Hướng Dẫn Gia Hạn Thẻ Xanh Mỹ Theo Luật Di Trú 2023

date 16/12/2022
date 455

THÔNG BÁO: Kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2022, USCIS đã tự động gia hạn hiệu lực của Thẻ Xanh Mỹ lên 24 tháng cho những thường trú nhân hợp pháp nộp Mẫu I-90, Đơn Xin Thay Thế Thẻ Thường Trú.

Hướng dẫn gia hạn thẻ xanh Mỹ 2023

Những trường hợp cần thay thế Thẻ Xanh Mỹ

Thường trú nhân hợp pháp

Đối với các thường trú nhân hợp pháp, những trường hợp dưới đây cần phải thay thế Thẻ Xanh Mỹ:

 • Người sở hữu thẻ xanh sắp hết hạn (hạn sử dụng chỉ còn dưới 6 tháng)
 • Thẻ xanh bị mất, bị đánh cắp hoặc hư hỏng
 • Người có Thẻ xanh trước thời điểm 14 tuổi và hiện đã đủ 14 tuổi (trừ trường hợp thẻ xanh hết hạn trước năm 16 tuổi)
 • Mẫu thẻ đăng ký người nước ngoài (Alien registration card) bạn đang sở hữu là mẫu cũ (ví dụ Mẫu AR-3, AR-103 hoặc I-151 không còn giá trị để chứng minh tình trạng nhập cư) và phải thay thế bằng Thẻ xanh hiện hành.
 • Thẻ xanh chứa thông tin không chính xác
 • Bạn đã thay đổi thông tin cá nhân
 • Bạn vẫn chưa nhận được Thẻ xanh mà USCIS đã cấp.

Thường trú nhân có điều kiện

Nếu bạn là thường trú nhân có điều kiện, bạn phải thay thế Thẻ xanh nếu:

 • Thẻ xanh bị mất, bị đánh cắp, bị cắt xén hoặc bị phá hủy;
 • Thẻ xanh chứa thông tin không chính xác;
 • Bạn đã thay đổi thông tin cá nhân.
 • Bạn vẫn chưa nhận được Thẻ xanh mà USCIS đã cấp.

Các phiên bản thẻ xanh Mỹ không còn hợp lệ

Nếu bạn đang sở  hữu các phiên bản thẻ xanh như AR-3, AR-103 hoặc I-151, bạn phải tiến hành nộp hồ sơ xin thay thế bằng thẻ xanh hiện hành.

Cách để thay thế Thẻ xanh

Nộp hồ sơ trực tuyến

Đối với những cá nhân là thường trú nhân hợp pháp hoặc thường trú nhân có điều kiện đang muốn thay thế Thẻ xanh, bạn có thể nộp đơn xin Thay thế Thẻ xanh bằng mẫu I-90. Thêm vào đó, bạn có thể nộp cho USCIS thông qua các hình thức trực tuyến hoặc đường bưu điện. Dưới đây là các bước nộp hồ sơ trực tuyến:

 • Đăng ký gia hạn thông qua trang web của USCIS.
 • Nhận thông báo về thời gian USCIS nhận được đơn đăng ký.
 • Nhận thông tin cập nhật về hồ sơ trực tuyến.
 • Liên hệ trực tiếp với USCIS.

Nếu như hồ sơ xin thay thế thẻ xanh được phê duyệt, bạn sẽ nhận được thẻ xanh mới qua đường bưu điện.

Nếu bạn đang nộp đơn gia hạn Thẻ xanh, bạn có thể sử dụng thư thông báo đã nhận được đơn I-90 của USCIS cùng với thẻ xanh đã hết hạn để chứng minh tình trạng thường trú nhân hợp pháp của mình. 

Khi bạn có thông báo trên kèm với Thẻ thường trú nhân mẫu I-551 (Thẻ xanh), tức là bạn có tình trạng thường trú nhân hợp pháp trong vòng 24 tháng kể từ ngày thẻ xanh của bạn bị hết hạn. Bạn vẫn được phép làm việc và xuất nhập cảnh. Bạn có thể xuất trình thẻ Thường trú nhân đã hết hạn cùng thông báo trên nhằm chứng minh quyền sống và làm việc hợp pháp ở Mỹ.

Những điều cần lưu ý

Trong trường hợp bạn bị mất thẻ xanh Mỹ, USCIS có thể cấp cho bạn con dấu Alien Documentation. Nó giúp bạn chứng minh quyền cư trú hợp pháp trong quá trình chờ thay thế Thẻ xanh.
Trong quá trình xin gia hạn/thay thế thẻ xanh Mỹ, nếu USCIS cần thu thập dữ liệu sinh trắc học của bạn, họ sẽ gửi cho bạn lịch hẹn ngày giờ và địa điểm.

Trường hợp bạn ở bên ngoài nước Mỹ và Thẻ xanh của bạn sẽ hết hạn trong vòng 6 tháng nhưng chuyến đi của bạn sẽ kéo dài 1 năm, bạn cần nộp mẫu I-90 ngay khi quay lại Mỹ.

Đối với những cá nhân sở hữu thẻ xanh có điều kiện 2 năm, bạn cần phải nộp mẫu I-751, Đơn yêu cầu Xóa bỏ Điều kiện Cư trú, để xóa bỏ điều kiện về tình trạng thường trú.

Ngoài ra, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ với USCIS. Chẳng hạn thông qua đường dây nóng 888-897-7781 hoặc 877-875-6028 dành cho các trường hợp khiếm thính.

Kiểm tra tình trạng hồ sơ xin thay thế Thẻ xanh 

Bạn có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ thay thế thẻ xanh thông qua website của USCIS. Xin hãy chờ ít nhất 72 tiếng sau khi điền đơn I-90 rồi mới kiểm tra.

Để kiểm tra, bạn cần cung cấp thông tin cá nhân. Ví dụ: họ tên, ngày sinh, số biên nhận, số đăng ký người nước ngoài (A-Number).

Cách khiếu nại nếu hồ sơ bị từ chối

Nếu hồ sơ xin thay thế thẻ xanh của bạn bị từ chối, USCIS sẽ gửi thư cho bạn để giải thích lý do. Bạn không thể kháng cáo quyết định này. Tuy nhiên, bạn có quyền gửi kiến nghị yêu cầu mở lại hồ sơ. Ngoài ra, bạn cũng có thể kiến nghị xem xét lại tới văn phòng USCIS đưa ra quyết định từ chối. 

Trong đó để thực hiện hành động bạn cần tuân theo các nguyên tắc.

Yêu cầu mở lại hồ sơ cần đảm bảo:

 • Cung cấp các dữ kiện mới cho USCIS.
 • Bổ sung các bằng chứng thích hợp.

Đề nghị xem xét lại phải thể hiện:

 • USCIS đã áp dụng sai chính sách hoặc luật nhập cư khi từ chối đơn của bạn; và
 • Quyết định của USCIS không chính xác dựa trên bằng chứng trong hồ sơ của bạn

Xem thêm:

USCIS Thay Đổi Thiết Kế Thẻ Xanh Và Giấy Phép Làm Việc

Liên hệ Close
Đăng ký