Làm Sao Để Yêu Cầu NVC Cấp Lịch Phỏng Vấn Khẩn Cấp

date 02/02/2022
date 1770

Trong những tình huống khẩn cấp, bạn có thể đẩy nhanh thời gian thực hiện hồ sơ định cư Mỹ theo quy trình xin phỏng vấn khẩn cấp của NVC. Thông thường sau khi I-140 được duyệt, Sở Di trú và nhập tịch Mỹ (USCIS) sẽ gửi hồ sơ đến NVC.

Sau đó, bạn sẽ nhận được Thư chào mừng từ NVC bao gồm mã số hồ sơ, ID hóa đơn và hướng dẫn các bước tiếp.

Nếu bạn yêu cầu xin phỏng vấn khẩn cấp, hồ sơ của bạn sẽ được gửi trực tiếp đến Đại sứ quán Hoa Kỳ ở nước sở tại và bỏ qua quy trình của NVC. USCIS sẽ phê duyệt theo từng trường hợp cụ thể, vì thế bạn phải thật sự có lý do chính đáng khi nộp yêu cầu.

Trong bài này US Direct IMM sẽ giúp bạn hiểu những trường hợp yêu cầu thực hiện hồ sơ nhanh tại NVC.

Làm Sao Để Yêu Cầu NVC Cấp Lịch Phỏng Vấn Khẩn Cấp

Khi nào cần gửi yêu cầu khẩn cấp của NVC

Xin phỏng vấn khẩn không phân biệt các diện bảo lãnh hay không bảo lãnh, miễn là bạn có lý do chính đáng.
Sau đây được coi là những lý do hợp lệ để đưa ra yêu cầu và nếu thị thực có sẵn cho loại thân nhân của bạn, thị thực đó có thể được cấp:

  • Người bảo lãnh gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe cần đương đơn qua chăm sóc
  • Người bảo lãnh đang chăm sóc con nhỏ hoặc người khuyết tật mà không ai trợ giúp.
  • Đương đơn lãnh sắp 21 tuổi mà không được hưởng quyền lợi của đạo luật Cứu xét tuổi cho trẻ em CSPA
  • Đương đơn sắp sinh em bé
  • Khó khăn về tài chính
  • Sự chậm trễ do NVC xét duyệt hồ sơ

Dù là lý do gì, bạn cũng phải nộp kèm bằng chứng hoặc tài liệu chứng minh đế tăng sức thuyết phục cho yêu cầu xin phỏng vấn khẩn, ví dụ đánh giá/xác nhận từ bác sĩ hoặc chuyên gia.

Làm sao để nộp đơn xin phỏng vấn nhanh

Gửi thư xin phỏng vấn khẩn kèm lý do được viết bởi người bảo lãnh hoặc người được bảo lãnh vào email: NVCexpedite@state.gov.com

Lưu ý: Khi gửi thư phải đảm bảo có đề cập đến mã biên nhận và mã số ID hóa đơn hoặc thông tin của bạn.

NVC xem xét từng trường hợp, nếu từ chối, họ sẽ thông báo cho bạn và hồ sơ tiếp tục quy trình tại NVC như bình thường. Nếu NVC chấp thuận, hồ sơ của bạn sẽ được chuyển sang Lãnh sự quán, khi đó Lãnh sự quán sẽ liên hệ với bạn để gửi thư mời phỏng vấn.

Lưu ý: Nếu “đơn xin phỏng vấn nhanh” được xét duyệt kèm với điều kiện (ví dụ: thanh toán chi phí, điền đơn,..), bạn phải hoàn thành các điều kiện đó trước khi hồ sơ gửi đến Lãnh sự quán.

Những tài liệu mang đến cuộc phỏng vấn

  • Bạn phải mang theo các giấy tờ sau khi tham gia phỏng vấn tại Lãnh sự quán
  • Thư hẹn xác nhận phỏng vấn tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ
  • Biên nhận đã nộp DS-260

Lưu ý: bạn phải hoàn tất bước điền đơn DS-260 trước khi tham gia phỏng vấn.

Liên hệ Close
Đăng ký