Các Loại Chi Phí Diện Định Cư EB-5

date 15/01/2022
date 436

Một trong những câu hỏi thường gặp nhất của khách hàng EB-5 là “Chi phí làm visa EB-5 tốn bao nhiêu”. Điều mà nhiều người tin rằng có thể là một câu hỏi dễ nhưng lại khá phức tạp khi muốn tìm hiểu chuyên sâu về diện định cư này. Đó là lý do tại sao nhiều câu trả lời sẽ chỉ nêu bật phí nộp đơn, phí nhập cư và số tiền đầu tư tối thiểu. Tuy nhiên, có nhiều chi phí khác của diện đầu tư định cư Mỹ EB-5 cần được xem xét.

Số tiền Đầu tư Vùng Tạo việc làm Trọng điểm/Nông thôn (TEA/RA) và đầu tư ngoài khu vực này là bao nhiêu ?

Đây là chi phí quan trọng nhất nhà đầu tư cần xem xét. Trong bất kỳ tình huống nào, nhà đầu tư phải đánh giá xem khoản đầu tư có nằm trong khu vực việc làm trọng điểm (TEA) hay không. Nếu khoản đầu tư nằm trong TEA, số tiền đầu tư tối thiểu là 800.000 đô la. Nếu khoản đầu tư không nằm trong TEA, vốn EB-5 tối thiểu là 1,05 triệu đô la.

<img src=”https://www.usdirect1.com/cac-loai-chi-phi-dien-dinh-cu-eb-5" alt="các loại chi phí đầu tư định cư eb5">

  1. Chi phí đầu tư EB-5 trực tiếp

Đầu tư EB-5 trực tiếp là một khoản đầu tư kinh doanh được tạo ra từ nhà đầu tư. Nhà đầu tư có một ý tưởng kinh doanh và tự mình bắt tay thực hiện nó. Trong trường hợp này, họ là nhà đầu tư duy nhất tìm kiếm Thẻ Xanh từ chương trình EB-5

Phí quản lý 

Các khoản đầu tư EB-5 trực tiếp có sẵn và EB-5 trung tâm khu vực được cơ cấu trước ở các mức độ khác nhau. Thông thường, chi phí cơ cấu trước khoản đầu tư được chuyển cho nhà đầu tư dưới dạng phí quản lý như dưới đây

Ở đây, trong khoản đầu tư EB-5 trực tiếp, do nhà đầu tư tự cơ cấu khoản đầu tư này nên họ sẽ không phải trả phí hành chính. Tuy nhiên, bất kỳ khoản phí chuyên môn nào để đảm bảo khoản đầu tư tuân thủ các yêu cầu của EB-5 sẽ chỉ do nhà đầu tư chịu trách nhiệm, thay vì dàn trải cho nhiều nhà đầu tư khác. Các chi phí để đảm bảo tuân thủ chương trình EB-5 có thể bao gồm phí pháp lý, phí cho người lập kế hoạch kinh doanh, phí chuyên gia kinh tế và phí báo cáo của bên thứ ba, v.v.

Phí báo cáo EB-5 TEA

Trong dự án EB-5 trung tâm khu vực và EB-5 trực tiếp có sẵn, khoản đầu tư rất có thể được đặt tại TEA. Thông thường, các cá nhân cơ cấu những khoản đầu tư đó sẽ chuẩn bị một báo cáo TEA được thiết kế để nộp cùng với đơn I-526 của nhà đầu tư EB-5 nhằm chứng minh với USCIS rằng khoản đầu tư nằm trong TEA. 

Đối với EB-5 trực tiếp, nhà đầu tư sẽ chịu trách nhiệm lập báo cáo TEA của riêng họ, có thể tốn khoảng $ 500 – $ 1,000 phí cho một nhà cung cấp dịch vụ thích hợp.

