Có cần chứng minh tài chính không?

Q: Có cần chứng minh tài chính không?A: Thân chào anh Đông, US Direct xin trả lời như sau:

Với các diện bảo lãnh thân nhân ví dụ: Bảo lãnh ba mẹ, con cái, anh chị em, vợ/chồng cần chứng minh người phụ thuộc không phải là gánh nặng xã hội và người bảo lãnh phải có trách nhiệm với người được bảo lãnh.

Tuy nhiên, đối với các diện lao động định cư EB1/EB2/EB3 thì chưa có chính sách yêu cầu chứng minh tài chính.

Đối với diện đầu tư định cư EB5 cần chứng minh nguồn tiền đầu tư.

Liên hệ Close
Đăng ký