Tìm Hiểu Mức Lương Người Lao Động Định Cư Mỹ

date 27/05/2022
date 2620

Trong quy trình cấp giấy chứng nhận lao động (PERM), bước xác định mức lương trung bình (PWD) từ Bộ Lao Động Mỹ (DOL) là bước bắt buộc phải có. Mức lương trung bình là yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết định của công ty bảo lãnh bắt đầu xin cấp giấy phép lao động (LC), khả năng trả lương cho vị trí công việc, và quyết định về vị trí công việc của người nước ngoài và các chi tiết chuyên sâu khác trong quy trình PERM

Trong nhiều trường hợp, công ty bảo lãnh sẽ ước tính mức lương trung bình hiện tại trước khi đưa ra quyết định tuyển dụng. Công ty có nghĩa vụ trả mức lương được đề nghị không muộn hơn thời điểm Thẻ Xanh được chấp thuận, vì vậy việc biết sớm mức lương trung bình sẽ giúp họ có thể cung cấp mức lương đó.

PWD cũng là một vấn đề quan trọng đối với đương đơn là người nước ngoài vì nó sẽ ảnh hưởng đến việc liệu họ có được bảo lãnh Thẻ Xanh diện việc làm hay không

Trung tâm Tiền lương Quốc gia của Bộ Lao động (NPWC) xác định mức lương trung bình cho một vị trí dựa trên chức danh nghề nghiệp, vị trí địa lý của công việc và các yêu cầu bổ sung của người sử dụng lao động đối với việc làm.

Mỗi tiêu chí này trong quy trình PWD sẽ làm cho một vị trí công việc giống nhau nhưng được trả lương khác nhau dựa trên nơi làm việc và có bao nhiêu yêu cầu bổ sung từ nhà tuyển dụng. Chức danh nghề nghiệp tiêu chuẩn (SOC), nơi làm việc, trình độ học vấn, kinh nghiệm, yêu cầu đi lại, nhiệm vụ giám sát / tư vấn, giấy phép đặc biệt và kiến ​​thức ngoại ngữ cũng là những yếu tố phổ biến có ảnh hưởng lớn đến PWD

Chức danh và vị trí công việc là các bước do NPWC thực hiện để xác định mức lương cơ bản cho PWD. Sau khi chức danh và lĩnh vực làm việc cụ thể được thiết lập, mức lương của một vị trí sẽ bị ảnh hưởng nếu các yêu cầu và nhiệm vụ bổ sung của người sử dụng lao động vượt quá mức được coi là “bình thường”.

Để hiểu chi tiết hơn, bài viết dưới đây sẽ nói về các yếu tố chính ảnh hưởng đến mức lương mà người lao động định cư sẽ nhận được. 

Định Cư Mỹ
Tìm Hiểu Mức Lương Người Lao Động Định Cư Mỹ

Chức danh công việc ảnh hưởng đến mức lương trung bình 

Khi xác định mức lương trung bình, NPWC trước tiên sẽ tìm chức danh công việc tiêu chuẩn thích hợp cho vị trí đang ứng tuyển dựa trên các yêu cầu công việc và nhiệm vụ được liệt kê bởi nhà tuyển dụng. Một số danh mục nghề nghiệp có thể chia sẻ các nhiệm vụ và yêu cầu tương đương nhưng có mức lương công việc khác nhau.

Ví dụ: Ở Houston, Texas, một Nhà Di truyền học mới ra trường kiếm được trung bình 35.110 USD một năm. Một Giám đốc Khoa học Tự nhiên có mức lương trung bình 72.093 USD một năm, cao hơn hai lần. Cả hai vị trí đều liên quan đến công việc phòng thí nghiệm, quản lý nghiên cứu và giám sát nhân viên.

Tuy nhiên, có một sự khác biệt đáng kể về tiền lương giữa họ. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc có các yêu cầu phù hợp cho đúng vị trí, vì các chức danh SOC tuy giống nhưng có mức lương khác nhau đáng kể.

PWD sẽ được cấp bởi NPWC dựa trên chức danh công việc và các yêu cầu kèm theo, KHÔNG chỉ dựa trên vị trí công việc mà nhà tuyển dụng liệt kê. Khi yêu cầu PWD, nhà tuyển dụng sẽ liệt kê các chức danh công việc “gợi ý”. Sau đó, NPWC sẽ xác định xem chức danh nghề nghiệp được đề xuất có phù hợp với các nhiệm vụ mà người sử dụng lao động yêu cầu hay không.

Vì vậy, nhiệm vụ của công việc sẽ ảnh hưởng đến chỉ thị của DOL về chức danh công việc tiêu chuẩn. Trong khi đó, chức danh công việc trong công ty của nhà tuyển dụng có thể giúp các nhân viên của DOL đưa ra quyết định. 

