Điều Kiện Định Cư Mỹ Diện EB-1

date 22/09/2022
date 244

Visa EB-1 là gì? Visa EB-1 có những loại nào? Để nộp đơn định cư Mỹ diện EB1 cần những yếu tố và bằng chứng nào? Và những đương đơn định cư Mỹ diện EB1 có những quyền lợi như thế nào? Tất tần tật những điều cần biết về visa EB1 sẽ được đề cập đến trong bài viết này.

điều kiện định cư mỹ diện eb1

Visa EB-1 là gì?

Diện thị thực ưu tiên thứ nhất, hay First Preference EB-1 hoặc Extraordinary Ability, là diện thị thực định cư Mỹ dành cho cá nhân có thành tích vượt trội hoặc có nhiều đóng góp cho lĩnh vực. Bạn có thể đủ điều kiện để được cấp thị thực ưu tiên dựa trên việc làm nếu thuộc những nhóm người sau đây: là cá nhân có năng lực phi thường, là một giáo sư hoặc nhà nghiên cứu xuất sắc, hoặc là một giám đốc điều hành hoặc nhà quản lý đa quốc gia nhất định. 

Định cư Mỹ diện EB1 có những loại nào?

Mỗi loại nghề nghiệp có một số yêu cầu phải được đáp ứng:

Thể loạiSự mô tảChứng cớ
Khả năng phi thường

(EB-1A)

Bạn phải có năng lực phi thường trong khoa học, nghệ thuật, giáo dục, kinh doanh hoặc thể thao thông qua sự hoan nghênh liên tục trong nước hoặc quốc tế.Bạn phải đáp ứng ít nhất 3 trong số 10 tiêu chí bên dưới hoặc cung cấp bằng chứng về thành tích một lần (ví dụ: Pulitzer, Oscar, Huy chương Olympic) cũng như bằng chứng cho thấy bạn sẽ tiếp tục làm việc trong lĩnh vực chuyên môn của mình . Không nhà bảo lãnh việc làm hoặc chứng nhận lao động.
Các giáo sư và nhà nghiên cứu xuất sắc

(EB1-B)

Bạn phải chứng minh được sự công nhận quốc tế về những thành tích xuất sắc của mình trong một lĩnh vực cụ thể; phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm giảng dạy hoặc nghiên cứu trong lĩnh vực học thuật đó. Bạn phải nhập cảnh vào Hoa Kỳ để theo đuổi công việc giảng dạy theo nhiệm kỳ, hoặc một vị trí nghiên cứu tương đương tại một trường đại học, cơ sở giáo dục đại học, hoặc nhà tuyển dụng tư nhân. Bạn phải đáp ứng ít nhất 2 trong số 6 tiêu chí được liệt kê dưới đây và có lời mời làm việc từ nhà tuyển dụng tiềm năng của Mỹ. Công ty tư nhân phải thể hiện những thành tích đã được lập thành văn bản và thuê ít nhất 3 nhà nghiên cứu toàn thời gian. Không cần chứng nhận lao động.
Nhà quản lý hoặc giám đốc điều hành đa quốc gia

(EB1-C)

Bạn phải làm việc bên ngoài Hoa Kỳ ít nhất 1 năm trong 3 năm trước khi nộp đơn bảo lãnh hoặc lần tiếp nhận không định cư hợp pháp gần đây nhất nếu bạn đang làm việc cho công ty tuyển dụng theo đơn yêu cầu của Mỹ. Công ty bảo lãnh Mỹ bắt buộc đã kinh doanh ít nhất 1 năm, có mối quan hệ đủ điều kiện với tổ chức mà bạn đã làm việc bên ngoài Hoa Kỳ và có ý định tuyển dụng bạn vào vị trí quản lý hoặc điều hành. Nhà tuyển dụng theo yêu cầu diện này phải là một người sử dụng lao động Mỹ có ý định tuyển dụng bạn trong vai trò quản lý hoặc điều hành. Công ty bảo lãnh phải hoạt động kinh doanh tại Mỹ ít nhất 1 năm, với tư cách là một pháp nhân có mối quan hệ đủ điều kiện với pháp nhân đã thuê bạn ở nước ngoài với tư cách quản lý hoặc điều hành.

Không cần chứng nhận lao động.

Để nộp đơn định cư Mỹ diện EB1 cần những yếu tố và bằng chứng nào?

