Tìm hiểu mã danh mục thẻ xanh diện việc làm

Khi nhận được thẻ xanh, chúng ta thường thấy trên tấm thẻ này có những ký hiệu và mã code. Ký hiệu này nằm bên phải số hồ sơ của thẻ xanh, các mã code và ký hiện trên được quy định nhằm phân biệt danh mục nhập cư của thường trú nhân. Mã code bao gồm một hoặc 2 chữ cái và 1 chữ số kèm theo.

Dưới đây là mã danh mục các loại thẻ xanh theo diện việc làm bạn cần biết.

định cư mỹ visa eb3 unskilled workers
Chú thích: Thẻ xanh diện EB-3 Unskilled Workers của anh HA – khách hàng US Direct IMM

Các ký hiệu và mã danh mục thẻ xanh

Lưu ý: Mã danh mục thẻ xanh quy định, thứ tự số danh mục nhỏ là hồ sơ thẻ xanh được nộp tại nước sở tại (Việt Nam), số danh mục lớn hơn là điều chỉnh tình trạng cư trú tại Mỹ. Ví dụ, diện EB-1A, số danh mục E11 là xử lý hồ sơ thẻ xanh tại Lãnh sự Quán Mỹ ở Việt Nam, số danh mục E16 là Điều chỉnh Tình trạng Cư trú ở Mỹ. Các diện khác cũng có quy định tương tự. 

CHUYÊN GIA DI TRÚ TƯ VẤN MIỄN PHÍ
E11, E16Thẻ xanh dành cho người nhập cư diện EB-1A (Người Nước ngoài có Năng lực Vượt trội)
E12, E17Thẻ xanh dành cho người nhập cư diện EB-1B (Giáo sư hoặc Nhà Nghiên cứu xuất sắc)
E13, E18Thẻ xanh dành cho người nhập cư diện EB-1C (Giám đốc điều hành hoặc Quản lý đa quốc gia)
E10, E15      Thẻ xanh dành cho con cái (dưới 21 tuổi, độc thân) của người nhập cư diện: E11, E16, E12, E17, E13 hoặc E18.
E14, E19Thẻ xanh dành cho vợ / chồng của người nhập cư diện: E11, E16, E12, E17, E13 hoặc E18.
E21, E26Thẻ xanh dành cho người nhập cư diện EB-2 Advanced Degree, EB-2 Exceptional Ability (Chuyên gia có Bằng cấp cao hoặc khả năng đặc biệt)
E22, E27Thẻ xanh dành cho vợ/chồng của người nhập cư diện: E21 hoặc E26.
E23, E28Thẻ xanh dành cho con cái (dưới 21 tuổi, độc thân) của người nhập cư diện: E21 hoặc E26
E31, E36Thẻ xanh dành cho người nhập cư diện EB-3 Skilled Workers (Công nhân Lành nghề)
E32, E37Thẻ xanh dành cho người nhập cư diện EB-3 Professionals (Chuyên gia)
E34, E39Thẻ xanh dành cho vợ/chồng của người nhập cư diện: E31, E36, E32 hoặc E37.
E30, E35Thẻ xanh dành cho con cái (dưới 21 tuổi, độc thân) của người nhập cư diện: E31, E36, E32 hoặc E37.
EW3, EW8Thẻ xanh dành cho người nhập cư diện EB-3 Unskilled Worker (Lao động Phổ thông)
EW4, EW9Thẻ xanh dành cho vợ/chồng của người nhập cư diện EW3 hoặc EW8.
EW0, EW5Thẻ xanh dành cho con cái (dưới 21 tuổi, độc thân) của người nhập cư diện: EW3 hoặc EW8.

 

Liên hệ Close
Đăng ký