Lịch Chiếu Khán Di Dân – Bản Tin Visa Bulletin Mỹ Tháng 07/2023

date 24/06/2023
date 2423

Visa bulletin 2307

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES)

Bản tin di trú tháng 07/2023 (Visa bulletin tháng 7 năm 2023) có sự thay đổi với diện EB-3 lao động lành nghề so với tháng 6 năm 2023. Cụ thể:

  • EB-3 Lao động lành nghề có ngày ưu tiên phê duyệt lùi từ 1/6/2022 xuống 1/2/2022
  • Các diện EB1, EB2, EB4, và EB5 không có gì thay đổi so với tháng 6 năm 2023.
Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
EB-1Lao động ưu tiênCurrentCurrent
EB-2Lao động chuyên môn cao15/02/202201/12/2022
EB-3Lao động lành nghề01/02/202201/05/2023
Lao động phổ thông01/01/202001/02/2020
EB-4Lao động đặc thù01/09/201801/10/2018
Lao động tôn giáo01/09/201801/10/2018
EB-5Đầu tư định cư trực tiếpCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư gián tiếpCurrentCurrent

 

BẢO LÃNH THÂN NHÂN (FAMILY-SPONSORED PREFERENCES)

  • Diện F-3 tăng ngày ưu tiên phê duyệt từ 8/12/2008 lên 22/12/2008, F-4 từ 8/4/2007 lên 22/4/2007. F-1 có ngày tiếp nhận đơn từ 1/1/2017 lên 1/9/2017, trong khi F-3 từ 8/2/2010 lên 1/3/2010, còn F-4 lên từ 1/2/2008 lên 1/3/2008
  • Bảo lãnh nhân thân F-2A và F-2B có ngày ưu tiên phê duyệt và ngày tiếp nhận đơn giống với tháng 6 năm 2023.
Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
F-1Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ15/12/201401/09/2017
F-2AVợ/chồng, con cái còn độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân tại Mỹ08/09/2020Current
F-2BCon cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân tại Mỹ22/09/201501/01/2017
F-3Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ22/12/200801/03/2010
F-4Anh/chị/em của công dân Mỹ22/04/200701/03/2008

 

Lịch Chiếu Khán Di Dân (Bản Tin Visa Bulletin) là gì?

Lịch Chiếu Khán Di Dân (Visa Bulletin) là một bản tin nhập cư do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xuất bản. Mục đích chính của bản tin này là cung cấp danh sách chờ được cập nhật cho những người nhập cư phải tuân theo hệ thống hạn ngạch. Nội dung của bản tin có sẵn trên web.

 

Lịch Chiếu Khán Di Dân dành cho những diện thị thực nào?

Visa Bulletin được cập nhật hàng tháng bởi Sở Di Trú Hoa Kỳ, trong đó những diện visa được cập nhật bao gồm:

  • Diện Lao Động: EB1, EB2, EB3, EB4, EB5
  • Diện Nhân Thân: F1, F2A, F2B, F3, F4
Liên hệ Close
Đăng ký