Quy Trình Định Cư Mỹ – Hướng Dẫn Nộp Đơn I-485

date 02/12/2020
date 1767

Nếu bạn đang ở Mỹ, và chuyển đổi tình trạng cư trú, sở hữu thẻ xanh, bạn cần nộp đơn I-485 cho USCIS để được xét duyệt và cấp thẻ xanh. Bài viết này hướng dẫn bạn quy trình nộp đơn I-485 để định cư Mỹ.

Quy trình định cư Mỹ dành cho các đương đơn đang ở Hoa Kỳ

Nếu bạn đang ở Hoa Kỳ, để đủ điều kiện nhận Thẻ xanh Mỹ với tư cách là người nhập cư diện EB-1, EB-2 hoặc EB-3, bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Nộp đơn I-485 theo đúng quy định – Đơn đăng ký thường trú nhân hoặc Điều chỉnh tình trạng cư trú;
 • Bạn đã được xét duyệt để nhập cảnh Hoa Kỳ;
 • Có mặt trực tiếp tại Mỹ tại thời điểm nộp đơn I-485;
 • Đủ điều kiện nhận thị thực (visa) định cư;
 • Đương đơn được cấp thị thực (visa) định cư sau khi nộp đơn I-485 và nhận chấp thuận từ USCIS (Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ);
 • Việc làm được đề xuất cho bạn như ghi trên đơn I-140 – Đơn định cư dành cho Người lao động nước ngoài – vẫn còn tuyển dụng, và chủ sử dụng lao động đã thay mặt bạn nộp đơn I-140. Ngoài ra, bạn phải đồng ý nhận công việc này một khi USCIS phê duyệt đơn I-485 của bạn. Trường hợp nộp đơn I-140 với tư cách là người tự bảo lãnh thì đương đơn phải có kế hoạch làm việc trong cùng lĩnh vực chuyên môn hoặc tương đương với ngành nghề của mình như đã nêu rõ trong đơn I-140;
tượng nữ thần tự do ở Mỹ
Để chính thức trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ, bạn cần trải qua bước nộp đơn I-485

Kiểm tra và Chấp thuận

Nhìn chung, để đủ điều kiện điều chỉnh tình trạng cư trú, đương đơn phải có mặt tại Hoa Kỳ sau khi đã được viên chức di trú “kiểm tra và chấp thuận”.

Điều kiện nhận thị thực định cư

Để nhận thị thực (visa) định cư Mỹ, bạn cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Đơn I-140 đã nộp được chấp thuận;
 • Đơn I-140 đang chờ duyệt (nhưng cuối cùng sẽ được chấp thuận); hoặc
 • Đơn I-485 nộp đồng thời với đơn I-140 (đơn I-140 cuối cùng sẽ được chấp thuận).

Quy trình nộp hồ sơ

Trường hợp đang ở Hoa Kỳ với thị thực không định cư còn hiệu lực, đương đơn sẽ được cấp thị thực định cư với tư cách là người nhập cư diện EB-1, EB-2 hoặc EB-3 nếu thỏa mãn một số điều kiện nhất định. Bạn có thể nộp đơn I-485, Đơn xin Thẻ xanh mà không cần rời khỏi Hoa Kỳ. Trường hợp này gọi là “điều chỉnh tình trạng cư trú”. Nếu thỏa đủ điều kiện cho thị thực định cư, bạn có thể nộp đơn I-485:

 • Cùng với (nộp “đồng thời”) đơn I-140 – Đơn định cư dành cho Người lao động nước ngoài;
 • Trong thời gian chờ xét duyệt đơn I-140; hoặc
 • Sau khi đơn I-140 được chấp thuận (và vẫn còn hiệu lực).

Để hoàn thành tất cả các bước trên, có thể sẽ mất từ 18-24 tháng.

Nếu các thành viên trực hệ trong gia đình đang ở Mỹ cùng với Đương đơn, thì tất cả thành viên này có thể đồng thời nộp đơn I-485. Các thành viên trực hệ trong gia đình là vợ/chồng và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi.

Các thủ tục định cư khác – Giấy phép làm việc (Đơn I-756) và Giấy thông hành tạm thời (đơn I-131)

Nhìn chung, khi đang chờ xét duyệt đơn I-485, bạn có thể nộp đơn I-765 để xin Giấy phép làm việc (employment authorization). I-765 cho phép bạn và vợ/chồng của mình làm việc trong thời gian chờ xét duyệt I-485.

Bạn cũng có thể xin Giấy thông hành tạm thời (Advance Parole) bằng cách nộp đơn I-131. Giấy thông hành tạm thời cho phép bạn tái nhập cảnh Hoa Kỳ sau khi ra nước ngoài trong thời hạn cho phép. Chẳng hạn trường hợp khẩn cấp phải về Việt Nam. Nói chung, nếu bạn có đơn I-485 đang chờ xét duyệt nhưng ra khỏi Mỹ mà không có giấy thông hành tạm thời thì coi như đơn I-485 của bạn bị hủy bỏ.

Kết luận

Bạn không phải cân nhắc làm thế nào để định cư Mỹ nữa. Bất luận trường hợp của bạn là gì, miễn là bạn xúc tiến hồ sơ sớm thì cơ hội nhận thẻ xanh Mỹ sẽ sớm thanh hiện thực.

Công ty tư vấn định cư Mỹ US Direct IMM với dịch vụ chuyên nghiệp, là chuyên gia xử lý tất cả hồ sơ xin visa diện lao động định cư bao gồm EB-1, NIW, EB-2 và EB-3. Đối với các đương đơn đủ điều kiện, chúng tôi có thể giúp bạn và cả gia đình lấy Thẻ xanh Mỹ. Hãy liên hệ công ty tư vấn định cư Mỹ US Direct IMM để được tư vấn miễn phí.

Liên hệ Close
Đăng ký