Chân Dung Khách Hàng Du Học Sinh Tiến Hành Xin Thẻ Xanh Diện EB3

date 04/11/2021
date 1424

Ngày ký hợp đồng: 23 /10 / 2021 

Chân Dung Khách Hàng Du Học Sinh Tiến Hành Xin Thẻ Xanh Diện EB3

Tổng quan khách hàng:
– Là du học sinh năm 3 Đại học tại Mỹ có I-20 còn hạn đến tháng 5/2023
– Đã hoàn tất xin Mức lương trung bình (PWD) và quảng cáo tuyển dụng
– Giấy phép lao động sẽ được nộp vào tháng 11/2021
– Dự kiến hồ sơ xin Thẻ Xanh hoàn tất trong khoảng thời gian tốt nghiệp ra trường
—————-
GIẢI PHÁP DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI ĐANG DU HỌC TẠI MỸ MUỐN LẤY THẺ XANH VĨNH VIỄN ❗ Xoá bỏ nỗi lo I-20 hoặc Visa du học hết hạn!

Tìm hiểu thêm chương trình định cư Mỹ diện EB2 Advanced Degree / EB3 Professionals / EB3 Skilled / EB3 Unskilled hoặc liên hệ nhận tư vấn MIỄN PHÍ tại đây.    Liên hệ Close
    Đăng ký