Cập Nhật Thay Đổi Về Diện Đầu Tư Định Cư Mỹ EB5

date 30/07/2019
date 876

Chính Phủ Mỹ Đang Đổi Mới Chương Trình Đầu Tư Định Cư Diện EB5

Theo một quy tắc mới được công bố bởi Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, một số thay đổi đối với Chương trình Nhà đầu tư định cư diện EB5 sẽ có hiệu lực vào ngày 21 tháng 11 năm 2019.

Quy tắc mới cho chương trình EB-5:

• Giữ ngày ưu tiên cho một số nhà đầu tư EB-5;
• Tăng số tiền đầu tư tối thiểu cần thiết để tính đến lạm phát;
• Cải cách các chỉ định đối với khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao hay khu vực nông thôn – tiếng Anh là Targeted Employment Area (TEA);
• Làm rõ các thủ tục USCIS để loại bỏ các điều kiện về thường trú; và
• Thực hiện các sửa đổi kỹ thuật và tính phù hợp khác.

Xem thêm các bài viết:
Thời gian chờ hiện tại của visa định cư diện EB5 là bao lâu?
Các khoản chi phí visa EB-5 mà bạn cần thanh toán
Những điều cần biết về đầu tư trực tiếp diện EB-5
Cách định cư Mỹ với chi phí thấp hơn diện EB-5
Nhu cầu định cư EB-5 của người Việt tăng đột biến

Những điều bạn cần biết

Giữ lại ngày ưu tiên

• Một số nhà đầu tư nhập cư sẽ giữ ngày ưu tiên của đơn EB-5 đã được phê duyệt trước đó khi họ nộp đơn yêu cầu mới.

Tăng số tiền đầu tư tối thiểu

• Số tiền đầu tư tối thiểu tiêu chuẩn tăng lên 1,8 triệu đô la (từ 1 triệu đô la) để tính đến lạm phát.
• Khoản đầu tư tối thiểu vào khu vực TEA tăng lên 900.000 đô la (từ 500.000 đô la) để tính đến lạm phát.
• Các điều chỉnh trong tương lai cũng sẽ được gắn với lạm phát (theo Chỉ số giá tiêu dùng cho tất cả người tiêu dùng thành thị (hay CPI-U) và xảy ra cứ sau 5 năm.

Chỉ định đối với khu vực TEA

• USCIS sẽ trực tiếp xem xét và đưa ra việc chỉ định đối với khu vực TEA có tỉ lệ thất nghiệp cao; và sẽ không còn trì hoãn các chỉ định TEA do chính quyền tiểu bang và địa phương chỉ thị.
• Các khu vực TEA có tỉ lệ thất nghiệp cao được chỉ định đặc biệt giờ đây sẽ bao gồm một tổ hợp các vùng điều tra dân số bao gồm các vùng hoặc vùng tiếp giáp mà doanh nghiệp thương mại mới chủ yếu kinh doanh, gồm bất kỳ hoặc tất cả các vùng liền kề trực tiếp.
• Ngoài vùng có tỉ lệ thất nghiệp trung bình ít nhất 150% so với tỷ lệ thất nghiệp trung bình quốc gia, TEA hiện có thể bao gồm các thành phố và thị trấn có dân số từ 20.000 người trở lên bên ngoài các khu vực thống kê đô thị.
• Những thay đổi này sẽ giúp đầu tư trực tiếp vào các khu vực cần thiết nhất và tăng tính nhất quán về cách xác định các khu vực thất nghiệp cao trong chương trình.

Thủ tục làm rõ để loại bỏ các điều kiện về thường trú

• Quy tắc này:
o Chỉ định khi các thành viên gia đình phái sinh (đi theo) (ví dụ, vợ/chồng và con cái có tình trạng nhập cư xuất phát từ tình trạng của người bảo lãnh chính) là thường trú nhân hợp pháp phải nộp đơn độc lập để xóa điều kiện cư trú vĩnh viễn của họ;
o Bao gồm sự chủ động linh hoạt trong các địa điểm phỏng vấn; và
o Cập nhật các quy định nhằm phản ánh quy trình hiện tại để cấp thẻ thường trú nhân (Thẻ xanh).

USCIS điều hành Chương trình EB-5. Theo chương trình này, các doanh nhân (và vợ hoặc chồng, con cái chưa lập gia đình của họ dưới 21 tuổi) đủ điều kiện để xin Thẻ xanh (thường trú) nếu họ:

• Đầu tư cần thiết vào một doanh nghiệp thương mại tại Mỹ; và
• Lập kế hoạch tạo ra hoặc duy trì 10 công việc toàn thời gian vĩnh viễn cho người lao động Mỹ có trình độ.

Chương trình này được gọi là EB-5 theo tên của thị thực ưu tiên thứ năm dựa trên việc làm mà người tham gia nhận được.

Quốc hội đã tạo ra Chương trình EB-5 vào năm 1990 để kích thích nền kinh tế Mỹ thông qua tạo việc làm và đầu tư vốn của các nhà đầu tư nước ngoài. Năm 1992, Quốc hội đã tạo ra Chương trình Nhà đầu tư nhập cư, còn được gọi là Chương trình Trung tâm Khu vực để dành riêng thị thực EB-5 cho những người tham gia đầu tư vào các doanh nghiệp thương mại liên kết với các trung tâm khu vực được USCIS phê duyệt dựa trên các đề xuất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

NGUỒN USCIS: https://www.uscis.gov/eb-5

Liên hệ Close
Đăng ký