Định Cư Mỹ Diện Việc Làm EB-3

Bạn có thể đủ điều kiện cho loại visa định cư Mỹ diện việc làm EB3 nếu bạn là là một công nhân lành nghề, chuyên nghiệp hoặc lao động phổ thông.

 • EB3 Skilled Workers: “Công nhân lành nghề” là những người sở hữu những công việc đòi hỏi phải qua đào tạo hoặc có kinh nghiệm ít nhất 2 năm, không mang tính chất tạm thời hoặc thời vụ. 
 • EB3 Professionals: “Chuyên gia” là những người sở hữu công việc yêu cầu tối thiểu bằng cử nhân
 • EB3 Unskilled Workers: Lao động phổ thông là những người làm công việc phổ thông

Phân biệt các diện EB3

Danh mục phụBằng chứngChứng nhận
EB3 Skilled Workers: Công nhân lành nghề
 • Bạn phải có khả năng chứng minh rằng bạn sở hữu ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc, học vấn hoặc đào tạo đáp ứng các yêu cầu công việc được quy định trong giấy chứng nhận lao động.
 • Giáo dục sau trung học có liên quan có thể được coi là đào tạo.
 • Công việc bạn đảm nhiệm không có người lao động Mỹ nào đáp ứng được yêu cầu hoặc không sẵn sàng đảm nhiệm.
Cần có giấy chứng nhận lao động và lời mời làm việc lâu dài, toàn thời gian.
EB3 Professionals: Chuyên gia
 • Bạn phải chứng minh rằng bạn có bằng cử nhân ở Mỹ hoặc bằng cấp tương đương của nước ngoài, bằng cử nhân là yêu cầu tối thiểu.
 • Công việc bạn đảm nhiệm không có người lao động Mỹ nào đáp ứng được yêu cầu hoặc không sẵn sàng đảm nhiệm.
 • Học vấn và kinh nghiệm không thể thay thế cho bằng cấp.
 • Bạn phải đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào khác được quy định trong giấy chứng nhận lao động.
Yêu cầu chứng nhận lao động và một lời mời làm việc toàn thời gian, lâu dài
Eb3 Unskilled : Lao động phổ thông (Lao động khác)
 • Bạn phải chứng minh khả năng lao động phổ thông (yêu cầu đào tạo hoặc kinh nghiệm dưới 2 năm), không mang tính chất tạm thời hoặc thời vụ.
 • Công việc bạn đảm nhiệm không có người lao động Mỹ nào đáp ứng được yêu cầu hoặc không sẵn sàng đảm nhiệm.
 • Bạn phải đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào khác được quy định trong giấy chứng nhận lao động.
Cần có giấy chứng nhận lao động và lời mời làm việc lâu dài, toàn thời gian.

định cư mỹ diện việc làm eb3

Quy trình đăng ký EB3

Người sử dụng lao động sẽ thay mặt người thụ hưởng nộp I-140, Đơn xin Nhập cư Dành cho Người lao động Nước ngoài.  Là một phần của quá trình nộp đơn, chủ lao động của bạn phải chứng minh được khả năng chi trả mức lương được đề nghị kể từ ngày ưu tiên. Chủ lao động có thể sử dụng báo cáo hàng năm, bản khai thuế thu nhập liên bang, hoặc báo cáo tài chính đã được kiểm toán để chứng minh khả năng trả lương cho nhân viên.

Bộ Lao động Hoa Kỳ – Chứng nhận Lao động

Xin visa định cư Mỹ theo diện EB-3 thường phải trải qua quy trình chứng nhận lao động. Quy trình này thường sẽ thông qua Bộ Lao động Mỹ dựa trên Mẫu ETA-9089. 

Gia đình của những người có thị thực EB3

Nếu đơn I-140 được phê duyệt, vợ / chồng và con cái dưới 21 tuổi (chưa kết hôn) của họ có thể đủ điều kiện để nộp đơn xin nhập cư vào Mỹ.

Theo đó, vợ / chồng của “công nhân lành nghề” hoặc “chuyên gia”được cấp visa E34. Vợ / chồng của “người lao động phổ thông” được cấp visa EW4.

Con của “công nhân lành nghề” hoặc “chuyên gia” được cấp visa E35.  Con của “người lao động phổ thông” được cấp visa EW5.

Liên hệ Close
Đăng ký