 – Đơn xin nhập cư cho người lao động nước ngoài đến USCIS thay mặt cho người có visa L1A. 

Sau khi được phê duyệt, ứng viên có thể nộp đơn điều chỉnh tình trạng thành thường trú nhân thông qua biểu mẫu I-485 với USCIS. Nếu ứng viên ở bên ngoài Hoa Kỳ khi đơn bảo lãnh được phê duyệt, thì họ sẽ phải trải qua quá trình xử lý lãnh sự để lấy thẻ xanh. 

Quá trình này có thể mất khoảng tám tháng đến một năm để hoàn thành, vì vậy những người có visa L1 có thể xem xét nộp đơn xin thẻ xanh của họ trước khi visa của họ hết hạn. 

(Thời gian trên có thể thay đổi tùy vào từng trường hợp và quy định của chính phủ)

Visa L1-B sang Thẻ xanh

Các loại thẻ xanh lý tưởng nhất dành cho người có visa L1B là visa EB-2 và EB-3. 

Quy trình nộp đơn khá giống nhau, trừ trường hợp người sử dụng lao động Hoa Kỳ trước tiên phải có Chứng nhận Lao động PERM trước khi nộp đơn I-140 cho USCIS.

Chứng nhận này do Bộ Lao động Hoa Kỳ cấp nhằm chứng minh rằng người nộp đơn xin thẻ xanh không tước đoạt công việc của nhân viên Hoa Kỳ đủ tiêu chuẩn và rằng người sử dụng lao động Hoa Kỳ sẽ trả cho người lao động một mức lương đúng tiêu chuẩn của thị trường. Sau đó, phần còn lại của quy trình giống như đối với visa L1-A – chờ đơn được chấp thuận và nộp đơn điều chỉnh tình trạng. 

Quy trình xin Chứng nhận Lao động PERM là yếu tố hạn chế so với diện EB-1C, quy trình này làm thời gian xử lý hồ sơ lên đến 1 năm 8 tháng, đặc biệt là trong trường hợp chủ lao động Hoa Kỳ phải trải qua giai đoạn kiểm tra hoặc giám sát tuyển dụng. Các đơn yêu cầu khác đều có thời gian xử lý trung bình khoảng sáu tháng, do đó, trường hợp tốt nhất để nhận được thẻ xanh thông qua visa L1B là ít nhất một năm và tám tháng. 

(Thời gian trên có thể thay đổi tùy vào từng trường hợp và quy định của chính phủ)

Visa L2 sang thẻ xanh

Vì visa L2 về cơ bản phụ thuộc vào visa L1, do đó người sở hữu cũng có đủ điều kiện để đăng ký thường trú nhân cùng với chủ sở hữu visa L1. Tuy nhiên, người sở hữu visa L2 nên đảm bảo tình trạng L2 của họ vẫn còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ và lý tưởng nhất là phải ở Mỹ trong suốt quá trình.

Liên hệ Close
Đăng ký