USCIS Mở Rộng Ứng Dụng myProgress Cho Đơn I-765 và Đơn I-131

date 16/08/2023
date 1765

USCIS Mở Rộng Ứng Dụng myProgress Cho Đơn I-765 và Đơn I-131

 

Ngày 12/07/2023, USCIS đã thông báo mở rộng ứng dụng myProgress (trước đây được gọi là cá nhân hóa thời gian xử lý) cho Đơn I-765 – Đơn Xin giấy phép làm việc, và Đơn I-131 – Đơn xin Giấy thông hành tạm thời.

Ứng dụng myProgress cho phép đương đơn truy cập vào chức năng theo dõi hồ sơ để cập nhật các mốc quan trọng trong hồ sơ của họ trên tài khoản USCIS trực tuyến. Các cột mốc này bao gồm các thời điểm quyết định quan trọng, chẳng hạn như quyết định cuối cùng cho hồ sơ của đương đơn. Cần lưu ý rằng do những dự đoán này dựa trên lịch sử của các hồ sơ tương tự, chúng không đảm bảo cho tốc độ xử lý và thực tế xử lý chậm trễ có thể xảy ra. Ngoài Đơn I-765 và Đơn I-131, chức năng myProgress cũng có sẵn cho đương đơn có tài khoản USCIS trực tuyến và đã nộp Đơn N-400 – Đơn xin nhập tịch; Đơn I-90 – Đơn xin cấp mới Thẻ thường trú; hoặc Đơn I-130 – Đơn bảo lãnh thân nhân nước ngoài.

Để truy cập vào tính năng ước tính thời gian chờ, trước tiên, đương đơn phải tạo một tài khoản USCIS trực tuyến hoặc đăng nhập vào tài khoản USCIS hiện có và chọn đơn đang chờ xử lý tương ứng (Pertinent pending application). Nếu họ đã nộp đơn điện tử hoặc đã liên kết các đơn có liên quan với tài khoản của họ bằng mã truy cập trực tuyến, họ sẽ thấy mục myProgress trong các đơn cụ thể của mình. Mục này sẽ hiển thị thời gian chờ ước tính cho đến khi có quyết định về hồ sơ, kèm theo một dấu check đánh dấu việc hoàn thành ba cột mốc quan trọng:

  • Xác nhận tiếp nhận hồ sơ.
  • Hoàn thành lịch hẹn sinh trắc học, nếu có.
  • Quyết định về hồ sơ đang chờ xử lý.

Đương đơn vẫn nên truy cập trang web Kiểm tra thời gian xử lý hồ sơ công khai để xem liệu họ có đủ điều kiện gửi yêu cầu dịch vụ Ngoài khung xử lý bình thường.

Theo USCIS.

 


Đăng ký tư vấn, đánh giá hồ sơ miễn phí

     Liên hệ Close
    Đăng ký