3 Bước Lấy Thẻ Xanh Diện EB2 Advanced Degree

date 15/07/2022
date 646

Hệ thống định cư của Hoa Kỳ có các lựa chọn để người nước ngoài có được Visa và cuối cùng là Thẻ Xanh dựa trên việc có một lời mời làm việc toàn thời gian để làm việc cho một nhà tuyển dụng tại Mỹ. EB2 Advanced Degree là một trong các chương trình định cư Mỹ có tỷ lệ đậu cao. Quy trình của diện này bao gồm ba bước riêng biệt: quy trình xin chứng nhận lao động PERM, nộp đơn I-140 và thực hiện chuyển diện hoặc xử lý lãnh sự.

3 BƯỚC LẤY THẺ XANH DIỆN EB2 EB3
3 Bước Lấy Thẻ Xanh Diện EB2 Advanced Degree

Bước 1: Quy trình xin cấp giấy chứng nhận lao động PERM cho EB2

Nhà tuyển dụng phải trải qua nhiều bước trước khi thực hiện quy trình lựa chọn và bảo lãnh người lao động nước ngoài đến Mỹ định cư. Họ chủ yếu phải chứng minh nỗ lực tuyển dụng người lao động Mỹ bản địa cho vị trí cụ thể nhưng không thể tìm được ứng viên tiềm năng. Nỗ lực này có thể bao gồm việc sử dụng các nhà tuyển dụng để tìm một nhân viên và đăng quảng cáo tìm việc làm trên nhiều phương tiện thường được sử dụng để thuê nhân công ở Hoa Kỳ.

Ngoài ra, nhà tuyển dụng phải xác mức lương họ sẽ chi trả cho người lao động Hoa Kỳ cho cùng một công việc. Luật di trú yêu cầu một người lao động nước ngoài đang được bảo lãnh phải nhận được số tiền tương đương với số tiền mà người lao động Hoa Kỳ có trình độ tương tự ở  cùng vị trí. 

Vì lý do trên, nhà tuyển dụng tại Mỹ phải xác định “mức lương trung bình” cho công việc được đăng tuyển và chứng minh họ đủ khả năng trả mức lương đó. Có nhiều cách để chứng minh như sao kê ngân hàng và giấy tờ thuế, v.v

Sau khi công ty trải qua quy trình này và thực hiện đầy đủ việc tuyển dụng để chứng minh rằng họ không thể tìm được ứng viên Mỹ phù hợp, thì họ sẽ nộp đơn đăng ký PERM và phải nhận được dấu chấp thuận của Bộ Lao động Hoa Kỳ để tài trợ Visa cho người lao động nước ngoài.

US Direct IMM là đơn vị tiên phong và duy nhất thực hiện hồ sơ EB2 Advanced Degree ở Việt Nam, đủ khả năng tìm cho khách hàng công ty bảo lãnh đủ điều kiện và có công việc đúng chuyên môn

Bước 2 : Nộp đơn I-140

So với bước một thì bước hai sẽ ít thời gian hơn bước một. Vì bước một bao gồm quá trình tìm kiếm ứng viên, tuyển dụng và nộp giấy tờ chứng minh năng lực tài chính nên có thể mất nhiều thời gian.

I-140 là đơn xin nhập cư dành cho người lao động nước ngoài và được nộp bởi nhà tuyển dụng. Trong đơn I-140 sẽ nêu rõ rằng người lao động nước ngoài đáp ứng các yêu cầu về kinh nghiệm và trình độ học vấn cho vị trí đang làm việc.

Bước 3 : Chuyển diện định cư hoặc Xử lý tại lãnh sự 

Đây là bước để người lao động nước ngoài được hợp pháp hoá việc sinh sống và làm việc tại Mỹ. Điều này xảy ra sau khi đơn I-140 được phê duyệt. Người nộp đơn có thể xin chuyển diện định cư / thay đổi tình trạng cư trú nếu họ đang ở tại Mỹ hoặc thực hiện các quy trình cần thiết để có được Visa định cư nếu họ ở ngoài nước Mỹ.

Nếu cá nhân đang sinh sống ở Hoa Kỳ nhưng không phải là thường trú nhân họ sẽ cần xin chuyển diện định cư qua đơn I-485 để trở thành thường trú nhân hợp pháp. Để đủ điều kiện nộp đơn I-485, ngày ưu tiên của người nộp đơn phải có sẵn và người nộp đơn phải đang ở tại Mỹ hợp pháp.

Nếu cá nhân đang sống ở nước sở tại khi ngày ưu tiên của họ đang có sẵn, thì họ sẽ trải qua quy trình xin Visa định cư, còn được gọi là xử lý lãnh sự. Người nộp đơn sẽ nộp đơn xin Visa định cư tại lãnh sự quán nơi họ đang sinh sống và sau khi đậu phỏng vấn Visa, họ sẽ nhận được Visa định cư được đóng dấu vào hộ chiếu, cho phép họ đến Hoa Kỳ và nhận Thẻ Xanh sau một thời gian ngắn.

Có thể bạn quan tâm: Chuyển Diện Định Cư Mỹ EB2,EB3 Cho Du Học Sinh

Trường hợp đặc biệt

Cá nhân đang ở tại Mỹ hợp pháp và có ngày ưu tiên có sẵn (dựa trên Visa Bulletin) họ có thể nộp đồng thời đơn I-140 và I-485. Tuy nhiên, việc nộp đơn đồng thời không áp dụng cho cá nhân ở ngoài nước Mỹ và thực hiện quy trình xử lý lãnh sự.

Quá trình để có được Thẻ Xanh diện việc làm có thể mất nhiều năm do một số yếu tố như Quốc gia sinh sống của đương đơn xin thị thực và bản tin thị thực hiện tại.

Kết luận

Nhà tuyển dụng Mỹ có thể xin bảo lãnh Thẻ Xanh cho người lao động đủ điều kiện nếu họ đã thể hiện nỗ lực tìm ứng viên người Mỹ đủ tiêu chuẩn cho vị trí đó nhưng không được. Họ có thể chứng minh rằng họ sẽ trả mức lương hiện hành cho người lao động nước ngoài , nộp các thủ tục giấy tờ thích hợp cho Bộ Lao động và ứng viên được đề cập đã hoàn tất thành công việc điều chỉnh tình trạng của họ hoặc xử lý lãnh sự.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Xem thêm

Cách Chuyển Diện Định Cư Từ Visa B1,B2

Điều Kiện 5 Năm Kinh Nghiệm Diện EB2 Advanced Degree Là Gì ?

4 Lợi Ích Công ty Tư Vấn Định Cư Mỹ Đem Đến Cho Khách Hàng

Liên hệ Close
Đăng ký