Lịch Chiếu Khán Di Dân – Bản Tin Visa Bulletin Mỹ 2023 (Cập Nhật)

Lịch Chiếu Khán Di Dân (Bản Tin Visa Bulletin) là gì?

Lịch Chiếu Khán Di Dân (Visa Bulletin) là một bản tin nhập cư do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xuất bản. Mục đích chính của bản tin này là cung cấp danh sách chờ được cập nhật cho những người nhập cư phải tuân theo hệ thống hạn ngạch. Nội dung của bản tin có sẵn trên web.

Lịch Chiếu Khán Di Dân dành cho những diện thị thực nào?

Visa Bulletin được cập nhật hàng tháng bởi Sở Di Trú Hoa Kỳ, trong đó những diện visa được cập nhật bao gồm:

 • Diện Lao Động: EB1, EB2, EB3, EB4, EB5
 • Diện Nhân Thân: F1, F2A, F2B, F3, F4
VISA BULLETIN BẢN TIN VISA MỸ Lịch chiếu khán di dân 2023
VISA BULLETIN – Lịch chiếu khán di dân 2023.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

 

 

__________________________

BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 6 NĂM 2023

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES)

Bản tin di trú tháng 06/2023 (Visa bulletin tháng 6 năm 2023) không có sự thay đổi so với tháng 5 năm 2023

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
EB-1Lao động ưu tiênCurrentCurrent
EB-2Lao động chuyên môn cao15/02/202201/12/2022
EB-3Lao động lành nghề01/06/202201/05/2023
Lao động phổ thông01/01/202001/02/2020
EB-4Lao động đặc thù01/09/201801/10/2018
Lao động tôn giáo01/09/201801/10/2018
EB-5Đầu tư định cư trực tiếpCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư gián tiếpCurrentCurrent

 

BẢO LÃNH THÂN NHÂN (FAMILY-SPONSORED PREFERENCES)

 • Bảo lãnh nhân thân có ngày ưu tiên phê duyệt và ngày tiếp nhận đơn giống với tháng 5 năm 2023.
Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
F-1Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ15/12/201401/01/2017
F-2AVợ/chồng, con cái còn độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân tại Mỹ08/09/2020Current
F-2BCon cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân tại Mỹ22/09/201501/01/2017
F-3Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ08/12/200808/02/2010
F-4Anh/chị/em của công dân Mỹ08/4/200701/02/2008

 

 

 

 

__________________________

BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 5 NĂM 2023

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES)

Bản tin di trú tháng 05/2023 (Visa bulletin tháng 5 năm 2023) có một số điều chỉnh đáng chú ý so với tháng 04/2023 như sau:

 • EB-3 Lao động lành nghề có Ngày tiếp nhận đơn từ Current kéo dài tới 01/05/2023
 • EB-2 Lao động chuyên môn cao có Ngày ưu tiên phê duyệt tiếp tục lùi từ 01/07/2022 về 15/02/2022
 • EB-3 Lao động đặc thù dừng tình trạng Current và lùi Ngày ưu tiên phê duyệt về 01/06/2022.
 • EB-1 và EB-5 (Đầu tư trực tiếp và Đầu tư gián tiếp) duy trì tình trạng Current. EB-4 Lao động đặc thù và Lao động tôn giáo giữ nguyên Ngày ưu tiên phê duyệt so với tháng trước.
Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
EB-1Lao động ưu tiênCurrentCurrent
EB-2Lao động chuyên môn cao15/02/202201/12/2022
EB-3Lao động lành nghề01/06/202201/05/2023
Lao động phổ thông01/01/202001/02/2020
EB-4Lao động đặc thù01/09/201801/10/2018
Lao động tôn giáo01/09/201801/10/2018
EB-5Đầu tư định cư trực tiếpCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư gián tiếpCurrentCurrent

 

BẢO LÃNH THÂN NHÂN (FAMILY-SPONSORED PREFERENCES)

 • Diện F-1, F-3, F4 có sự thay đổi đối với ngày ưu tiên phê duyệt lên lần lượt là 15/12/2014, 08/12/2008, và 08/04/2007. Ngày tiếp nhận đơn của những diện này cũng đã thay đổi so với tháng 4.
 • Lịch xét duyệt hồ sơ bảo lãnh thân nhân diện ưu tiên tháng 04/2023 không có chuyển biến cho các diện F-2A và F-2B. Ngày ưu tiên phê duyệt và Ngày tiếp nhận đơn của những diện này vẫn đứng yên so với tháng 04/2023.
Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
F-1Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ15/12/201401/01/2017
F-2AVợ/chồng, con cái còn độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân tại Mỹ08/09/2020Current
F-2BCon cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân tại Mỹ22/09/201501/01/2017
F-3Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ08/12/200808/02/2010
F-4Anh/chị/em của công dân Mỹ08/4/200701/02/2008

