4 chính sách thu hút tài năng đến Mỹ làm việc và định cư năm 2022

date 08/02/2022
date 1516

Chính quyền tổng thống Biden gần đây đã công bố bốn thay đổi trong chính sách nhằm cải thiện “con đường định cư Mỹ dành cho du học sinh” và các đối tượng đang làm việc trong ngành “STEM”. Dưới đây là tóm tắt về 4 chính sách này

4 chính sách thu hút tài năng đến Mỹ làm việc và định cư năm 2022

1. Ưu ái cho cá nhân có bằng Tiến sĩ được làm việc và định cư tại Mỹ trong lĩnh vực “STEM” thông qua diện EB2.NIW 

Mỹ đang ưu ái những “cá nhân nước ngoài có bằng Tiến sĩ trong lĩnh vực STEM có cơ hội định cư Mỹ”Đây là sự thay đổi có lợi cho người có thị thực J-1 và du học sinh đang muốn định cư Mỹ sau khi tốt nghiệp.

Chương trình định cư Mỹ dành cho Giáo sư, Tiến sĩ

2. Cơ hội làm việc và định cư cho người có visa J-1 trong ngành STEM

Khi một công ty Mỹ muốn thuê một người lao động có visa J-1, công ty này phải gửi một bản tường trình đến Bộ Ngoại giao chứng minh họ đủ điều kiện để cung cấp “cơ hội đào tạo và nghiên cứu” trong lĩnh vực STEM tương ứng.

Làm việc và định cư tại Mỹ khi đang sở hữu Visa J1, H-1B

3. Mở rộng các lĩnh vực STEM cho du học sinh quốc tế

Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) đã mở rộng thêm 22 ngành mới thuộc lĩnh vực “STEM”, trong đó có Điện toán đám mây (Cloud Computing), Năng lượng sinh học (Bioenergy) và Khoa học khí tượng (Climate Science). 

Con đường định cư cho du học sinh Mỹ

4. Phân loại thị thực O-1 dành cho người không phải công dân Mỹ thuộc lĩnh vực STEM hoặc Doanh nhân

USCIS đã đưa ra các chỉ dẫn để viên chức lãnh sự  xem xét một cá nhân nước ngoài có đủ điều kiện đáp ứng thị thực O-1 hay không. Ví dụ như, một trong những tiêu chí đánh giá là “các bài viết học thuật” có thể được thay thế bằng một “sản phẩm được trưng bày tại triển lãm, sự kiện lớn”.

Nhìn chung, tổng thống Biden thực hiện những hành động này với mục đích “thu hút tài năng mới đến Mỹ” trong năm 2022. Đồng thời, cũng nhằm khôi phục niềm tin vào hệ thống nhập cư hợp pháp của Mỹ. 

Liên hệ Close
Đăng ký