Hồ sơ định cư Mỹ bị xét duyệt hành chính (AP) và gửi ngược về USCIS (TP)

date 29/03/2021
date 1736

Điều gì xảy ra cho hồ sơ của bạn nếu nhận thông báo AP hoặc TP sau buổi phỏng vấn thị thực EB3?

Khi một người xin thị thực định cư hoặc không định cư tại Lãnh sự quán/Đại sứ quán, Viên chức lãnh sự có thể cấp thị thực ngay hoặc sau buổi phỏng vấn thị thực không lâu. Tuy nhiên, Viên chức lãnh sự cũng có thể đưa ra thông báo, đôi khi được gọi là quy trình Xét duyệt hành chính (AP), trong đó từ chối cấp thị thực và muốn kiểm tra thêm về hồ sơ.

Xét duyệt hành chính (AP) nghĩa là Viên chức lãnh sự đang gửi hồ sơ đi từ Lãnh sự quán/Đại sứ quán để theo dõi và đánh giá thêm. Mặc dù quy trình xử lý không thực sự rõ ràng, nhưng có thể hiểu Xét duyệt hành chính nghĩa là: 1) hồ sơ của đương đơn đã được gửi đi từ Lãnh sự quán/Đại sứ quán cho một trung tâm dữ liệu để điều tra xem đương đơn có án tích, có gây nguy hại đến an ninh quốc gia, vi phạm luật di trú hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác hay không và 2) hồ sơ của đương đơn sẽ bị trì hoãn.

Mục đích của “Xét duyệt hành chính”?

Xét duyệt hành chính do Văn phòng Thị thực của Bộ Ngoại Giao Mỹ tiến hành với sự hợp tác của các cơ quan chính phủ khác nhằm đảm bảo rằng đương đơn đang xin thị thực không phải là mối nguy cho an ninh quốc gia hoặc người này đủ điều kiện được cấp thị thực, ngược lại họ sẽ không thể nhập cảnh Hoa Kỳ.

Điều gì xảy ra nếu một hồ sơ thuộc trường hợp “Xét duyệt hành chính”?

Khi một hồ sơ xin thị thực EB3 thuộc trường hợp phải tiến hành xét duyệt hành chính, đương đơn sẽ được thông báo rằng hồ sơ của họ đang chờ xử lý cho đến khi họ được xác định là đủ điều kiện. Đôi khi nhưng không thường xuyên, thông báo sẽ đưa ra hướng dẫn để đương đơn xin thị thực bổ sung thông tin hoặc giấy tờ nhằm hỗ trợ viên chức lãnh sự trong việc ra quyết định.

Đương đơn nên làm gì trong trường hợp hồ sơ bị xét duyệt hành chính mà không nhận được thông báo bằng văn bản?

Lãnh sự quán không phải lúc nào cũng đưa ra văn bản thông báo cho bạn về việc hồ sơ đang trong tình trạng xét duyệt hành chính (AP). Nếu đương đơn không nhận được văn bản cho biết hồ sơ của bạn đã được gửi đi để xét duyệt hành chính, bạn có thể liên hệ với lãnh sự quán hoặc viên chức lãnh sự để hỏi liệu hồ sơ xin thị thực của bạn có đang trong tiến trình xét duyệt hành chính hay không. Tuy nhiên, bạn cũng có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ trên website của Bộ Ngoại Giao (https://ceac.state.gov/CEAC/ ) sau buổi phỏng vấn thị thực.

Nếu Hồ sơ xin thị thực bị xét duyệt hành chính, điều này có nghĩa là hồ sơ đã bị từ chối hoặc sẽ bị từ chối?

Không phải. Khi một hồ sơ xin thị thực thuộc trường hợp xét duyệt hành chính, có nghĩa là tư cách đủ điều kiện được cấp thị thực của đương đơn chưa thể xác định. Sau khi tái kiểm duyệt, nếu không phát hiện vấn đề bất thường, thì hồ sơ rất có thể sẽ được phê duyệt. Dĩ nhiên, việc xác định xem hồ sơ có đủ điều kiện phê duyệt hay không sẽ tùy thuộc vào quyết định cuối cùng của Viên chức lãnh sự.

