Những Thay Đổi Quan Trọng Trong Chương Trình Đầu Tư Vùng EB5

date 25/04/2022
date 814

Tiếp nối các thông tin về dự luật mới diện EB5, US Direct IMM xin tổng hợp 5 điểm chính về những thay đổi đáng kể được thực hiện đối với chương trình Trung tâm Vùng EB-5: 

đầu tư vùng eb5

Kéo dài thời gian cho chương trình EB5

Chương trình EB5 sẽ có hiệu lực cho đến 30/9/2027. Đây là lần cấp phép lại dài nhất kể từ năm 2015. Hồ sơ định cư được nộp sớm sẽ được xử lý theo đúng quy trình trước khi lại có bất cứ thay đổi nào về thời gian cho phép dành cho EB5 .

Điều này có nghĩa là họ có thể nhận được phê duyệt cho đơn I-526, tham gia phỏng vấn lãnh sự và thẻ xanh có điều kiện trong thời gian gia hạn 5 năm. Luật này nhằm bảo vệ những người muốn nộp đơn sớm trong suốt quy trình làm hồ sơ.

Grandfathering

Nếu Quốc hội không gia hạn lại chương trình sau 5 năm, luật mới quy định rằng Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ phải tiếp tục xử lý các đơn được nộp trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Biện pháp này bảo vệ các nhà đầu tư đã nộp hồ sơ vào hệ thống nhưng chưa được xét duyệt kịp thời trong thời gian gia hạn lại.

Nộp đơn đồng thời

Các nhà đầu tư có trụ sở hợp pháp tại Hoa Kỳ có thể nộp đơn I-526 và đơn I-485 cùng lúc trước khi đơn I-526 được chấp thuận, miễn là thị thực dành cho thường trú nhân đang có sẵn. Điều này rất hữu ích cho những người có con cái đang học tại Mỹ vì quy trình xử lý sẽ nhanh hơn.

Đầu tư Vùng EB5

  • Các Trung tâm Vùng phải nộp mẫu đơn I-924 (đơn xin chỉ định Trung tâm Vùng theo chương trình Trung tâm Vùng EB-5) với mỗi đề nghị.
  • Các Trung tâm Vùng phải thông báo cho Bộ An ninh Nội địa trong vòng 120 ngày nếu có những thay đổi trong cơ cấu tổ chức, quyền sở hữu hoặc quản lý.
  • Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa sẽ kiểm tra mỗi Trung tâm Vùng 5 năm một lần, các Trung tâm Vùng không tuân thủ những luật định mới sẽ bị chấm dứt hoạt động.
  • Các Trung tâm Vùng phải nộp báo cáo hàng năm cho Bộ An ninh nội địaCác hạn chế đối với số lượng tạo việc làm đã được đưa ra, chẳng hạn như; một công việc phải được coi là công việc trực tiếp và chín công việc còn lại có thể được coi là công việc gián tiếp.

Các luật mới này khá hữu ích sẽ mở rộng và trao thêm quyền hạn cho cảnh sát để bảo vệ nhà đầu tư và mang lại sự minh bạch tốt hơn. Trước khi ban hành, cơ quan quản lý mà chủ yếu là ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, với tư cách là cơ quan giám sát EB-5 đưa ra những cách tiếp cận đối phó. Trong khi đó, USCIS và Bộ An ninh Nội địa công với quyền lực của SEC sẽ có sự chủ động hơn.

Phân bổ thị thực

Theo luật mới, trong số 10.000 thị thực nhập cư EB-5 có sẵn hàng năm, 20% được dành cho các nhà đầu tư đổ vốn vào các dự án nông thôn, 10% cho các khu vực thất nghiệp cao và 2% cho các dự án cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, trong các thị thực được phân bổ như trên, vẫn sẽ tiếp tục cấp thị thực dựa trên quốc tịch.

Tại đây, hầu hết các khách hàng sẽ nộp hồ sơ theo Khu vực việc làm mục tiêu (TEA) hoặc trong khu vực nông thôn để đủ điều kiện nhận số tiền đầu tư thấp hơn là 800.000 đô la so với 1.050.000 đô la. Điều khoản này đảm bảo sẽ có đủ thị thực cho những người thực hiện quyền chọn giá thấp hơn.

Kết luận:

Các Trung tâm Vùng đã bắt đầu sửa đổi các đề xuất dự án của họ để phù hợp với những quy định mới, và Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ đang đảm bảo rằng các biện pháp nội bộ của họ tương đương với luật mới.

Đây sẽ là một kỷ nguyên mới cho chương trình Trung tâm Vùng EB-5, những thay đổi sẽ mang đến tín hiệu lạc quan cho các nhà đầu tư hiện tại và tương lai. US Direct IMM xin cám ơn quý vị đã dành thời gian đọc bài viết này.

Các thông tin cập nhật diện EB5

Tương Lai EB5 Sau Khi Dự Luật Mới Được Ban Hành

Chính sách Visa EB5 năm 2022

Những Thay Đổi Quan Trọng Trong Chương Trình Đầu Tư Vùng EB5

Liên hệ Close
Đăng ký