 

 

 

 

__________________________

BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 4 NĂM 2023

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES)

Bản tin di trú tháng 04/2023 (Visa bulletin tháng 4 năm 2023) có một số điều chỉnh so với tháng 03/2023 đối với các diện lao động định cư, cụ thể:

 • EB-2 Lao động chuyên môn cao có Ngày ưu tiên phê duyệt lùi về 01/07/2022.
 • EB-4 Lao động đặc thù và Lao động tôn giáo có Ngày ưu tiên phê duyệt lùi về 01/09/2018 và ngày tiếp nhận đơn lùi về 01/10/2018.
 • EB-1, EB-3 Lao động lành nghề, và EB-5 (Đầu tư trực tiếp và Đầu tư gián tiếp) duy trì tình trạng Current.
Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
EB-1Lao động ưu tiênCurrentCurrent
EB-2Lao động chuyên môn cao01/07/202201/12/2022
EB-3Lao động lành nghềCurrentCurrent
Lao động phổ thông01/01/202001/02/2020
EB-4Lao động đặc thù01/09/201801/10/2018
Lao động tôn giáo01/09/201801/10/2018
EB-5Đầu tư định cư trực tiếpCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư gián tiếpCurrentCurrent

 

BẢO LÃNH THÂN NHÂN (FAMILY-SPONSORED PREFERENCES)

Lịch xét duyệt hồ sơ bảo lãnh thân nhân diện ưu tiên tháng 04/2023 không có chuyển biến cho các diện F-1, F-2B, F-3 và F-4. Ngày ưu tiên phê duyệt của những diện này vẫn đứng yên so với tháng 03/2023. Chỉ có diện F-2A có sự thay đổi đối với ngày ưu tiên phê duyệt lùi về 08/09/2020 trong khi ngày tiếp nhận đơn vẫn là tình trạng Current.

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
F-1Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ01/12/201408/08/2016
F-2AVợ/chồng, con cái còn độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân tại Mỹ08/09/2020Current
F-2BCon cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân tại Mỹ22/09/201501/01/2017
F-3Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ22/11/200808/11/2009
F-4Anh/chị/em của công dân Mỹ22/03/200715/12/2007

 

 

__________________________

BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 3 NĂM 2023

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES)

Bản tin di trú tháng 03/2023 (Visa bulletin tháng 3 năm 2023) chỉ có một điều chỉnh so với tháng 02/2023 đối với các diện lao động định cư, cụ thể:

 • EB-4 Lao động đặc thù và Lao động tôn giáo có Ngày ưu tiên phê duyệt lùi về 01/02/2022 và ngày tiếp nhận đơn lùi về 01/03/2022.
 • EB-1, EB-3 Lao động lành nghề, và EB-5 (Đầu tư trực tiếp và Đầu tư gián tiếp) duy trì tình trạng Current.
Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
EB-1Lao động ưu tiênCurrentCurrent
EB-2Lao động chuyên môn cao01/11/202201/12/2022
EB-3Lao động lành nghềCurrentCurrent
Lao động phổ thông01/01/202001/02/2020
EB-4Lao động đặc thù01/02/202201/03/2022
Lao động tôn giáo01/02/202201/03/2022
EB-5Đầu tư định cư trực tiếpCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư gián tiếpCurrentCurrent

 

BẢO LÃNH THÂN NHÂN (FAMILY-SPONSORED PREFERENCES)

Lịch xét duyệt hồ sơ bảo lãnh thân nhân diện ưu tiên tháng 03/2023 không có chuyển biến cho các diện F-1, F-2B, F-3 và F-4. Ngày ưu tiên phê duyệt của những diện này vẫn đứng yên so với tháng 02/2023. Chỉ có diện F-2A là đang có tình trạng Current.

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
F-1Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ01/12/201408/08/2016
F-2AVợ/chồng, con cái còn độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân tại MỹCurrentCurrent
F-2BCon cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân tại Mỹ22/09/201501/01/2017
F-3Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ22/11/200808/11/2009
F-4Anh/chị/em của công dân Mỹ22/03/200715/12/2007

 

 

__________________________

BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 2 NĂM 2023

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES)

Bản tin di trú tháng 02/2023 (Visa bulletin tháng 2 năm 2023) không có điều chỉnh nào đáng kể so với tháng 01/2023 đối với các diện lao động định cư, cụ thể:

