Những Điểm Đổi Mới Trong Chính Sách Visa EB5

date 17/03/2022
date 1501

Mỹ vừa thực hiện các thay đổi quan trọng về visa EB5 trong năm 2022.  Điều này sẽ đem đến bộ mặt mới cho chương trình  EB5. Dưới đây là những điều khoản đáng chú ý trong các chính sách visa EB5 mới được phê duyệt này:

1. Đầu tư vùng (regional center program) trở lại

Các trường hợp sau đây đều phải thông qua đầu tư qua trung tâm vùng (RC)

 • 2 người cùng điều hành một doanh nghiệp
 • Một nhà đầu tư cá nhân dựa vào việc tạo ra “những công việc không trực tiếp” (indirect jobs).

Duy nhất cá nhân tự làm visa đầu tư EB5 cho doanh nghiệp của mình thì không cần phải thông qua RC. Với chính sách visa EB5 này thì RC sẽ chiếm đa số (tới 99%) trong chương trình EB5.

2. Chính phủ muốn “Mỹ hóa” thị trường visa EB5 

Theo chính sánh visa EB5 Đương đơn được nộp đơn I-485 và I-526 cùng một lúc. Đơn I-485 là đơn xin chuyển đổi tình trạng visa cho người đã ở Mỹ. Đơn I-485 sẽ CHỈ dành cho người đã ở Mỹ và cho tất cả các quốc gia có số lượng hồ sơ EB5 ở tình trạng “đang xử lý” (current) (ngoại trừ Trung Quốc và Việt Nam).

Điều này sẽ dẫn đến 2 kết quả:

 • Nhiều người sẽ nộp đơn thay đổi tình trạng (I-485) hơn là nộp đơn xử lý tại lãnh sự
 • Các các nhân của các nước được mở rộng sẽ tận dụng EB5 để giữ thẻ xanh. Họ không phải chờ đơn I-526 được xử lý vì sẽ được cấp Giấy phép làm việc (EAD) và Giấy phép thông hành (advanced parole)

3. USCIS sẽ ưu tiên xử lý và xét duyệt các hồ sơ của nhà đầu tư EB5 liên quan đến khu vực nông thôn.

 • Với những quy định nghiêm ngặt về đầu tư trọng điểm vùng nông thôn (TEA) từ năm 2019, hơn 50% số dự án đầu tư trung tâm vùng (RC) sẽ không còn đủ điều kiện cho TEA và sẽ ngay lập tức bị loại bỏ khỏi thị trường EB5
 • Các dự án đầu tư trung tâm vùng nông nôn sẽ được ưu tiên xử lý trước.  Nhà đầu tư có thể sử dụng các vụ kiện tụng nhằm đảm bảo USCIS phân bổ nguồn lực và cho thấy thời gian xử lý nhanh, giảm thiểu tình trạng tồn đọng hồ sơ
 • Luật sư di trú, cố vấn chứng khoán, người viết kế hoạch kinh doanh, nhà kinh tế….. sẽ đóng vài trò quan trọng nhằm hỗ trợ các vụ kiện với chính phủ.

L1 và EB5: Đâu Là Giải Pháp Tốt Hơn Để Lấy Thẻ Xanh Mỹ?

4. Thay đổi về mức đầu từ và phân bổ công việc tạo ra từ dự án đầu tư

Về mức đầu tư tối thiểu:

 • $800.000 cho Đầu tư Vùng Tạo việc làm Trọng điểm/Nông thôn (TEA)
 • $ 1,050,000 nếu đầu tư bên ngoài TEA

.  Lưu ý, mức đầu tư tối thiểu này sẽ có hiệu lực trong vòng 5 năm.

Về mức phân bổ công việc được tạo ra:

 • Tất cả các dự án đầu tư cần tạo ra 10% công việc trực tiếp:
 • Giới hạn 90% cho các công việc gián tiếp và 75% cho các công việc xây dựng. Điều này có nghĩa là 10% công việc phải là công việc trực tiếp và không phải là việc xây dựng.  Nhiều dự án bất động sản sẽ không đáp ứng được yêu cầu này

5. Các chính sách visa EB5 khác

 • AIIA (Liên hợp các nhà đầu tư Mỹ) đã giúp ủng hộ điều khoản “Grandfathering” nhằm bảo vệ nhà đầu tư EB5 trong quá khứ và tương lai
 • Các biện pháp bảo vệ mới dành cho trẻ em đến 21 tuổi trong quá trình cấp thị thực EB5
 • Điều chỉnh nguồn quỹ: hiện bao gồm phí quản trị và các chi phí liên quan đến đầu tư khác.
 • Cấm chủ sở hữu RC là người nước ngoài hoặc quyền sở hữu thuộc chính phủ nước ngoài
 • Phân bổ thị thực EB5: 20% cho nông thôn, 10% cho tỷ lệ thất nghiệp cao và 2% cho cơ sở vật chất.
 • Chương trình Trung tâm Khu vực EB5 được kéo dài đến ngày 30 tháng 9 năm 2027.

Liên hệ với US Direct IMM nếu bạn quan tâm đến chương trình visa EB5 hoặc các diện định cư khác như EB1, EB2, EB3

Các thông tin cập nhật diện EB5

Tương Lai EB5 Sau Khi Dự Luật Mới Được Ban Hành

Những Thay Đổi Quan Trọng Trong Chương Trình Đầu Tư Vùng EB5

Liên hệ Close
Đăng ký