Quyền Lợi Hưu Trí Dành Cho Người Có Thẻ Xanh Mỹ

date 06/01/2021
date 3746

Những Người Có Thẻ Xanh Mỹ có thể nhận Trợ cấp Hưu trí không?

Trợ cấp hưu trí được Chính phủ Mỹ bảo trợ gọi là An sinh Xã hội. Trong phần này, bạn có thể tìm hiểu về cách thức hoạt động của Hệ thống An sinh Xã hội, ai đủ điều kiện nhận trợ cấp hưu trí, và những gì cần xem xét trước khi xin trợ cấp hưu trí. Đọc để hiểu rõ An sinh Xã hội phù hợp như thế nào đối với kế hoạch hưu trí của bạn. Mọi công dân Hoa Kỳ và Người có Thẻ Xanh Mỹ đều đủ điều kiện nhận trợ cấp An sinh Xã hội nếu thỏa mãn một số điều kiện nhất định dưới đây.

Hệ thống trợ cấp Hưu trí vận hành thế nào

An sinh Xã hội thay thế phần trăm thu nhập trước khi người lao động nghỉ hưu dựa vào số tiền họ kiếm được trong suốt cuộc đời. Phần lương trước khi nghỉ hưu từ An sinh Xã hội căn cứ vào 35 năm thu nhập cao nhất của bạn và sẽ dao động tùy thuộc vào số tiền bạn kiếm được và thời điểm bạn chọn để bắt đầu nhận trợ cấp.

Hệ thống An sinh Xã hội hoạt động như sau: Trong quá trình lao động, bạn đóng thuế vào An sinh Xã hội. Chúng tôi dùng tiền thuế để chi trả quyền lợi cho:

  • Người về hưu.
  • Người tàn tật.
  • Thân nhân còn sống của người lao động đã qua đời.
  • Người phụ thuộc của cá nhân thụ hưởng.

Xem thêm các bài viết:
Quyền lợi tuyệt vời mà thẻ xanh Mỹ mang lại
Thẻ xanh – Những điều người định cư Mỹ cần biết
Quyền lợi của chủ thẻ xanh trong khủng hoảng COVID-19

Số tiền bạn đóng thuế sẽ không được giữ lại trong tài khoản cá nhân để bạn sử dụng khi bạn nhận trợ cấp. Chúng tôi sử dụng tiền thuế để chi trả cho những ai nhận trợ cấp hiện tại. Bất kỳ khoản tiền nào chưa sử dụng sẽ được chuyển vào quỹ tín thác An sinh Xã hội để thanh toán trợ cấp hàng tháng cho bạn và gia đình bạn và khi bạn bắt đầu nhận trợ cấp hưu trí.

Lập Kế hoạch Hưu trí

Lập kế hoạch là điều cốt lõi để có được chế độ hưu trí tốt nhất. Bạn cần lập kế hoạch và tiết kiệm trong nhiều năm để đạt mục tiêu nghỉ hưu của bản thân. Dù rằng có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch nghỉ hưu, chúng tôi muốn bạn hiểu rằng An sinh Xã hội có ý nghĩa như thế nào đối với nền tảng tài chính tương lai của bạn và gia đình.

An sinh Xã hội chỉ nên là một phần trong kế hoạch hưu trí của bạn

Trung bình, người hưởng chế độ hưu trí nhận 40% khoản thu nhập trước khi nghỉ hưu từ An sinh Xã hội. Khi bạn lập kế hoạch hưu trí, việc biết số tiền ước tính sẽ nhận từ trợ cấp An sinh Xã hội có thể giúp bạn xác định mình cần khoản thu nhập hưu trí bao nhiêu để đạt được mục tiêu đề ra.

Bạn có đủ điều kiện không?

Trong quá trình lao động và đóng thuế An sinh Xã hội, bạn sẽ tích lũy “tín chỉ” cho trợ cấp An sinh Xã hội. Số tín chỉ bạn cần có để nhận được trợ cấp hưu trí tùy thuộc vào năm sinh của bạn. Nếu bạn sinh năm 1929 trở về sau, bạn cần 40 tín chỉ (thường là 10 năm làm việc).