 • EB-2 Lao động chuyên môn cao vẫn có Ngày ưu tiên phê duyệt là 01/11/2022.
 • EB-3 Lao động phổ thông có sự thay đổi so với tháng 1, cụ thể là Ngày ưu tiên phê duyệt lùi về 01/01/2020.
 • EB-4 Lao động đặc thù và Lao động tôn giáo có Ngày ưu tiên phê duyệt là 22/06/2022.
 • Riêng EB-1, EB-3 Lao động lành nghề, và EB-5 (Đầu tư trực tiếp và Đầu tư gián tiếp) duy trì tình trạng Current.
Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
EB-1Lao động ưu tiênCurrentCurrent
EB-2Lao động chuyên môn cao01/11/202201/12/2022
EB-3Lao động lành nghềCurrentCurrent
Lao động phổ thông01/01/202001/02/2020
EB-4Lao động đặc thù22/06/202222/07/2022
Lao động tôn giáo22/06/202222/07/2022
EB-5Đầu tư định cư trực tiếpCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư gián tiếpCurrentCurrent

 

BẢO LÃNH THÂN NHÂN (FAMILY-SPONSORED PREFERENCES)

Lịch xét duyệt hồ sơ bảo lãnh thân nhân diện ưu tiên tháng 02/2023 không có chuyển biến cho các diện F-1, F-2B, F-3 và F-4. Ngày ưu tiên phê duyệt của những diện này vẫn đứng yên so với tháng 01/2023. Duy chỉ có diện F-2A có tình trạng Current.

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
F-1Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ01/12/201408/08/2016
F-2AVợ/chồng, con cái còn độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân tại MỹCurrentCurrent
F-2BCon cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân tại Mỹ22/09/201501/01/2017
F-3Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ22/11/200808/11/2009
F-4Anh/chị/em của công dân Mỹ22/03/200715/12/2007

 

 

__________________________

BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 1 NĂM 2023

 

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES)

Bản tin di trú tháng 1/2023 (Visa bulletin tháng 1 năm 2023) không có điều chỉnh nào đáng kể so với tháng 12/2022 đối với các diện lao động định cư, cụ thể.

 • EB-2 Lao động chuyên môn cao vẫn có Ngày ưu tiên phê duyệt là 01/11/2022.
 • EB-3 Lao động phổ thông vẫn có Ngày ưu tiên phê duyệt là 01/06/2020.
 • EB-4 Lao động đặc thù vẫn có Ngày ưu tiên phê duyệt lùi về 22/06/2022.
 • Riêng EB-1, EB-3 Lao động lành nghề, và EB-5 (Đầu tư trực tiếp và Đầu tư gián tiếp) duy trì tình trạng Current.
Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
EB-1Lao động ưu tiênCurrentCurrent
EB-2Lao động chuyên môn cao01/11/202201/12/2022
EB-3Lao động lành nghềCurrentCurrent
Lao động phổ thông01/06/202008/09/2022
EB-4Lao động đặc thù22/06/202222/07/2022
Lao động tôn giáoUnauthorizedUnauthorized
EB-5Đầu tư định cư trực tiếpCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư gián tiếpCurrentCurrent

 

BẢO LÃNH THÂN NHÂN (FAMILY-SPONSORED PREFERENCES)

Lịch xét duyệt hồ sơ bảo lãnh thân nhân diện ưu tiên tháng 1/2023 không có chuyển biến cho các diện F-1, F-2B, F-3 và F-4. Ngày ưu tiên phê duyệt của những diện này vẫn đứng yên so với tháng 12/2022. Duy chỉ có diện F-2A có tình trạng Current.

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
F-1Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ01/12/201408/08/2016
F-2AVợ/chồng, con cái còn độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân tại MỹCurrentCurrent
F-2BCon cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân tại Mỹ22/09/201501/01/2017
F-3Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ22/11/200808/11/2009
F-4Anh/chị/em của công dân Mỹ22/03/200715/12/2007

 

Diễn giải các loại thị thực

Định cư diện lao động

 • EB-1 (Lao động ưu tiên): chiếm 28,6% tổng lượng visa định cư diện lao động trên toàn thế giới, cộng số lượng visa diện EB-4 và EB-5 không sử dụng.
 • EB-2 (Lao động có bằng cấp cao hoặc khả năng vượt trội): chiếm 28,6% mức toàn cầu, cộng số lượng visa diện EB-1 không sử dụng.
 • EB-3 (Lao động lành nghề và Lao động khác): chiếm 28,6% mức toàn cầu, cộng số lượng visa diện EB-1 và EB-2 không sử dụng, và không quá 10.000 visa cho khối “Lao động khác”.
 • EB-4 (Di dân đặc biệt): chiếm 7,1% mức toàn cầu.
 • EB-5 (Khối tạo lao động): chiếm 7,1% mức toàn cầu, nhưng không ít hơn 3.000 visa dành cho những cá nhân đầu tư vào Vùng nông thôn hoặc Vùng tạo việc làm trọng điểm, và 3.000 visa dành cho những cá nhân đầu tư thông qua Trung tâm vùng theo Điều 610 Bộ luật công 102-395.

