Lịch Chiếu Khán Di Dân – Bản Tin Visa Bulletin Mỹ Tháng 08/2023

date 24/07/2023
date 2328

Visa bulletin 2308

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

 

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES)

Bản tin di trú tháng 08/2023 (Visa bulletin tháng 8 năm 2023) có sự thay đổi với diện EB-3 lao động lành nghề so với tháng 7 năm 2023. Cụ thể:

  • EB-1 có ngày ưu tiên phê duyệt từ Current (14/7/2023) lên 1/8/2023, EB-2 từ 15/02/2022 lên 1/4/2022,
  • EB-3 ngày phê duyệt lùi từ 1/2/2022 xuống 1/5/2020, với lao động phổ thông tăng từ 1/1/2020 đến 1/5/2020. Các diện EB-4 và EB-5 không thay đổi.
  • Ngày tiếp nhận đơn của EB-3 lao động phổ thông tăng từ 1/2/2020 lên 1/6/2020. EB1, EB2, EB4, và EB5 không có gì thay đổi so với tháng 7 năm 2023.
Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
EB-1Lao động ưu tiên01/08/2023Current
EB-2Lao động chuyên môn cao01/04/202201/12/2022
EB-3Lao động lành nghề01/05/202001/05/2023
Lao động phổ thông01/05/202001/06/2020
EB-4Lao động đặc thù01/09/201801/10/2018
Lao động tôn giáo01/09/201801/10/2018
EB-5Đầu tư định cư trực tiếpCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư gián tiếpCurrentCurrent

 

BẢO LÃNH THÂN NHÂN (FAMILY-SPONSORED PREFERENCES)

  • Ngày ưu tiên phê duyệt: F-1 có ngày ưu tiên phê duyệt từ 15/12/2014 lên 1/1/2015, Bảo lãnh nhân thân F-2A có ngày ưu tiên phê duyệt từ 08/09/2020 lùi xuống 08/10/2017, Diện F-3 tăng từ  22/12/2008 lên 8/1/2009. F-2B và F-4 giữ nguyên so với tháng trước
  • Ngày tiếp nhận đơn: Ngày tiếp nhận đơn không có sự thay đổi so với tháng 7
Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
F-1Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ01/01/201501/09/2017
F-2AVợ/chồng, con cái còn độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân tại Mỹ08/10/2017Current
F-2BCon cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân tại Mỹ22/09/201501/01/2017
F-3Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ08/01/200901/03/2010
F-4Anh/chị/em của công dân Mỹ22/04/200701/03/2008

 

Lịch Chiếu Khán Di Dân (Bản Tin Visa Bulletin) là gì?

Lịch Chiếu Khán Di Dân (Visa Bulletin) là một bản tin nhập cư do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xuất bản. Mục đích chính của bản tin này là cung cấp danh sách chờ được cập nhật cho những người nhập cư phải tuân theo hệ thống hạn ngạch. Nội dung của bản tin có sẵn trên web.

 

Lịch Chiếu Khán Di Dân dành cho những diện thị thực nào?

Visa Bulletin được cập nhật hàng tháng bởi Sở Di Trú Hoa Kỳ, trong đó những diện visa được cập nhật bao gồm:

  • Diện Lao Động: EB1, EB2, EB3, EB4, EB5
  • Diện Nhân Thân: F1, F2A, F2B, F3, F4

 

Liên hệ Close
Đăng ký