USCIS Hướng Dẫn Về Việc Nộp Hồ Sơ Xin Chuyển Diện Định Cư Mỹ

date 23/02/2022
date 900

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã ra hướng dẫn về việc nộp hồ sơ “chuyển diện định cư” theo đơn I-485. Trong quá trình này đương đơn cần nộp I-485 để “nâng cấp” hoặc “hạ cấp” giữa các loại thị thực nhập cư khác nhau (ví dụ: EB3-thành-EB2).

USCIS Hướng Dẫn Về Việc Nộp Hồ Sơ Xin Chuyển Diện Định Cư Mỹ
USCIS Hướng Dẫn Về Việc Nộp Hồ Sơ Xin Chuyển Diện Định Cư Mỹ

Điều kiện nộp hồ sơ

Hồ sơ phải đáp ứng tất cả điều kiện dưới đây sẽ được phép nộp đơn “chuyển diện định cư” đơn I-485:

  • Đương đơn có các giấy tờ hợp lệ để duy trì tình trạng sinh sống hợp pháp tại Mỹ (Du học sinh tại Mỹ có visa F-1/J-1/M-1 hoặc cá nhân có visa L-1 còn hạn)
  • Đương đơn đã được duyệt đơn xin nhập cư Mỹ I-140
  • Đương đơn đủ điều kiện để thay đổi diện định cư
  • Ngày ưu tiên phê duyệt tại quốc gia  của đương đơn phải trong trạng thái “Current”

Quy trình nộp hồ sơ

USCIS đã tạo một thông tin liên hệ mới dành riêng cho việc xử lý các hồ sơ chuyển diện định cư dựa trên hình thức việc làm được mở trước ngày 30/09/2022. Tất cả hồ sơ phải bằng văn bản kèm với đơn I-485 bổ sung J gửi đến địa chỉ sau:

  • Người nhận:  I-485 Supp J
  • U.S. Department of Homeland Security
  • USCIS Western Forms Center
  • 10 Application Way
  • Montclair, CA 91763-1350

Lưu ý: Nếu đương đơn đã gửi hồ sơ đến USCIS trước đây, thì không nên gửi yêu cầu khác đến địa chỉ mới này. Hơn nữa, USCIS nêu rõ không cần bổ sung J nếu đương đơn nộp hồ sơ khi I-140 chưa được duyệt.

Quy trình USCIS sau khi nhận được yêu cầu

USCIS không cung cấp biên nhận hoặc thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn. Tuy nhiên, USCIS sẽ gửi thông báo nhắc đương đơn nộp đơn I-485 bổ sung J nếu cần thiết.

Tổng kết

Các quy trình nộp hồ sơ xin chuyển diện định cư Mỹ tương đối khó hiểu đối với nhiều người, vui lòng liên hệ US Direct IMM để được giải thích chi tiết.

Xem thêm: Quy trình thực hiện chuyển diện định cư theo đơn I-485

Liên hệ Close
Đăng ký