Phí kế hoạch kinh doanh EB-5

Tương tự như báo cáo TEA, nhà đầu tư trong kịch bản EB-5 trực tiếp có trách nhiệm đạt được kế hoạch kinh doanh tuân thủ EB-5. Chi phí này có thể dao động từ $ 2.500 đến $ 10.000, hoặc hơn, tùy thuộc vào tính chất của doanh nghiệp. Ngoài ra, mỗi kế hoạch kinh doanh cần được hỗ trợ bởi nghiên cứu thị trường độc lập, khách quan và có thể kiểm chứng về lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Để lập được báo cáo nghiên cứu thị trường có thể phải trả thêm phí.

Phí thuê luật sư 

Không giống như đầu tư EB-5 trực tiếp có sẵn hoặc đầu tư EB-5 trung tâm khu vực, nhà đầu tư nên có tư vấn pháp lý phù hợp từ luật sư di trú có thẩm quyền để đảm bảo tất cả các khía cạnh của khoản đầu tư đã chọn đều tuân thủ theo chính sách EB-5. Việc tư vấn này là riêng biệt và luật sư sẽ không tư vấn điều gì liên quan đến nguồn tiền đầu tư. Về bản chất, luật sư di trú phải hoàn thành ít nhất gấp đôi khối lượng công việc. Phí luật sư di trú cho đơn I-526 có thể lên đến hơn 50.000 đô la.

Nhà đầu tư EB-5 trực tiếp có thể xin lời khuyên pháp lý của các luật sư khác. Ví dụ: nhà đầu tư EB-5 trực tiếp thường sẽ thành lập một doanh nghiệp mới, có thể yêu cầu dịch vụ của luật sư công ty. Nếu công việc kinh doanh có liên quan đến bất động sản, có thể cần một luật sư về bất động sản. Bất kỳ khoản phí pháp lý bổ sung nào sẽ do nhà đầu tư chịu.

  1. Phí đầu tư EB-5 trực tiếp (Off-the-shelf)

Một khoản đầu tư EB-5 trực tiếp có sẵn nghĩa là đầu tư ngoài trung tâm khu vực, được cơ cấu sẵn để đầu tư. Các kịch bản này tương tự như đầu tư EB-5 trung tâm khu vực trong đó cơ hội kinh doanh thường được mang đến cho nhà đầu tư có cơ cấu sẵn sàng mà không cần thay đổi hoặc chỉ cần thay đổi nhỏ. Nói chung, nhà đầu tư sẽ có thể thực hiện đầu tư và cho phép một bên khác quản lý khoản đầu tư, nhà đầu tư sẽ hoạt động với tư cách là nhà đầu tư thụ động. Tuy nhiên, có thể có cơ hội cho một nhà đầu tư tích cực hơn.

*Off-the-shelf EB5: đầu tư vào một dự án đã có sẵn

Phí quản lý

Phí quản lý thường là chi phí cơ cấu khoản đầu tư để tuân thủ EB-5. Trong một khoản đầu tư EB-5 trực tiếp off-the-shelf, có thể có các cấp độ cơ cấu hoàn toàn khác nhau. Nói chung, một nhà đầu tư có thể mong đợi một khoản phí quản lý thấp hơn dựa vào giá trị thực của cơ cấu hoàn thành bởi nhiều cá nhân hoặc bởi những người đã thực hiện cơ cấu khoản đầu tư.

Các khoản phí pháp lý 

Ở đây, tương tự như đầu tư EB-5 thông qua trung tâm khu vực và không giống như đầu tư EB-5 trực tiếp, dù khối lượng công việc ít nhưng luật sư nhập cư cũng cần xem xét đảm bảo rằng cơ cấu thiết lập tuân thủ EB-5. Luật sư di trú vẫn nên xem xét cấu trúc EB-5 trực tiếp có sẵn để đảm bảo tuân thủ các quy định về nhập cư. Trọng tâm chính của luật sư di trú thường là đảm bảo tuân thủ nguồn tiền của nhà đầu tư. Do đó, phí pháp lý nhập cư cho đơn I-526 thường sẽ ít hơn phí pháp lý nhập cư đầu tư EB-5 trực tiếp.