Nếu bạn nghỉ việc trước khi có đủ tín chỉ để hưởng trợ cấp, thì các tín chỉ vẫn được lưu trong hồ sơ An sinh Xã hội của bạn. Nếu sau đó bạn quay trở lại làm việc, bạn sẽ được cộng thêm tín chỉ. Bạn không đủ điều kiện hưởng các quyền lợi trợ cấp hưu trí cho đến khi bạn có đủ 40 tín chỉ.

tiền già ở Mỹ
Bạn có thể an nhiên tận hưởng tuổi già ở Mỹ với phúc lợi hưu trí

Kiểm tra lịch sử thu nhập của bạn

Số tiền trợ cấp An sinh Xã hội mà bạn hoặc gia đình nhận được phụ thuộc vào khoản thu nhập được ghi rõ trong hồ sơ của bạn. Thường xuyên kiểm tra lịch sử thu nhập An sinh Xã hội của bạn để bảo đảm rằng bạn không bị bất ngờ tại thời điểm bắt đầu hưởng trợ cấp. Bạn có thể xem lịch sử thu nhập trong Bảng kê An sinh Xã hội thường niên của mình.

Ước tính trợ cấp của bạn

Việc nắm rõ khoản trợ cấp sẽ nhận được hàng tháng giúp bạn lập kế hoạch hưu trí cho mình. Bạn có thể vào trang Công cụ tính Toán An sinh Xã hội để tùy chọn tải công cụ tính toán hoặc sử dụng trực tuyến.

Quyết định thời điểm bắt đầu nhận trợ cấp hưu trí

Chọn thời điểm bắt đầu nhận quyền lợi hưu trí là một quyết định cá nhân. Nếu bạn muốn nghỉ hưu và nhận trợ cấp khi đã đủ tuổi nghỉ hưu, bạn sẽ nhận toàn bộ số tiền trợ cấp. Tuy nhiên, số tiền trợ cấp hưu trí sẽ ít hơn nếu bạn muốn hưởng quyền lợi trước khi đủ tuổi hưu.

Để lựa chọn, hãy cân nhắc các yếu tố sau đây khi bạn suy nghĩ về thời điểm bắt đầu nhận trợ cấp An sinh Xã hội.

Bạn nên bắt đầu nhận trợ cấp ở tuổi nào?

Độ tuổi để bắt đầu hưởng trợ cấp hưu trí có ảnh hưởng đến số tiền bạn nhận được. Có ba điều quan trọng về tuổi tác khi bạn nghĩ đến thời điểm nhận trợ cấp.

Đủ tuổi nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu đầy đủ là tuổi mà khi đó bạn có thể nhận toàn bộ số tiền hưu trí. Tuổi nghỉ hưu đầy đủ là 66 tuổi nếu bạn sinh năm 1943 đến 1954. Tuổi nghỉ hưu đầy đủ sẽ tăng dần nếu bạn sinh từ năm 1955 đến 1960, cho đến tối đa 67 tuổi. Đối với những ai sinh sau năm 1960, tuổi nghỉ hưu đầy đủ để hưởng quyền lợi là 67 tuổi.

Tuổi nghỉ hưu sớm

Bạn có thể nhận trợ cấp hưu trí An sinh Xã hội sớm khi 62 tuổi. Tuy nhiên, quyền lợi của bạn sẽ giảm nếu bạn bắt đầu nhận trợ cấp trước khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Trì hoãn nghỉ hưu

Khi bạn trì hoãn nhận quyền lợi khi đã đến tuổi nghỉ hưu, số tiền trợ cấp hưu trí của bạn sẽ tiếp tục tăng cho đến khi bạn 70 tuổi. Không khuyến khích trì hoãn quyền lợi sau tuổi 70.

Điều gì khác ảnh hưởng đến trợ cấp hưu trí của bạn

Hưu trí của mỗi người là duy nhất. Ngoài việc quyết định thời điểm bắt đầu nhận trợ cấp hưu trí, các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn bao gồm liệu bạn có tiếp tục làm việc hay không, loại công việc nào bạn đã làm và bạn có lương hưu từ các công việc khác không.

Tiếp tục làm việc

Bạn có thể chọn tiếp tục làm việc sau khi đã đến tuổi nghỉ hưu. Nếu tiếp tục làm việc, quyền lợi An sinh Xã hội của bạn sẽ tăng thêm. Mỗi năm làm thêm sẽ cộng vào năm thu nhập trong hồ sơ An sinh Xã hội của bạn. Thu nhập suốt đời cao hơn nghĩa là bạn sẽ nhận trợ cấp cao hơn tại thời điểm bạn muốn nhận tiền hưu trí.

Một số diện visa định cư Mỹ : EB1 / EB2 NIWEB2 Advanced DegreeEB3Visa L1EB5

Liên hệ Close
Đăng ký