Nếu Viên chức lãnh sự vẫn không thể xác định cho trường hợp xin thị thực của bạn sau quá trình Xét duyệt hành chính (AP), người này có thể sẽ trả ngược hồ sơ về cho USCIS (Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ). Tiến trình này được gọi là Transfer in Progress (TP) – Hồ sơ bị gửi ngược về Sở Di Trú.

Các quyết định nêu trên được đưa ra tùy từng hồ sơ, và không thể kháng cáo đến bất kỳ cơ quan chính phủ Mỹ hoặc tòa án nào tại đây.

Sau khi hồ sơ được gửi đi để tiến hành xét duyệt hành chính thì có thể xác định tình trạng của hồ sơ không? Việc lãnh sự quán quyết định xét duyệt hành chính đối với một hồ sơ có thể bị khiếu nại không?

Không có một quy trình chính thức nào cho việc khiếu nại về vấn đề xét duyệt hành chính hoặc hồ sơ bị gửi ngược về USCIS. Tuy nhiên, các giấy tờ và thông tin cần bổ sung nên được gửi đến văn phòng lãnh sự.

Nếu bị từ chối cấp thị thực sau quy trình xét duyệt hành chính, bạn có thể khiếu nại quyết định này không?

Không được. Không thể khiếu nại quyết định từ chối cấp thị thực, tuy nhiên đương đơn có thể nộp lại hồ sơ xin thị thực trong tương lai. Đương đơn muốn nộp lại hồ sơ xin thị thực phải bắt đầu lại quy trình và trả phí mới.

Điều gì xảy ra nếu tình trạng hồ sơ thể hiện “Transfer in Progress – TP” (Hồ sơ bị gửi ngược về Sở Di Trú)?

Sau khi Viên chức lãnh sự quyết định Xét duyệt hành chính (AP) cho trường hợp của bạn, họ sẽ trì hoãn ra quyết định đối với hồ sơ xin thị thực cho đến khi họ xem xét thêm về hồ sơ và có thể yêu cầu bổ sung giấy tờ. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng theo quy trình AP, Viên chức lãnh sự có thể phê duyệt hoặc từ chối cấp thị thực cho bạn, hoặc chuyển hồ sơ ngược về cho USCIS để xem xét thêm. Việc gửi hồ sơ ngược về cho USCIS được gọi là “Transfer in Progress (TP) ”.

Nếu tình trạng hồ sơ thể hiện là TP, điều này có nghĩa là toàn bộ hồ sơ của bạn đã được Viên chức lãnh sự – là người phỏng vấn bạn – gửi ngược về cho USCIS. Viên chức lãnh sự thực chất đang yêu cầu USCIS xem xét hồ sơ xin thị thực của bạn một lần nữa. Khi USCIS nhận được hồ sơ để xét duyệt lần thứ hai, từ đó một trong hai trường hợp sau có thể xảy ra: Trường hợp thứ nhất, việc chuyển ngược hồ sơ về cho USCIS là để xác nhận quyết định phê duyệt đã đưa ra trước đó và gửi lại thông báo phê duyệt cho Viên chức lãnh sự, trong trường hợp này Viên chức lãnh sự hầu như sẽ cấp thị thực cho bạn. Trường hợp thứ hai, USCIS có thể rút lại quyết định phê duyệt hồ sơ trước đó, như vậy bạn bị từ chối cấp thị thực, và đây sẽ là quyết định cuối cùng cho hồ sơ của bạn.

Kết luận

Nếu hồ sơ của bạn thuộc trường hợp AP hoặc TP, bạn sẽ không thể làm gì ngoài việc chờ đợi quyết định cuối cùng từ Viên chức lãnh sự hoặc USCIS. Quy trình AP có thể mất khoảng 60 ngày, nhưng quy trình TP thì mất nhiều thời gian hơn.

Liên hệ Close
Đăng ký