Vợ/chồng của diện visa E2 và L1 sẽ được phép làm việc tại Mỹ

Sau một vụ thỏa thuận dàn xếp kiện tụng vào ngày 12/11/2021, Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ xác nhận rằng họ sẽ áp dụng loại mã visa mới cho vợ/chồng diện E/L. Mã visa mới này công nhận vợ/chồng của người có visa L-1/E-1/E-2/E-3 có thể làm việc theo diện visa của họ. 

Danh mục các loại mã được CBP sử dụng

 • Vợ/chồng E-1: E-1S
 • Con cái E1: E-1Y
 • Vợ/chồng E-2: E-2S
 • Con cái E-2: E-2Y
 • Vợ chồng E-3: E-3S
 • Con cái E-3: E-3Y
 • Vợ chồng L-1A hoặc L-1B: L-2S
 • Con cái L-1A hoặc L-1B: L-2Y

Lưu ý: USCIS cũng đang sử dụng các mã này khi phê duyệt thay đổi hoặc gia hạn liên quan đến tình trạng phụ thuộc của người có visa E/L, được ghi trên đơn I-94 (Hồ sơ Nhập cảnh – Xuất Cảnh) và được kèm ở cuối đơn I-797.  Những mã này sẽ chỉ được CBP áp dụng cho những người mới đến Hoa Kỳ.

Vợ/chồng của diện visa E2 và L1 sẽ được phép làm việc tại Mỹ

Làm thế nào để xin được đơn I-94 và loại mã mới này? 

Các quan chức bộ phận SEAR (Hệ thống đánh giá và phân tích luật) xác nhận rằng nếu bất cứ ai muốn xin đơn I-94 và mã visa mới sẽ cần phải xuất cảnh và tái nhập cảnh vào nước Mỹ.  CBP khuyến cáo vợ/chồng diện E/L nên mang theo giấy xác nhận kết hôn khi vào Mỹ.

Những chú thích này có cần thiết cho việc hoàn thành Mẫu I-9 (Đơn xác nhận đủ điều kiện làm việc) không?

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã thay đổi một phần trong các hướng dẫn về chính sách liên quan đến “Thỏa thuận dàn xếp” vừa qua, đề cập rằng vợ / chồng diện E-1, E-2, E-3, L-2 sẽ được cấp phép làm việc theo diện visa họ đang có.

Lưu ý: Mẫu I-94 được ký hiệu với tình trạng không định cư dưới đây thì không đủ điều kiện để làm việc

 • E-1
 • E-2
 • E-2C
 • E-3
 • E-3D
 • E-3R
 • L-2

Nhà tuyển dụng sẽ làm đơn I-9 (Đơn xác nhận đủ điều kiện làm việc) cho vợ/chồng của người có visa không định cư diện E/L như thế nào?

Khi một người không định cư diện L-1, E-1, E-2 hoặc E-3 xuất trình giấy tờ cho việc hoàn thành Mẫu I-9, họ thường sẽ xuất trình lịch sử xuất-nhập cảnh I-94 và hộ chiếu của mình. Đối với vợ / chồng phụ thuộc, tính đủ điều kiện cho phép làm việc của họ sẽ không bị giới hạn ở một người sử dụng lao động cụ thể như được yêu cầu đối với người vợ/chồng có visa E/L của họ. Sự thay đổi này giúp loại bỏ sự chậm trễ kéo dài trong việc xử lý Giấy phép Làm việc (EAD) của USCIS cho những người vợ/chồng diện E/L này.

US Direct IMM cảm ơn quý vị đã đọc bài viết này. Trân trọng !!!!!

Liên hệ Close
Đăng ký