RFE & NOID – 2 Thuật Ngữ Cần Biết Khi Làm Hồ Sơ Định Cư Mỹ

date 21/06/2022
date 1038

Yêu cầu bổ sung bằng chứng (RFE) và Ý định từ chối hồ sơ (NOID) là hai thuật ngữ quan trọng trong quy trình làm hồ sơ định cư. Rất nhiều người không biết rõ về hai từ này và thường nhầm lẫn nó có nghĩa là đơn xin định cư của họ bị từ chối. Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn khác. Trong bài viết dưới đây, US Direct IMM sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn thế nào là RFE và NOID trong quy trình làm hồ sơ định cư Mỹ 

Giải thích về NOID

Ý định bác hồ sơ (NOID) là cách mà USCIS cho bạn biết họ không có ý định phê duyệt hồ sơ của bạn. Tuy nhiên, không có gì phải lo lắng cả. USCIS sẽ ghi rõ những lý do cho việc từ chối và cho bạn 30 ngày và thêm 60 ngày vì Covid (luật mới ban hành của USCIS) để phản hồi những vấn đề đó. 

USCIS gửi cho bạn NOID khi viên chức lãnh sự xem xét đơn và xác định rằng người nộp đơn không đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện đối với tình trạng định cư được yêu cầu trong đơn xin thị thực.

Không nên nhầm lẫn NOID với Yêu cầu Bổ sung Bằng chứng (RFE). RFE được đưa ra khi hồ sơ thiếu các bằng chứng và viên chức không chắc liệu họ nên chấp thuận hay từ chối đơn xin định cư. NOID được ban hành khi đã cung cấp đầy đủ bằng chứng, nhưng vì những lý do khác mà đơn yêu cầu vẫn bị từ chối. Các vấn đề về tính đủ điều kiện có thể bao gồm thông tin cập nhật về tiền sử phạm tội hoặc vi phạm tình trạng định cư trong quá khứ.

Giải thích về RFE

Với tỷ lệ Yêu cầu Bổ sung bằng chứng (RFE) đang gia tăng, điều quan trọng hơn bao giờ hết là hiểu rõ về RFE và cách giải quyết chúng.

RFE có thể khiến bạn cảm thấy không thoải mái, nhưng đừng quá lo lắng: RFE không có nghĩa là đơn của bạn bị từ chối. USCIS đưa ra RFE khi họ cần thêm thông tin trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Các yêu cầu có  trong RFE

  1. Bản tóm tắt các hồ sơ gốc
  2. Thông tin trích từ  các luật liên quan như Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch
  3. Danh sách các bằng chứng đương đơn đã gửi. Cần được kiểm tra kỹ lưỡng. Đương đơn nên xác minh rằng tất cả các tài liệu trong đơn đăng ký ban đầu đã được liệt kê. USCIS có thể đã bỏ sót điều gì đó nếu đương đơn phát hiện ra rằng danh sách bằng chứng không đầy đủ.
  4. Danh sách các bằng chứng còn thiếu và (các) yêu cầu chưa được đáp ứng dựa trên những tài liệu được nộp ban đầu cùng với đơn xin định cư.
  5. Thời hạn phản hồi. Đây là ngày mà USCIS phải nhận được phản hồi, không phải là ngày gửi thư. Nếu bạn bỏ lỡ thời hạn này, bạn gần như chắc chắn sẽ bị từ chối!

Cách phản hồi

Chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ liệt kê trong RFE 

Trong phản hồi của đương đơn cần có những thông tin sau:

  • Bản sao của thông báo RFE. 
  • Thư trình bày các tài liệu trong hồ sơ của đương đơn
  • Những bằng chứng đã nộp (lưu ý là các chứng cứ phải từ hồ sơ gốc) và có các bằng chứng bổ sung
  • Thư giải thích
  • Gửi thư đến địa chỉ được cung cấp trong thông báo RFE
Liên hệ Close
Đăng ký