Tôi có phải làm việc cho nhà tài trợ trước khi nhận được Thẻ Xanh không?

Tôi có phải làm việc cho nhà tài trợ trước khi nhận được Thẻ xanh không?

Xin chào anh Hoàng Hải! Cảm ơn anh đã liên hệ với US Direct IMM. Câu hỏi của anh được chuyên gia di trú của US Direct IMM trả lời như sau:

Câu trả lời cho câu hỏi của anh là KHÔNG.

Anh chỉ bắt buộc phải làm việc sau khi đã nhận được Thẻ Xanh và có Số Bảo Hiểm Xã Hội. Tuy nhiên, anh có thể làm việc trước khi nhận được Thẻ Xanh nếu anh đã nộp đơn và nhận được I-765. Trong trường hợp này, cả nhà tài trợ và anh phải có sự thỏa thuận làm việc trước khi nhận Thẻ Xanh. Tuy nhiên, đôi khi việc đi làm trước khi nhận Thẻ Xanh có thể là tốt, nhưng nó cũng có nhiều rủi ro đi kèm. Nếu anh đang không có việc làm và cần kiếm thu nhập, anh có thể làm việc trước khi nhận Thẻ Xanh. Tuy nhiên, làm việc cho nhà tài trợ trước khi nhận được Thẻ Xanh có thể mang đến một số rủi ro. Chẳng hạn như, nếu nhà tài trợ không đối xử công bằng với anh, anh có thể không thể khiếu nại để bảo vệ quyền lợi của người lao đông vì anh cần nhà tài trợ để bảo lãnh nhận Thẻ Xanh. Vì vậy, quyết định làm việc trước hay sau khi nhận Thẻ Xanh nên được xem xét cẩn thận.

Liên hệ Close
Đăng ký