Ví dụ: Nhà tuyển dụng gửi yêu cầu PWD cho vị trí “Phó Giám đốc Truyền thông”. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiệm vụ công việc chỉ là lễ tân. Nhà tuyển dụng có thể gọi riêng vị trí đó bằng nhiều tên, nhưng vì nhân viên lễ tân không có kỹ năng hoặc nhiệm vụ giám sát của Phó Giám Đốc, NPWC sẽ không xác định mức lương phổ biến dựa trên mức mà nhà tuyển dụng chọn cho vị trí đó.

Tuy nhiên, khi các chức danh công việc tiêu chuẩn khác nhau có cùng nhiệm vụ tương tự, chức danh đề xuất của nhà tuyển dụng có thể sẽ tác động đến chức danh công việc mà NPWC lựa chọn cuối cùng. NPWC có thể chọn chức danh công việc được đề xuất bởi nhà tuyển dụng nếu nó có sự tương đồng với các quy chuẩn về chức danh công việc.

Người lao động định cư Mỹ được nhận mức lương làm việc tương ứng với nơi họ làm việc

Khảo sát thống kê việc làm nghề nghiệp (Occupational Employment Statistics Survey) sẽ xác định mức lương cho tất cả các công việc trên khắp Hoa Kỳ tùy thuộc vào vị trí địa lý của công việc đó.

Ví dụ: một vị trí lập trình viên máy tính ở thành phố New York có mức lương trung bình hàng năm là 52,478 USD trong khi vị trí tương tự ở Des Moines, Iowa có mức lương trung bình hàng năm là 36,774 USD.

Trong hầu hết các trường hợp, vị trí địa lý của công việc đề cập đến nơi việc đó đang thực sự được thực hiện. Nếu một công ty có trụ sở chính tại một thành phố nhưng công ty đang tuyển dụng việc làm cố định tại một văn phòng chi nhánh ở khu vực đô thị khác, thì địa điểm làm việc thực sự phải được xác định và DOL sẽ ấn định mức lương dựa trên dữ liệu của khu vực địa lý đó.

Các công ty thuê tư vấn hoặc các vị trí khác có nhiều vị trí làm việc hoặc không cố định (còn gọi là vị trí chuyển vùng) thì PWD phải được nộp hồ sơ dựa trên văn phòng chính của công ty.

lương người lao động NY cao hơn những thành phố khác

Cấp bậc trong công việc cũng quyết định mức lương người lao động nhận được

Ngay khi mức lương cơ bản dựa trên chức vụ công việc và vị trí địa lý được thiết lập, những yêu cầu bổ sung sẽ làm cho mức lương được tăng lên.

Có 4 mức lương cho một vị trí công việc. Kinh nghiệm, học vấn, kỹ năng chuyên biệt càng cao và có những nhiệm vụ quản lý yêu cầu bởi nhà tuyển dụng thì mức lương sẽ càng tăng cao. Mỗi chức vụ công việc sẽ bắt đầu tại mức 1 (lương thấp, người mới). Cho mỗi yêu cầu bổ sung được liệt kê cho từng chức vụ, mức lương sẽ tăng lên cho tới khi đạt đến mức lương tối đa (mức 4) 

Ví dụ: Một Kỹ sư Xây dựng Mức lương I mới vào nghề tại New York kiếm được trung bình 60.861 USD một năm. Trong khi đó, một Kỹ sư Xây dựng Mức lương IV chuyên môn cao tại New York kiếm được mức lương trung bình hàng năm là 105.082 USD. Ta thấy rằng không phải tất cả các Kỹ sư Xây dựng đều có các yêu cầu và nhiệm vụ công việc giống nhau, ngay cả khi chức danh công việc tiêu chuẩn của họ là như nhau.

Vì vậy, nếu một công việc Kỹ thuật xây dựng cụ thể đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, trình độ học vấn hoặc các kỹ năng, giấy phép hoặc nhiệm vụ khác so với một vị trí mới vào nghề, tỷ lệ trả lương sẽ tăng lên tương ứng.

Sau đây là danh sách các lý do phổ biến nhất để tăng mức lương:

  • Học vấn: Đối với mỗi bằng cấp cao hơn tiêu chuẩn mà chức danh công việc yêu cầu, mức lương sẽ tăng thêm 1.
  • Kinh nghiệm: Mức lương sẽ tăng tùy thuộc vào mức độ yêu cầu kinh nghiệm so với mức tiêu chuẩn cho vị trí đầu vào của SOC.
  • Công việc có thêm các yêu cầu khác: Các kỹ năng bổ sung, nhiệm vụ công việc, yêu cầu di chuyển trong công việc và chứng chỉ, trong hầu hết các trường hợp, sẽ tăng Mức lương cho mỗi yêu cầu bổ sung.
  • Giám sát: Các yêu cầu giám sát đối với một vị trí không được DOL liệt kê trong cùng một hoặc các nghề nghiệp tương tự sẽ nâng mức lương lên 1.

Mức lương cao nhất của một vị trí là IV. Điều này có nghĩa là khi mức lương đã đạt đến IV thì mọi yêu cầu bổ sung khác sẽ không làm mức lương tăng lên thêm nữa. Tuy nhiên, các yêu cầu bổ sung này vẫn nên được liệt kê khi yêu cầu PWD để đảm bảo tính nhất quán trong suốt đơn đăng ký PERM.

