USCIS Dự Kiến Giảm Thời Gian Xử Lý Đơn N-400 Và Đơn I-485

date 25/06/2019
date 1133

apply for greencard us

USCIS sẽ thực hiện chiến lược quốc gia nhằm giảm sự khác biệt về thời gian xử lý do vị trí địa lý đối với Mẫu đơn N400 (Đơn xin nhập tịch) và Mẫu đơn I-485 (Đơn xin đăng ký Thường trú hoặc Điều chỉnh Tình trạng).

Kể từ cuối năm 2015, thời gian xử lý hồ sơ đã tăng lên do số lượng hồ sơ nhận được trong năm tài chính (TC) (fiscal years) 2016 và 2017 cao hơn so với dự kiến và không giảm như dự kiến ban đầu. Số lượng hồ sơ nhận được của năm TC 2017 tăng 15,6% so với năm TC 2016 và năm 2016 lại tăng 25,5% so với năm 2015. Lượng hồ sơ tăng không đồng đều giữa các văn phòng vùng xử lý hồ sơ, dẫn đến sự chênh lệch về thời gian xử lý giữa các văn phòng này.

Vì chúng tôi thay đổi khối lượng công việc giữa các văn phòng để giảm thời gian xử lý, nên chúng tôi có thể lên lịch phỏng vấn cho các đương đơn tại các địa điểm nằm ngoài phạm vi quyền hạn của họ. Đương đơn có thể nhận thông báo phỏng vấn hoặc các loại thông báo khác (như Yêu cầu về bằng chứng) từ văn phòng xử lý hồ sơ nằm ngoài phạm vi quyền hạn của họ. Tuy nhiên, những thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến nơi đương đơn tham dự cuộc hẹn sinh trắc học của mình. Chúng tôi vẫn sẽ hướng dẫn họ đến trung tâm hỗ trợ gần nhất. Đương đơn nên làm theo hướng dẫn nhận được từ USCIS.

USCIS vẫn cam kết xử lý các đơn, kiến nghị và yêu cầu vì lợi ích nhập cư một cách hiệu quả nhất có thể theo tất cả các luật, chính sách và quy định hiện hành trong khi vẫn đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống nhập cư.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo cuộc hẹn, liên hệ US Direct IMM để được tư vấn MIỄN PHÍ.

Xem thông tin tại USCIS: https://www.uscis.gov/news/alerts/uscis-aims-decrease-processing-times-n-400-and-i-485

Liên hệ Close
Đăng ký