<img src=”https://www.usdirect1.com/cac-loai-chi-phi-dien-dinh-cu-eb-5/” alt=”Chi phí định cư diện EB-5”>

  1. Chi phí đầu tư EB-5 thông qua Trung tâm vùng

Đầu tư EB-5 thông qua trung tâm vùng là loại hình đầu tư EB-5 phổ biến nhất. Nói chung, một nhà đầu tư sẽ rót vốn vào một dự án đầu tư được chuẩn bị trước trong đó trung tâm vùng hoặc nhà phát triển đã thành lập một doanh nghiệp thương mại mới sẵn sàng chấp nhận các nhà đầu tư. Doanh nghiệp thương mại mới thường sẽ thực hiện một khoản vay (được gọi là khoản vay EB-5) hoặc đầu tư cổ phần vào một tổ chức khác, thường được biết đến như một tổ chức tạo việc làm.

Phí quản lý EB-5

Tương tự như khoản đầu tư EB-5 trực tiếp off-the-shelf, khoản đầu tư EB-5 thông qua trung tâm vùng được cấu trúc trước và sẽ yêu cầu phí quản lý. Các khoản đầu tư EB-5 thông qua trung tâm vùng thường có chi phí cơ cấu cao hơn vì chúng thường phức tạp hơn các khoản đầu tư EB-5 trực tiếp off-the-shelf (điều này không có nghĩa là khoản đầu tư cao hơn sẽ tốt hơn, hoặc thấp hơn thì kém hơn) . Phí hành chính có thể dao động trong khoảng $ 20,000 đến $ 90,000.

Phí luật sư EB-5

Tương tự như khoản đầu tư EB-5 off-the-shelf, luật sư di trú có ít việc phải làm hơn để đảm bảo cơ cấu tuân thủ theo luật EB-5 so với đầu tư EB-5 trực tiếp. Trọng tâm chính của luật sư di trú là đảm bảo nguồn vốn của nhà đầu tư được tuân thủ và phí pháp lý đơn I-526 phải thấp hơn phí pháp lý nhập cư đầu tư EB-5 trực tiếp.

Phí chính phủ Visa EB-5

Phí chính phủ được chia nhỏ theo từng bước trong quy trình nhập cư. Xin lưu ý, các khoản phí chính phủ luôn có thể thay đổi bởi chính phủ Mỹ bất kỳ lúc nào.

Phí nộp đơn I-526

Đơn I-526 là bước đầu tiên trong quy trình EB-5, phí cho đơn này là $ 3,675. Phí này dành cho nhà đầu tư và bất kỳ người phụ thuộc nào.

Điều chỉnh tình trạng cư trú hoặc lệ phí xử lý thị thực nhập cư

Bước thứ hai trong quy trình EB-5 là lấy thẻ xanh có điều kiện sau khi đơn I-526 được chấp thuận. Bước này diễn ra sau thời gian chờ đợi để có số thị thực, nếu có. Sau khi có số thị thực, nếu nhà đầu tư ở ngoài Hoa Kỳ, hồ sơ sẽ được xử lý thông qua Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) và Đại sứ Quán hoặc Lãnh sự Quán ở nước ngoài. Lệ phí thị thực nhập cư là $ 345 một người. Sau khi nhận được thị thực nhập cư, nhà đầu tư có thể vào Hoa Kỳ và USCIS sẽ cấp thẻ xanh cho họ và gửi về địa chỉ tại Mỹ của nhà đầu tư. Phí cấp Thẻ Xanh và gửi thư là $ 220.

Nếu nhà đầu tư đã ở Hoa Kỳ trong một tình trạng nhất định khi số thị thực có sẵn, họ sẽ nộp đơn I-485. Phí nộp đơn I-485 là $ 1.140 đối với nhà đầu tư, không bao gồm phí sinh trắc học ($ 85 bắt buộc). Các khoản phí này phải đóng cho mỗi người đi cùng, tuy nhiên trẻ em dưới 14 tuổi và người nộp đơn trên 79 tuổi được giảm phí.

