USCIS xem xét lại hồ sơ bị từ chối do sự chậm trễ xử lý hộp khóa (Lockbox)

date 05/07/2021
date 1282

USCIS vừa đưa ra quyết định sẽ xem xét lại những hồ sơ gặp phải những trường hợp sau: không nhận được biên nhận kịp thời, bị từ chối, quá hạn nộp lệ phí,….do ảnh hưởng của việc xử lý hộp khóa chậm trễ trong dịch COVID-19. 

Quyết định này được áp dụng cho tất cả những hồ sơ bị từ chối hoặc hết hạn gửi trong thời gian từ ngày 01/10/2020 đến ngày 01/04/2021. Theo đó, USCIS sẽ tiến hành xử lý linh hoạt đối với các hồ sơ trên, cho phép họ gửi lại đơn yêu cầu với một khoản thanh toán phí mới.

Các biện pháp linh hoạt có hiệu lực đến ngày 09/08/2021.

Sau đây là những biểu mẫu bị ảnh hưởng bởi sự chậm trễ trong việc xử lý hộp khóa:

  • Đơn I-485 không dành cho gia đình, Đơn đăng ký Thường trú hoặc Điều chỉnh Tình trạng.
  • Những sinh viên F1 đã nộp Đơn I-765, Đơn Xin Giấy phép Làm việc.

Các tùy chọn mới để nộp hồ sơ

USCIS đã gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý hồ sơ trong dịch COVID-19, như xử lý hộp khóa (lock boxes) chậm trễ, khối lượng bưu phẩm nhiều và gia tăng hồ sơ nộp vào. Điều này khiến việc phát hành biên nhận bị trì hoãn, nhiều hồ sơ bị từ chối và hết hạn nộp phí, nhiều đương đơn có thể bị quá tuổi nộp hồ sơ theo quy định.

Để khắc phục vấn đề, USCIS cho phép đương đơn gửi lại đơn yêu cầu nếu như hồ sơ bị USCIS từ chối vì những lý do trên. Bên cạnh đó sẽ miễn giảm $30 lệ phí hồ sơ cho những trường hợp này.

Các trường hợp ngoại lệ: Quy định chỉ áp dụng cho các hồ sơ gửi đến hộp khóa USCIS, không áp dụng cho các trung tâm dịch vụ USCIS và văn phòng thực địa.  Ngoài ra không áp dụng cho Đơn N-600K (Đơn xin Quốc tịch và Cấp giấy chứng nhận Theo Mục 322).

Quy trình gửi lại đơn đăng ký vào hộp khóa

Nếu bạn nằm trong các trường hợp bị từ chối yêu cầu do sự chậm trễ xử lý hộp khóa, bạn có thể làm theo hướng dẫn sau (lưu ý: thời hạn đến hết ngày 09/08/2021):

  • Tất cả những người nộp đơn, người đồng nộp đơn, người thụ hưởng hoặc người thụ hưởng phái sinh phải gửi lại đơn yêu cầu của họ cùng với tài liệu chứng minh rằng họ mất quyền phê duyệt do sự chậm trễ trong quá trình xử lý.
  • Viết bằng mực đen “Delayed Intake Rejection Request” trên ở đầu hồ sơ.
  • Tất cả các tài liệu phải Bao gồm số hồ sơ trong đơn yêu cầu của hồ sơ.
  • Các bản sao của thông báo từ chối được in trên giấy màu xanh.

Để biết thêm chi tiết, bạn có thể liên hệ USCIS thông qua email lockboxsupport@uscis.dhs.gov với dòng tiêu đề “Delayed Intake Rejection Resubmission”.

Một số cách giúp bạn nộp hồ sơ đến hộp khóa

Dưới đây cách giúp bạn nộp lại hồ sơ đến hộp khóa:

  • Hoàn thành Biểu mẫu G-1145, Thông báo điện tử về việc chấp nhận đơn yêu cầu, kẹp biểu mẫu vào mặt trước của hồ sơ. Sau khi USCIS tiếp nhận đơn họ sẽ gửi đến bạn một tin nhắn hoặc email.
  • Bạn có thể nộp hồ sơ trực tuyến (nếu tùy chọn này có sẵn cho biểu mẫu của bạn), bằng cách này USCIS sẽ xác nhận hồ sơ của bạn ngay thay vì phải đợi thư.

Bạn có thể tạo tài khoản USCIS miễn phí tại đây để kiểm tra trạng thái hồ sơ mọi lúc, mọi nơi.

Liên hệ Close
Đăng ký