Lịch Chiếu Khán Di Dân – Bản Tin Visa Bulletin Mỹ Tháng 05/2023

date 24/04/2023
date 2328

visa bulletin 2305

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

 

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES)

Bản tin di trú tháng 05/2023 (Visa bulletin tháng 5 năm 2023) có một số điều chỉnh đáng chú ý so với tháng 04/2023 như sau:

  • EB-3 Lao động lành nghề có Ngày tiếp nhận đơn từ Current kéo dài tới 01/05/2023
  • EB-2 Lao động chuyên môn cao có Ngày ưu tiên phê duyệt tiếp tục lùi từ 01/07/2022 về 15/02/2022
  • EB-3 Lao động đặc thù dừng tình trạng Current và lùi Ngày ưu tiên phê duyệt về 01/06/2022.
  • EB-1 và EB-5 (Đầu tư trực tiếp và Đầu tư gián tiếp) duy trì tình trạng Current. EB-4 Lao động đặc thù và Lao động tôn giáo giữ nguyên Ngày ưu tiên phê duyệt so với tháng trước.
Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
EB-1Lao động ưu tiênCurrentCurrent
EB-2Lao động chuyên môn cao15/02/202201/12/2022
EB-3Lao động lành nghề01/06/202201/05/2023
Lao động phổ thông01/01/202001/02/2020
EB-4Lao động đặc thù01/09/201801/10/2018
Lao động tôn giáo01/09/201801/10/2018
EB-5Đầu tư định cư trực tiếpCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư gián tiếpCurrentCurrent

 

BẢO LÃNH THÂN NHÂN (FAMILY-SPONSORED PREFERENCES)

  • Diện F-1, F-3, F4 có sự thay đổi đối với ngày ưu tiên phê duyệt lên lần lượt là 15/12/2014, 08/12/2008, và 08/04/2007. Ngày tiếp nhận đơn của những diện này cũng đã thay đổi so với tháng 4.
  • Lịch xét duyệt hồ sơ bảo lãnh thân nhân diện ưu tiên tháng 04/2023 không có chuyển biến cho các diện F-2A và F-2B. Ngày ưu tiên phê duyệt và Ngày tiếp nhận đơn của những diện này vẫn đứng yên so với tháng 04/2023.
Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
F-1Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ15/12/201401/01/2017
F-2AVợ/chồng, con cái còn độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân tại Mỹ08/09/2020Current
F-2BCon cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân tại Mỹ22/09/201501/01/2017
F-3Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ08/12/200808/02/2010
F-4Anh/chị/em của công dân Mỹ08/4/200701/02/2008

 

Lịch Chiếu Khán Di Dân (Bản Tin Visa Bulletin) là gì?

Lịch Chiếu Khán Di Dân (Visa Bulletin) là một bản tin nhập cư do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xuất bản. Mục đích chính của bản tin này là cung cấp danh sách chờ được cập nhật cho những người nhập cư phải tuân theo hệ thống hạn ngạch. Nội dung của bản tin có sẵn trên web.

 

Lịch Chiếu Khán Di Dân dành cho những diện thị thực nào?

Visa Bulletin được cập nhật hàng tháng bởi Sở Di Trú Hoa Kỳ, trong đó những diện visa được cập nhật bao gồm:

  • Diện Lao Động: EB1, EB2, EB3, EB4, EB5
  • Diện Nhân Thân: F1, F2A, F2B, F3, F4
Liên hệ Close
Đăng ký