Người nhập cư tạo ra nhiều việc làm hơn là lấy đi

Người nhập cư có nhiều khả năng thành lập các công ty thuộc mọi quy mô

Một nghiên cứu chỉ ra rằng người nhập cư có khả năng thành lập công ty (lớn và nhỏ) hơn là người Mỹ bản địa.

Các phân tích của họ cho thấy rằng những người nhập cư thành lập công ty ở cấp độ cao hơn so với người Mỹ gốc bản địa – và điều này đúng với cả những công ty nhỏ và những công ty rất lớn. Điều này đã dẫn các nhà nghiên cứu đến một kết luận hấp dẫn.

“Những người nhập cư thực sự tạo ra nhiều việc làm hơn những gì họ lấy đi.”

Các nhà nghiên cứu đã thực hiện phân tích tương tự cho Fortune 500 năm 2017, đại diện cho 500 công ty lớn nhất ở Hoa Kỳ. Họ lấy được thông tin của 449 công ty, 96 công ty trong số đó có ít nhất một người sáng lập là người nhập cư.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những người nhập cư thành lập các công ty thuộc mọi quy mô với tỷ lệ cao hơn những người sinh ra ở Mỹ: từ công ty nhỏ, công ty lớn đến các công ty vừa. Điều này rất quan trọng vì nó cho thấy rằng ảnh hưởng thực của người nhập cư đối với nền kinh tế là làm tăng nhu cầu lao động, dẫn đến việc mức lương tổng thể được tăng cao.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng nếu những người nhập cư thể hiện giống như những người sáng lập sinh ra ở Mỹ — sáng lập các công ty có quy mô giống nhau với cùng mức tỷ lệ — thì họ sẽ giúp phát triển quy mô nền kinh tế nhưng không thực sự tác động đến thu nhập trên mỗi người hoặc tiền lương cho những người lao động Mỹ bản địa. Lý do là khi có nhiều doanh nghiệp và nhiều việc làm hơn được tạo ra, thì tương ứng sẽ có nhiều lao động hơn để lấp đầy chúng, dẫn đến nhu cầu lao động thực tế không thay đổi. 

người nhập cư mỹ

Các công ty thành lập bởi người lập cư trả lương cao hơn

Các nhà nghiên cứu cũng xem xét chất lượng của các công ty và việc làm do người nhập cư tạo ra. Đầu tiên, họ phân tích mức độ đổi mới của các công ty được đo bằng số lượng bằng sáng chế được cấp cho họ.

“Bạn có thể nghĩ, các công ty nhập cư có rất nhiều việc làm, nhưng liệu họ có phải là những công việc tốt không? Họ có phải là những công việc được trả lương cao không? Nhà nghiên cứu cho biết, các công ty do người nhập cư thành lập trả lương cao hơn so với các công ty do người bản xứ thành lập.”

Cải thiện kết quả kinh tế

Nhìn chung, các nhà nghiên cứu kết luận, bằng chứng rất rõ ràng: những người nhập cư tạo ra nhiều việc làm hơn họ lấy đi.

Đầu tiên, chính sách nhập cư gần đây ưu tiên những người lao động có tài năng cao. Các nhà nghiên cứu cho biết: “Sẽ dễ dàng hơn nhiều để có được thẻ xanh ở Mỹ nếu bạn có kỹ năng và trình độ cao.”

Tuy nhiên, rộng hơn, các nhà nghiên cứu chỉ ra những phẩm chất có thể khiến một cá nhân chuyển đến một quốc gia khác. “Ai sẽ chọn di cư? Loại tính cách hoặc loại kỹ năng khuyến khích ai đó đến Mỹ là gì? ” 

“Những người sẵn sàng chọn và chuyển đến một quốc gia khác – những quốc gia mà họ chưa biết – là những người chấp nhận rủi ro. Và có những nghiên cứu thực nghiệm chỉ ra điều này, ”. “Họ sẽ làm chủ vận mệnh của chính mình. Và đó là một đặc điểm tính cách của doanh nhân ”, các nhà nghiên cứu cho biết.

Nghiên cứu này có thể thúc đẩy nỗ lực của nhiều người trong cộng đồng doanh nghiệp và chính sách, những người nhận thấy lợi thế kinh tế to lớn từ việc cải thiện chính sách cho người đến Mỹ định cư. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu không tự tin rằng ngay cả một nghiên cứu về quy mô và tính toàn diện này cũng sẽ thay đổi quan điểm của những người phản đối việc nhập cư gay gắt nhất.

Mỹ tìm kiếm nhân tài đóng góp cho nền kinh tế đất nước

Liên hệ Close
Đăng ký