Tiêu chí chứng tỏ khả năng phi thường

Người nộp hồ sơ xin định cư Mỹ diện EB1A phải chứng minh rằng bản thân đã được ca ngợi liên tục trong nước hoặc quốc tế và có những thành tích đã được công nhận trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Theo đó, bạn phải có những bằng chứng về thành tích một lần (giải thưởng lớn được quốc tế công nhận) hoặc đạt ít nhất 3 trong số 10 tiêu chí được liệt kê bên dưới (hoặc các bằng chứng khác có thể so sánh được):

 • Bằng chứng về việc nhận được các giải thưởng hoặc thành tích xuất sắc được công nhận trong nước hoặc quốc tế
 • Bằng chứng về tư cách thành viên trong các hiệp hội trong lĩnh vực đòi hỏi những người tham gia phải có thành tích xuất sắc
 • Các tài liệu đã xuất bản về bạn trên các ấn phẩm thương mại chuyên nghiệp hoặc thương mại lớn hoặc các phương tiện truyền thông lớn 
 • Bằng chứng rằng bạn đã nhận được lời mời đánh giá công việc của người khác, cá nhân hoặc trên một hội đồng
 • Bằng chứng về những đóng góp trong một lĩnh vực chuyên môn cụ thể như: về khoa học, học thuật, nghệ thuật, thể thao hoặc kinh doanh có ý nghĩa quan trọng 
 • Bằng chứng về quyền tác giả các bài báo học thuật trên các ấn phẩm thương mại chuyên nghiệp, ấn phẩm thương mại lớn hoặc các phương tiện truyền thông lớn khác
 • Bằng chứng rằng tác phẩm của bạn đã được trưng bày tại các cuộc triển lãm hoặc trưng bày nghệ thuật
 • Bằng chứng về việc bạn thực hiện vai trò lãnh đạo hoặc có vai trò quan trọng trong các tổ chức nổi bật
 • Bằng chứng rằng bạn được trả mức lương cao hoặc mức thù lao cao đáng kể so với những người làm cùng lĩnh vực
 • Bằng chứng về những thành công thương mại của bạn trong nghệ thuật biểu diễn

Bằng chứng tài liệu rằng một người là giáo sư hoặc nhà nghiên cứu xuất sắc

Để chứng minh bạn là một giáo sư hoặc nhà nghiên cứu xuất sắc, bạn phải đạt ít nhất 2 trong số 6 tiêu chí được liệt kê bên dưới:

 • Bằng chứng về việc nhận được các giải thưởng lớn hoặc giải thưởng cho thành tích xuất sắc
 • Bằng chứng về tư cách thành viên trong các hiệp hội yêu cầu người tham gia phải có thành tích xuất sắc
 • Bằng chứng về tài liệu đã xuất bản trong các ấn phẩm chuyên nghiệp do những người khác viết về công việc của bạn
 • Bằng chứng rằng bạn là thành viên trong một hội đồng hoặc cá nhân, với tư cách là người đánh giá công việc của những người khác trong cùng lĩnh vực học thuật
 • Bằng chứng về những đóng góp nghiên cứu khoa học hoặc học thuật ban đầu trong lĩnh vực này
 • Bằng chứng về quyền tác giả của các sách hoặc bài báo học thuật (trên các tạp chí học thuật có lưu hành quốc tế) trong lĩnh vực này

Quy trình đăng ký

 • Khả năng phi thường: Bạn có thể tự bảo lãnh bằng cách nộp Mẫu đơn I-140, Đơn thỉnh cầu cho người nước ngoài làm việc.
 • Các Giáo sư và Nhà nghiên cứu Xuất sắc: Chủ lao động Hoa Kỳ thay mặt nhân viên nộp I-140, Đơn xin Nhập cư dành Người lao động nước ngoài đến USCIS. Là một phần của quá trình nộp đơn, chủ lao động phải chứng minh được khả năng có thể trả mức lương đề nghị kể từ ngày ưu tiên. Nhà bảo lãnh có thể sử dụng báo cáo hàng năm, bản khai thuế thu nhập liên bang, hoặc báo cáo tài chính đã được kiểm toán để chứng minh khả năng chi trả mức lương được yêu cầu.
 • Người quản lý hoặc điều hành đa quốc gia: Nhà bảo lãnh phải thay mặt nhân viên nộp I-140, Đơn xin Nhập cư cho Người lao động Nước ngoài đến USCIS. Đây là một phần của quá trình nộp đơn, chủ lao động phải chứng minh được khả năng chi trả được mức lương đề nghị cho nhân viên kể từ ngày ưu tiên. Chủ lao động của bạn có thể sử dụng báo cáo hàng năm, bản khai thuế thu nhập liên bang, hoặc báo cáo tài chính đã được kiểm toán để chứng minh khả năng lương.

Đương đơn định cư Mỹ diện EB1 có được bão lãnh cả gia đình trong khi làm hồ sơ?

Gia đình của những người có thị thực định cư Mỹ diện EB1

 • Nếu đơn I-140 được chấp thuận, vợ / chồng và con cái dưới 21 tuổi (chưa kết hôn) của người sở hữu visa EB-1 có thể đủ điều kiện để đăng ký nhập cư vào Hoa Kỳ theo diện di dân E-14 hoặc E-15, tương ứng.

Trên đây là bài viết tổng hợp lại một số điều cần biết về thị thực EB-1. Qua bài viết trên, US Direct IMM hy vọng đã giúp cho người đọc hiểu rõ hơn về diện thị thực định cư Mỹ này. Đọc thêm những bài viết liên quan đến visa EB-1 hoặc liên hệ với chúng tôi nếu bạn có điều gì thắc mắc.

Liên hệ Close
Đăng ký