USCIS cập nhật chính sách mới, cải thiện hệ thống nhập cư Mỹ

date 07/09/2021
date 1108

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã ban hành chính sách nhập cư mới bổ sung vào các Chính sách nhập cư của USCIS nhằm làm rõ những tiêu chí và điều kiện đối với dịch vụ xử lý hồ sơ nhanh.

Chính sách mới bao gồm: 

  • Sửa đổi và làm rõ các hướng dẫn đối với yêu cầu bổ sung bằng chứng (RFE)
  • Hướng dẫn ban hành các Thông báo về Ý định Từ chối (NOID)
  • Tăng thời gian hiệu lực và gia hạn Giấy phép Làm việc (EADs) cho một số cá nhân đang chờ được điều chỉnh tình trạng cư trú tại Mỹ.

Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ – Alejandro N. Mayorkas cho biết: Mỹ đang có động thái nhằm loại bỏ những chính sách hạn chế nhập cư hợp pháp và tiếp tục mở ra cơ hội cho các cá nhân muốn trở thành công dân Mỹ, hiện đại hóa hệ thống nhập cư.

Giám đốc USCIS – Tracy Renaud nhận định: Các chính sách kể trên phù hợp với các ưu tiên của chính quyền Biden – Harris nhằm loại bỏ rào cản không cần thiết đối với hệ thống nhập cư hợp pháp của quốc gia này. USCIS cam kết thúc đẩy các chính sách và thủ tục làm hồ sơ nhập cư nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả, công bằng, cho thấy rằng Hoa Kỳ luôn chào đón những người nước ngoài có mong muốn định cư tại vùng đất hứa này.

Chính sách về Dịch vụ xử lý hồ sơ nhanh (premium processing)

Xử lý hồ sơ nhanh là một dịch vụ USCIS cung cấp cho các cá nhân có nhu cầu xử lý hồ sơ khẩn cấp, USCIS sẽ xem xét xử lý hồ sơ nhanh dựa trên từng diện và từng trường hợp. Theo chính sách xử lý hồ sơ nhanh được cập nhật, người nộp hồ sơ xin định cư và nhân viên USCIS được cung cấp thêm các hướng dẫn cũng như thông tin về thời gian xử lý nhanh. 

Yêu cầu cung cấp bằng chứng (RFE) và Thông báo về ý định từ chối (NOID)

USCIS đang tái áp dụng các nguyên tắc xử lý hồ sơ theo chính sách hồi tháng 6 năm 2013, hướng dẫn cách thức để viên chức Sở di trú (USCIS) có thể đưa ra các quyết định Yêu cầu bổ sung bằng chứng hoặc Thông báo về ý định từ chối.

Trong chính sách về RFE và NOID được cập nhật mới nhất, USCIS hủy bỏ quy định vào tháng 7/2018 về việc cho phép nhân viên USCIS từ chối những hồ sơ xin nhập cư mà không cần đưa ra Yêu cầu bổ sung bằng chứng hoặc Thông báo về ý định từ chối.

Chính sách mới nhằm đảm bảo rằng đương đơn có hồ sơ xin nhập cư được trao cơ hội sửa chữa những sai sót vô ý. Tóm lại, trước khi quyết định đánh trượt một hồ sơ, nhân viên USCIS phải gửi RFE hoặc NOID cho người nộp hồ sơ nhằm yêu cầu bổ sung bằng chứng để các bằng chứng được bổ sung này củng cố khả năng đủ điều kiện nhập cư cho đương đơn.

Giấy pháp làm việc (EAD)

Theo chính sách mới được cập nhật, USCIS sẽ tăng thời hạn hiệu lực của Giấy phép Làm việc (EADs) từ 1 năm lên 2 năm, giúp người lao động nước ngoài có thêm thời gian điều chỉnh tình trạng cư trú ngay tại Mỹ. 

Việc tăng thời hạn hiệu lực của EADs cho những cá nhân đang xin điều chỉnh trình trạng cư trú giúp cơ quan di trú giảm thiểu số lượng hồ sơ xin Giấy phép Làm việc, từ đó USCIS sẽ có thêm nguồn lực để xử lý hồ sơ theo các diện ưu tiên khác.

Chính sách này được ban hành do tình trạng chậm trễ kéo dài trong việc cấp Giấy phép Làm việc, gây ảnh hưởng đến quy trình điều chỉnh tình trạng cư trú. 

Việc gian hạn EADs thường là miễn phí nên số lượng hồ sơ xin gia hạn EADs mà USCIS nhận được gần 370.000 bộ trong năm 2020.

 

Liên hệ Close
Đăng ký