USCIS gia hạn Giấy phép Làm việc, tăng phê duyệt hồ sơ nhập cư

date 05/07/2021
date 1076

USCIS đã có những thay đổi đáng kể, loại bỏ những rào cản không cần thiết, giúp cho quy trình nhập cư hợp pháp trở nên suôn sẻ hơn. Cho đến thời điểm này, USCIS đã công bố nhiều chính sách để giảm thiểu sự chậm trễ về thủ tục, tăng tính hiệu quả và sự công bằng.

Gia hạn giấy phép làm việc (Employment Authorization Documents – EAD)

USCIS đã ban hành chính sách mới về việc gia hạn Giấy phép Làm việc (EAD), thời gian có hiệu lực lên đến 2 năm. Những hồ sơ được gia hạn bao gồm các hồ sơ xin thẻ xanh diện bảo lãnh thân nhân đã được phê duyệt I-130, hoặc hồ sơ xin thẻ xanh diện việc làm đã được phê duyệt I-140.

Hồ sơ được áp dụng chính sách gia hạn bao gồm: hồ sơ gia hạn EAD và hồ sơ xin EAD mới. Đối với trường hợp phải xin EAD thay thế (do bị mất, bị đánh cắp,…) thì không đủ điều kiện gia hạn mà sẽ được cấp theo thời hạn hiệu lực còn lại của EAD bị mất.

Trước đó, USCIS đã từng cấp EAD có hiệu lực 1 năm cho những người nộp đơn xin thẻ xanh. Có đến 370.000 đơn đăng ký xin EAD trong năm tài khoá 2020. Việc nhiều hồ sơ đăng ký xin Giấy phép Làm việc khiến cho USCIS phải bố trí nhiều nguồn lực để xử lý. Do đó, họ đã đưa ra một giải pháp là gia hạn hiệu lực của loại giấy tờ này nhằm tái cơ cấu nguồn lực vốn bị hạn chế và giảm bớt tình trạng tồn đọng hồ sơ.

Ý nghĩa của chính sách: Bằng cách tăng thời hạn hiệu lực Giấy phép làm việc cho các ứng viên đủ điều kiện, tổng thống Biden dự định loại bỏ các rào cản đối với nhập cư hợp pháp vào Mỹ.

Giảm tỷ lệ từ chối, tăng phê duyệt

Vào năm 2018, cựu Tổng thống Trump đã tuyên bố cho phép các nhân viên di trú từ chối bất kỳ hồ sơ nhập cư khi gặp phải những lỗi nhỏ nhất, như thiếu một dòng, thiếu tài liệu hỗ trợ cần thiết,… Điều này đã khiến cho nhiều đương đơn gặp khó khăn trong quá trình làm thủ tục nhập cư.

Nằm đảm bảo những người nhập cư có cơ hội sửa chữa những thiếu sót vô ý, Tổng thống Biden đang hủy bỏ những chính sách nhập cư khắt khe của Trump. Thay vì từ chối các đơn đăng ký, viên chức USCIS sẽ đưa ra các Yêu cầu Bằng chứng (RFE). Điều này giúp đương đơn có cơ hội bổ sung thêm các tài liệu còn thiếu và tiếp tục quy trình xử lý hồ sơ thay vì phải bắt đầu lại.

Điều này không chỉ giúp giảm lượng công việc tồn đọng mà còn dễ dàng thiết lập tính đủ điều kiện cho những người nhập cư hợp pháp.

Xóa tồn đọng

Trong tương lai, USCIS có quy trình xác định những hồ sơ đủ điều kiện để tiến hành xử lý nhanh. Quy trình này sẽ giảm thiểu số lượng hồ sơ tồn đọng bằng cách cho phép người nộp đơn sử dụng các quy trình xử lý hồ sơ nhanh (nếu có). Quy trình xử lý hồ sơ nhanh được ban hành sắp tới dự kiến sẽ được nâng cấp ở một mức độ cao hơn so với Premium Processing hiện tại.

Một số trường hợp sẽ được USCIS hỗ trợ:

  • Xác định tình huống xử lý nhanh, ưu tiên các trường hợp khẩn cấp, ví dụ: đến Mỹ để điều trị bệnh,…
  • Cho phép tổ chức phi lợi nhuận xử lý hồ sơ nhanh, miễn là họ có ý định vào Mỹ để thúc đẩy lợi ích xã hội hoặc văn hóa.

Quyết định trên được ban hành không chỉ giúp hồ sơ được xử lý nhanh hơn mà còn hỗ trợ những hồ sơ bị tồn đọng trong thời kỳ đại dịch.

Ngoài ra, các đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước ngoài đang nỗ lực phối hợp để giải quyết những tồn đọng trong quá trình xử lý thị thực nhập cư. Bộ Ngoại giao đã xác định bốn cấp độ ưu tiên mà họ sẽ giải quyết theo thứ tự:

  • Bậc một: Thị thực nhận con nuôi liên quốc gia, diện bảo lãnh thân nhân trực hệ và những trường hợp trẻ sắp hết tuổi vị thành niên.
  • Bậc hai: Diện bảo lãnh thân nhân trực hệ bao gồm hôn thê, hôn phu và các thị thực tái nhập cư.
  • Bậc ba: Thị thực nhập cư theo diện gia đình và thị thực nhập cư đặc biệt cho nhân viên chính phủ Mỹ ở nước ngoài.
  • Bậc bốn: Tất cả các thị thực nhập cư khác, bao gồm thị thực ưu tiên việc làm.

Theo lời của Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro N. Mayorkas, các chính sách trên đang được cập nhật nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận hệ thống nhập cư hợp pháp và cải tiến nhập cư.

Liên hệ Close
Đăng ký