Định cư diện nhân thân

 •  F-1 (Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ): 23.400 visa, cộng số lượng visa diện F-4 không sử dụng.
 • F-2 (Vợ/chồng và con cái còn độc thân của thường trú nhân tại Mỹ): 114.200 visa, cộng số lượng visa diện thân nhân vượt quá con số 226.000 trên toàn thế giới (nếu có), cộng số lượng visa diện F-1 không sử dụng.
 • F-2A (Vợ/chồng và con cái dưới 21 tuổi của thường trú nhân tại Mỹ): chiếm 77% lượng visa diện F-2. Trong đó, 75% số lượng visa diện F-2A này không phụ thuộc vào giới hạn mỗi quốc gia.
 • F-2B (Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân tại Mỹ): chiếm 23% lượng visa diện F-2.
 • F-3 (Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ): 23.400 visa, cộng số lượng visa diện F-1 và F-2 không sử dụng.
 • F-4 (Anh/chị/em của công dân Mỹ): 65.000 visa, cộng số lượng visa diện F-1, F-2 và F-3 không sử dụng.

Ký hiệu U hay Unauthorized nghĩa là số đang không được phát hành cho người nộp đơn. (LƯU Ý: Số chỉ được phép cấp cho những người nộp đơn có ngày ưu tiên sớm hơn ngày ưu tiên phê duyệt được liệt kê bên dưới).

Bản tin thị thực định cư Hoa Kỳ có ý nghĩa gì?

Hai bảng, một dành cho thị thực nhập cư theo gia đình và một dành cho thị thực nhập cư theo diện việc làm, được bao gồm trong bản tin thị thực nhập cư. Vì thị thực nhập cư có số lượng hạn chế, USCIS cấp thị thực trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước, đó là lý do tại sao ngày ghi trên bản tin thị thực lại rất quan trọng đối với quá trình xử lý thị thực của bạn. Bây giờ chúng ta hãy xem xét kỹ hơn NGÀY ƯU TIÊN PHÊ DUYỆT và NGÀY NỘP HỒ SƠ.

NGÀY ƯU TIÊN PHÊ DUYỆT

Thị thực nhập cư sẽ có sẵn và thẻ xanh cuối cùng có thể được cấp vào ngày được liệt kê là Ngày ưu tiên phê duyệt trong Bản tin Thị thực. Nếu ngày ưu tiên của người nộp đơn không sớm hơn Ngày ưu tiên phê duyệt được hiển thị trên Bản tin thị thực, trường hợp thẻ xanh không thể được kết luận (được chấp thuận).

Nếu hiển thị Hiện tại, USCIS đang xử lý cho đến hôm nay. Nếu có hồ sơ tồn đọng, chỉ những ngày trước Ngày ưu tiên trên hồ sơ tồn đọng mới được xem xét. Ví dụ: nếu hồ sơ tồn đọng là ngày 1/7/2018, tất cả các hồ sơ có Ngày ưu tiên trước ngày 1/7/2018 sẽ được xử lý; Ngày ưu tiên 2/7/2018 trên LC của một người sẽ chưa được xử lý.

Bảng này dành cho các ứng viên nộp hồ sơ từ Việt Nam.

NGÀY NỘP HỒ SƠ

Ngày sớm nhất mà người nộp đơn có thể nộp tài liệu cho bước cuối cùng của quy trình cấp thẻ xanh được chỉ định bởi Ngày nộp đơn trên Bản tin Thị thực.

Nếu hiển thị Hiện tại, điều đó cho biết thời gian chờ đợi của bạn đã hết và bạn có thể tiếp tục đăng ký Điều chỉnh Tình trạng. Điều đó cũng có nghĩa là bạn có thể nộp đồng thời I-140 và I-485 vào thời điểm nộp đơn I-140. Có nghĩa là người nộp đơn có thể nộp đơn cho cả I-140 và I-485 cùng một lúc. Nếu có hồ sơ tồn đọng, Người nộp đơn không thể nộp I-140 và I-485 cùng một lúc.

Ví dụ hôm nay là 15/4/2023. Nếu Ngày hành động cuối cùng là 6/1/2022 và Ngày nộp đơn là 5/1/2023: điều đó có nghĩa là người nộp đơn chỉ có thể nộp I-140. Họ sẽ phải đợi đến 1/5/2023 để nộp I-485.

Bảng này dành cho những người nộp đơn I-485 (Điều chỉnh tình trạng) chẳng hạn như sinh viên quốc tế và người có thị thực B1/B2.

Liên hệ Close
Đăng ký