Ví dụ: Một nhà tuyển dụng yêu cầu PWD cho vị trí Thiết kế đồ họa. Vị trí này thường yêu cầu bằng cử nhân và từ 2 đến 4 năm kinh nghiệm liên quan. Nhà tuyển dụng yêu cầu bằng Thạc sĩ, không cần nhiều năm kinh nghiệm và kiến ​​thức về tiếng Trung để giao tiếp với các nhân viên và cơ sở khách hàng khác của công ty.

Vì hầu hết các vị trí tương tự chỉ yêu cầu bằng cử nhân nhưng nhà tuyển dụng yêu cầu bằng Thạc sĩ, điều này sẽ làm tăng mức lương lên 1.

Vì kiến ​​thức về ngoại ngữ không phải là vốn có ở vị trí Thiết kế đồ họa, khả năng nói tiếng Trung được yêu cầu sẽ cao hơn tăng Mức lương lên 1. Vì người sử dụng lao động không yêu cầu bất kỳ kinh nghiệm nào nên mức lương sẽ không tăng thêm nữa. Tổng cộng, mức lương sẽ được tăng lên 2, điều này sẽ làm cho vị trí của người sử dụng lao động được liệt kê ở mức lương III.

Người lao động trí thức thường được trả lương cao tại Mỹ

Mức lương nhận được sẽ tương ứng với trình độ học vấn

Mức lương sẽ tăng lên nếu nhà tuyển dụng yêu cầu bằng cấp cao hơn tiêu chuẩn của chức danh công việc. 

Ví dụ: Các một công việc thường chỉ yêu cầu bằng Cử nhân nhưng nếu nhà tuyển dụng yêu cầu bằng Thạc sĩ cho việc đó, mức lương sẽ tăng lên 1. Và nếu yêu cầu là bằng Tiến sĩ, thì mức lương sẽ tăng lên 2. 

Trình độ học vấn không chỉ ảnh hưởng đến mức lương cho một vị trí mà còn ảnh hưởng đến quy trình xin Thẻ Xanh EB-2, EB-3. 

Ví dụ, diện EB-2 Advanced Degree yêu cầu bằng cấp cao (Thạc sĩ hoặc cao hơn) hoặc Bằng Cử nhân cộng với 5 năm kinh nghiệm làm việc đúng chuyên ngành. Diện EB-3 Professionals thì chỉ yêu cầu bằng Cử nhân trở lên và không yêu cầu kinh nghiệm làm việc.

Để hiểu rõ về diện EB-2 Advanced Degree và EB-3 Professionals, vui lòng liên hệ US Direct IMM

Kinh nghiệm làm việc

Mỗi chức danh công việc tiêu chuẩn có một phạm vi kinh nghiệm tương ứng thường được yêu cầu đối với nhân viên để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của công việc. PWD sẽ phản ánh mức độ kinh nghiệm mà nhà tuyển dụng yêu cầu so với tiêu chuẩn. Nói chung, nhà tuyển dụng càng yêu cầu nhiều kinh nghiệm cho một vị trí, thì mức lương công việc sẽ càng cao.

=> Có thể bạn quan tâm: Điều Kiện 5 Năm Kinh Nghiệm Diện EB2 Advanced Degree Là Gì?

Ngoài ra còn các yêu cầu bổ sung khác của công việc

Chứng chỉ – Nếu nhà tuyển dụng yêu cầu chứng chỉ đặc biệt mà không có trong yêu cầu SOC, mức lương sẽ tăng theo dựa trên yêu cầu đó

Đi lại – Đối với các vị trí không liệt kê bất kỳ hình thức du lịch nào trong tiêu chuẩn nghề nghiệp của họ, nếu người sử dụng lao động yêu cầu nhân viên đi du lịch cho một vị trí thì Mức lương thường sẽ tăng lên.

Giám sát – Nếu SOC không liệt kê các tiêu chuẩn giám sát cho một công việc nhưng người sử dụng lao động yêu cầu vị trí PERM được đề xuất có nhiệm vụ giám sát các nhân viên khác, điều này sẽ tăng mức lương lên 1.

Ngoại ngữ – Nếu nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên phải có khả năng ngoại ngữ nào đó thì mức lương sẽ tăng thêm một.

Kết luận: 

PWD có tác động cả ngắn hạn và dài hạn đối với đương đơn là người nước ngoài. Đây là yêu cầu trong quy trình xin cấp giấy chứng nhận lao động PERM và cũng có ảnh hưởng lâu dài đến hồ sơ xin định cư trong tương lai nếu giấy chứng nhận lao động được cấp và nhà tuyển dụng phải chứng minh khả năng tài chính đủ để trả mức lương được đề nghị.

Xem thêm :

>>> Quy trình cấp Chứng nhận lao động – Định cư & làm việc tại Mỹ (P1)

>>> 4 Lợi Ích Công ty Tư Vấn Định Cư Mỹ Đem Đến Cho Khách Hàng

Liên hệ Close
Đăng ký