Tôi có án dân sự thì có ảnh hưởng đến hồ sơ định cư không?

Thân chào Anh/Chị, US Direct xin phản hồi như sau:

Theo như Luật nhập cư của bất cứ quốc gia nào thì án hình sự cũng đều có ảnh hưởng đến kết quả hồ sơ định cư. Người bị có các án hình sự thường bị từ chối hồ sơ, nhằm đảm bảo trật tự an ninh xã hội quốc gia.
Còn đối với án dân sự hoàn toàn không bị ảnh hưởng do không liên quan gì đến nguy cơ mất trật tự an ninh.

Vì vậy, Hồ sơ định cư sẽ có khả năng cao bị từ chối trong trường hợp đương đơn có án hình sự. Tuy nhiên, đối với án dân sự thì không ảnh hưởng.

Vui lòng liên hệ email: visa@usdirect1.com để luật sư Mỹ của công ty hỗ trợ đánh giá miễn phí giúp anh/chị. (Mọi thông tin anh/chị gửi đến đều được US Direct IMM bảo mật tuyệt đối)

Liên hệ Close
Đăng ký