Lịch Chiếu Khán Di Dân – Bản Tin Visa Bulletin Mỹ Tháng 10/2023

date 29/09/2023
date 2836

Visa Bulletin October 2023

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

 

Sở Di trú Hoa Kỳ đã công bố bản tin visa bulletin tháng 10 năm 2023. Nếu bạn là đương đơn đang trong quá trình nộp đơn định cư Mỹ, xin vui lòng kiểm tra ngày nộp đơn của mình để xem bạn có lịch phỏng vấn tại lãnh sự quán hay không.

Bản tin visa bulletin tháng 10/2023 có nhiều sự thay đổi so với bản tin tháng 9 ở hầu hết các diện visa. Những thay đổi đáng chú ý thuộc về các diện như EB-1, EB-2, EB-3, EB-4 và F-2A.

 

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES)

  • Bản tin di trú tháng 10/2023 cho các diện visa việc làm có một số thay đổi so với bản tin tháng 9 trong hầu hết các diện visa.
  • Những thay đổi đáng chú ý bao gồm sự thay đổi Ngày ưu tiên phê duyệt tăng lên cho các diện EB-1 (49 ngày), EB-2 (7 ngày), EB-3 (Lao động lành nghề: 1 năm 7 tháng, Lao động phổ thông: 3 tháng) và EB-4 (Lao động đặc thù: 4 tháng).
  • Ngoài ra, Ngày tiếp nhận đơn cũng tăng lên cho các diện EB-2 (2 tháng) và EB-3 Lao động phổ thông (6.5 tháng) và EB-4 (Lao động đặc thù: 5 tháng, Lao động tôn giáo: 5 tháng), trong khi đó, Ngày tiếp nhận đơn lùi lại ngày đối với EB-3 Lao động lành nghề (3 tháng).
Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
EB-1Lao động ưu tiênCurrentCurrent
EB-2Lao động chuyên môn cao08/07/2201/01/23
EB-3Lao động lành nghề01/12/2101/02/23
Lao động phổ thông01/08/2015/12/20
EB-4Lao động đặc thù01/01/1901/03/19
Lao động tôn giáoUnauthorized01/03/19
EB-5Đầu tư định cư trực tiếpCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư gián tiếpCurrentCurrent

(Nguồn: USCIS )

 

  BẢO LÃNH THÂN NHÂN (FAMILY-SPONSORED PREFERENCES)

  • Ngày ưu tiên phê duyệt: Bảo lãnh nhân thân F-2A có ngày ưu tiên phê duyệt từ 01/01/2018 lên 08/02/2019.
  • Các diện bảo lãnh khác không có sự thay đổi so với tháng 9.
Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
F-1Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ01/01/1501/09/2017
F-2AVợ/chồng, con cái còn độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân tại Mỹ08/02/1901/09/2023
F-2BCon cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân tại Mỹ22/09/1501/01/2017
F-3Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ08/01/0901/03/2010
F-4Anh/chị/em của công dân Mỹ22/04/0701/03/2008

(Nguồn: USCIS )

 

Lịch Chiếu Khán Di Dân (Bản Tin Visa Bulletin) là gì?

Lịch Chiếu Khán Di Dân (Visa Bulletin) là một bản tin nhập cư do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xuất bản. Mục đích chính của bản tin này là cung cấp danh sách chờ được cập nhật cho những người nhập cư phải tuân theo hệ thống hạn ngạch. Nội dung của bản tin có sẵn trên web.

 

Lịch Chiếu Khán Di Dân dành cho những diện thị thực nào?

Visa Bulletin được cập nhật hàng tháng bởi Sở Di Trú Hoa Kỳ, trong đó những diện visa được cập nhật bao gồm:

  • Diện Lao Động: EB1, EB2, EB3, EB4, EB5
  • Diện Nhân Thân: F1, F2A, F2B, F3, F4
Liên hệ Close
Đăng ký