Đơn EB-5 I-829

Bước cuối cùng của quy trình là loại bỏ các điều kiện về cư trú bằng cách nộp đơn I-829. Phí nộp đơn cho đơn I-829 là $ 3,750. Phí này dành cho nhà đầu tư và tất cả những người phụ thuộc của nhà đầu tư. Nếu nhà đầu tư có người phụ thuộc đến Hoa Kỳ hoặc điều chỉnh tình trạng cư trú muộn hơn nhà đầu tư, người phụ thuộc có thể phải nộp đơn I-829 của riêng họ và phải đóng một khoản phí khác.

Phí Nhập cư EB-5 Sau Đơn I-526

Phí nhập cư cho đơn I-526 được nêu ở trên và phần lớn phụ thuộc vào việc khoản đầu tư EB-5 có được cơ cấu đúng cách hay không và / hoặc nguồn vốn của nhà đầu tư có phức tạp hay không. Phí pháp lý nhập cư sau đơn I-526 dễ dự đoán hơn và phần lớn thay đổi dựa trên số lượng thành viên gia đình.

Ở bước thứ hai trong quy trình EB-5, thị thực nhập cư và phí điều chỉnh tình trạng cư trú có thể lên đến 5.000 đô la cho mỗi người nộp đơn. Các khoản phí này thường dựa trên số lượng người phụ thuộc bởi vì, không giống như đơn I-526 hoặc đơn I-829, mỗi người được yêu cầu nộp đơn của riêng họ.

Trong bước thứ ba của quy trình EB-5, đơn I-829 có thể bao gồm nhà đầu tư và tất cả những người phụ thuộc hiện tại của họ. Phí chuẩn bị đơn I-829 dựa trên mẫu được cung cấp bởi EB-5 trực tiếp có sẵn và EB-5 thông qua trung tâm vùng có thể lên đến 10.000 đô la. Điều quan trọng cần lưu ý là trong đầu tư EB-5 trực tiếp, luật sư di trú được yêu cầu thực hiện tất cả việc chuẩn bị, tập hợp và soạn thảo các tài liệu cần thiết để chứng minh việc loại bỏ các điều kiện. Do đó, phí pháp lý nhập cư cho đơn I-829 trong hình thức đầu tư EB-5 trực tiếp sẽ cao hơn nhiều so với đầu tư EB-5 trực tiếp off-the-shelf hoặc đầu tư EB-5 thông qua trung tâm vùng.

Chi phí đi lại và di dời

Các nhà đầu tư cũng nên tính đến mọi chi phí đi lại và di dời. Tối thiểu, một nhà đầu tư nên có một chuyến đi đến Hoa Kỳ để có được thẻ xanh có điều kiện. Thông thường, các nhà đầu tư sẽ cần cân nhắc và tính toán thực hiện nhiều chuyến đi đến Hoa Kỳ.

Cân nhắc về Thuế

Các nhà đầu tư nên tham khảo ý kiến ​​của luật sư thuế để xác định các giá trị thuế khi có được thẻ xanh và dành hơn nửa năm hiện diện tại Hoa Kỳ. Điều này có thể bao gồm chi phí thuế cũng như bất kỳ khoản phí chuyên môn nào về thuế.

Lưu ý về phí thị thực EB-5

Các nhà đầu tư nên biết tất cả các chi phí trước khi bắt tay vào xin thị thực EB-5. Điều quan trọng là các nhà đầu tư phải thực hiện thẩm định và nghiên cứu, đồng thời chuẩn bị các câu hỏi phù hợp để hỏi về chi phí thị thực EB-5 và kiến ​​thức về các yêu cầu của chương trình EB-5, đồng thời xem xét sự khác biệt giữa ba mô hình đầu tư được thảo luận ở trên. Bạn nên tìm kiếm tư vấn pháp lý chuyên nghiệp trước khi nộp đơn xin bất kỳ loại thị thực nhập cư nào kể cả EB-5.

Xem thêm:

Những Điểm Đổi Mới Trong Chính Sách Visa EB5

L1 và EB5: Đâu Là Giải Pháp Tốt Hơn Để Lấy Thẻ Xanh Mỹ?

Liên hệ Close
Đăng ký