quy trình perm

thời gian chờ duyệt xác định mức lương hiện hành

Những Câu Hỏi Liên Quan Thời Gian Chờ Duyệt Xác Định Mức Lương Hiện Hành (PWD)

date 22/09/2022
date 422

  Xác định Mức lương Hiện hành được áp dụng nhằm đảm bảo rằng người sử dụng lao động lương cho nhân viên đúng với...

quy trình quảng cáo perm

Quy Trình Quảng Cáo PERM (Xác Định Mức Lương Hiện Hành)

date 21/09/2022
date 281

  Đối với hầu hết các diện visa lao động và thẻ xanh dựa trên việc làm, bước đầu tiên là xin được chứng nhận...

Tìm Hiểu Mức Lương Người Lao Động Định Cư Mỹ

date 27/05/2022
date 2619

Trong quy trình cấp giấy chứng nhận lao động (PERM), bước xác định mức lương trung bình (PWD) từ Bộ Lao Động Mỹ (DOL) là...

Liên hệ Close
Đăng ký