ĐẠI SỨ QUÁN MỸ Ở HÀ NỘI THÔNG BÁO ĐÓNG CỬA TẠM THỜI VÌ COVID (Áp dụng từ 03/03/2022)

date 02/03/2022
date 1388
Thông báo:
Bộ phận Lãnh sự của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội sẽ tạm thời đóng cửa đối với tất cả các dịch vụ khẩn cấp từ ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 13 tháng 3 năm 2022, do sự gia tăng các trường hợp COVID-19 hiện nay ở Hà Nội.
Việc đóng cửa này áp dụng cho các dịch vụ thị thực, công chứng và hộ chiếu thông thường và CRBA. Phòng Lãnh sự dự kiến ​​mở cửa trở lại vào ngày 14 tháng 3 năm 2022; tuy nhiên, tùy trường hợp, thời hạn này có thể được kéo dài.
Để được hỗ trợ khẩn cấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại + 84-24-3850-5000 hoặc qua email tại ACSHanoi@state.gov.
————————
Trích nguyên văn:

Alert: Temporary Closure of Consular Section of U.S. Embassy Hanoi to Public (March 02, 2022) 

Location: Hanoi, Vietnam

Event:  The Consular Section of U.S. Embassy in Hanoi will be temporarily closed for all but emergency services from March 03, 2022, through March 13, 2022, due to the current surge of COVID-19 cases in Hanoi.  This closure applies to visa, notarial, and routine passport and CRBA services.  The Consular Section expects to re-open on March 14, 2022; however, depending on circumstances, this period may be extended.  For emergency assistance, please contact us by telephone at +84-24-3850-5000 or by email at ACSHanoi@state.gov.

Actions to Take:

  • Consult a medical professional if you have been in direct contact with an infected person or if you have symptoms of COVID-19
  • Follow Vietnam’s 5Ks for COVID-19 mitigation and all local laws and regulations

Assistance:

Liên hệ Close
Đăng ký