Điều Kiện Xin Visa EB-5 Cho Nhà Đầu Tư

Các nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể của Sở Di Trú Và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS) để có được quyền thường trú thông qua chương trình thị thực EB-5. 

Nói chung, nhà đầu tư phải đáp ứng các yêu cầu về khoản đầu tư, yêu cầu tạo ra công việc làm và đảm bảo rằng doanh nghiệp nhận vốn đầu tư đủ tư cách tham gia chương trình EB-5 theo quy định 8 C.F.R. § 204.6

Người nộp đơn xin thị thực EB-5, vợ / chồng và con cái của họ dưới 21 tuổi sẽ nhận được thẻ xanh thường trú nhân khi tất cả các yêu cầu đã được đáp ứng và USCIS chấp thuận tính đủ điều kiện của hồ sơ.

Dưới đây là 3 điều kiện cơ bản khi bắt đầu xin Visa EB-5 mà đương đơn cần đáp ứng

điều kiện xin visa eb-5 cho nhà đầu tư

Số tiền đầu tư EB-5 bắt buộc

Kể từ Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 năm 2022, người nộp đơn xin thị thực EB-5 được yêu cầu thực hiện đầu tư số tiền 800.000 USD hoặc 1.050.000 USD vốn đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại của Hoa Kỳ. Khoản đầu tư EB-5 có thể ở dạng tiền mặt, hàng hóa tồn trữ, trang thiết bị, nợ có bảo đảm, tài sản hữu hình hoặc các thứ tương đương tiền và được định giá theo giá trị thị trường hợp lý bằng đô la Mỹ.

Số vốn tối thiểu bắt buộc cho chương trình thị thực EB-5 có thể giảm từ $1,050,000 xuống $800,000 nếu khoản đầu tư được rót vào một doanh nghiêp thương mại nằm ở khu vực nông thôn, khu vực có tỉ lệ thất nghiệp cao hoặc một dự án cơ sở hạ tầng.

EB-5 – Yêu cầu tạo việc làm 

USCIS yêu cầu rằng các khoản đầu tư EB-5 cần tạo ra 10 công việc toàn thời gian cho người lao động Hoa Kỳ. Những công việc này phải được tạo ra trong khoảng thời gian hai năm sau khi nhà đầu tư nhận được quyền thường trú có điều kiện. 

Trong một số trường hợp, nhà đầu tư phải chứng minh rằng khoản đầu tư của họ đã tạo ra việc làm trực tiếp cho người lao động để họ làm việc trực tiếp trong doanh nghiệp thương mại là những dự án đã nhận vốn đầu tư. Tuy nhiên, nhà đầu tư EB-5 chỉ phải chứng minh 10 công việc gián tiếp toàn thời gian hoặc công việc phát sinh được tạo ra nếu khoản đầu tư được rót vào Trung Tâm Khu Vực. 

Công việc gián tiếp là những việc làm được tạo ra trong các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho dự án EB-5. Công việc phát sinh là các công việc được tạo ra trong cộng đồng lớn hơn từ thu nhập và chi tiêu của các lao động trong dự án EB-5.

Các thực thể doanh nghiệp EB-5

Có một số loại hình tổ chức doanh nghiệp mà ứng viên xin thị thực EB-5 có thể đầu tư. Nhìn chung, nhà đầu tư có thể đầu tư trực tiếp vào một doanh nghiệp thương mại mới hoặc vào một trung tâm khu vực. 

Các doanh nghiệp thương mại mới là các doanh nghiệp vì lợi nhuận hợp pháp mà có thể chọn lựa một trong nhiều cơ cấu doanh nghiệp khác nhau. Những cơ cấu doanh nghiệp đó bao gồm các tập đoàn, công ty hợp doanh hoặc công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp cá thể, các quỹ tín thác thương mại, hoặc cơ cấu kinh doanh thuộc sở hữu nhà nước hoặc tư nhân khác. Tất cả các doanh nghiệp thương mại mới này phải được thành lập sau ngày 29 tháng 11 năm 1990.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp thương mại trước đó vẫn có thể đủ điều kiện nếu khoản đầu tư dẫn đến việc tăng 40% số lượng nhân viên hoặc giá trị tài sản ròng; hoặc nếu một doanh nghiệp cũ được tái cơ cấu thành một doanh nghiệp thương mại mới. 

Ngoài các doanh nghiệp kinh doanh cá nhân, người nộp đơn xin thị thực EB-5 cũng có thể đầu tư vào các dự án của Trung tâm khu vực, điều này có thể thuận lợi hơn vì nhà đầu tư sẽ không phải tự mình thiết lập các dự án EB-5.

Tóm tắt yêu cầu về thị thực EB-5

  • Đầu tư vốn $1.050.000, hoặc $800.000 vào khu vực nông thôn, khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao hoặc vào một dự án cơ sở hạ tầng.
  • Khoản đầu tư phải được thực hiện trong một tổ chức thương mại vì lợi nhuận của Hoa Kỳ.
  • Khoản đầu tư phải tạo ra 10 việc làm toàn thời gian tại Hoa Kỳ trong hai năm

Chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5 được ban hành vào năm 1990, nhằm mục đích tạo ra việc làm, cũng như thu hút vốn đầu tư nước ngoài cho Hoa Kỳ.

Để nhận được tư vấn về các diện định cư Mỹ EB5/EB1/EB2/EB3/L1, vui lòng liên hệ US Direct IMM

Liên hệ Close
Đăng ký