Cuối Tháng 5/2023 USCIS Sẽ Tăng Phí Thị Thực Không Định Cư

uscis tăng lệ phí thị thực không định cư

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa ban hành quyết định sẽ tăng phí xử lý các đơn xin thị thực không định cư (chính sách này được USCIS đề xuất vài tháng trước) nhằm tăng hiệu quả nhập cư, cải tiến công nghệ và giải quyết tình trạng tồn đọng hồ sơ.

Việc tăng lệ phí được áp dụng cho những hồ sơ xin thị thực không định cư và Thẻ nhập cảnh (BBC) dành cho công dân Mexico từ 15 tuổi trở lên. 

Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 30 tháng 5 năm 2023. Theo đó việc tăng lệ phí sẽ được điều chỉnh như sau:

  • Lệ phí mới đối với thị thực du lịch hoặc công tác (thị thực B1/B2 và BCC) và các thị thực không định cư dựa trên đơn bảo lãnh khác như thị thực sinh viên và khách trao đổi (thị thực F và J) sẽ tăng từ $160 lên $185. 
  • Đối với thị thực lao động tạm thời bao gồm thị thực H, L, O, P, Q và R, lệ phí sẽ tăng từ $190 lên $205. 
  • Lệ phí cho thương nhân hiệp ước, nhà đầu tư hiệp ước và người nộp đơn hiệp ước trong một nghề nghiệp đặc biệt (loại E) cũng sẽ tăng từ $205 lên $315.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại Giao Mỹ việc tăng mức phí xét duyệt cho thị thực không định cư được dựa trên một đánh giá về các loại chi phí của thị thực không định cư chưa được cập nhật từ năm 2012.

Liên hệ Close
Đăng ký