Lịch Chiếu Khán Di Dân – Bản Tin Visa Bulletin Mỹ Tháng 07/2024

date 17/06/2024
date 438
visa-bulletin-thang-7-dinh-cu-my
Bản tin visa định cư Mỹ tháng 7

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

 

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa ban hành Bản tin thị thực Visa Bulletin tháng 07/2024 và bản tin tháng này có một số biến chuyển so với tháng trước.

 

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES)

  • Ngày ưu tiên phê duyệt của diện EB1 – Lao động ưu tiên: tiếp tục giữ nguyên trạng thái Current.
  • Ngày ưu tiên phê duyệt của diện EB2 – EB2 Lao động có bằng cấp cao hoặc có năng lực vượt trội: 15/03/2023, tăng 2 tháng so với bản tin thị thực tháng 6.
  • Ngày ưu tiên phê duyệt của diện EB3 – EB3 Chuyên gia, EB3 Lao động lành nghề: 01/12/2021 – lùi 11 tháng và 21 ngày so với tháng trước và EB3 Lao động phổ thông: 01/01/2021– tăng 2 tháng và 24 ngày so với tháng trước.
  • Ngày tiếp nhận đơn của các diện EB1 và EB3 (Chuyên gia, Lao động lành nghề) vẫn giữ nguyên như tháng trước, trong khi đó Ngày tiếp nhận đơn đã tăng lên với diện EB2 (1 tháng 7 ngày) diện EB3 Lao động phổ thông (24 ngày).
Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt (Final action dates)Ngày tiếp nhận đơn (Dates for filing)
EB-1Lao động ưu tiênCurrentCurrent
EB-2Lao động có bằng cấp cao hoặc có năng lực vượt trội15/03/202322/03/2023
EB-3Chuyên gia, Lao động lành nghề01/12/202101/02/2023
Lao động phổ thông01/01/202108/01/2021
EB-4Lao động đặc thù01/01/202101/02/2021
Lao động tôn giáo01/01/202101/02/2021
EB-5Đầu tư định cư trực tiếpCurrentCurrent
Đầu tư định cư gián tiếpCurrentCurrent

Nguồn: DOS (Department of State)

 

BẢO LÃNH THÂN NHÂN (FAMILY-SPONSORED PREREFERENCES)

So với tháng 06, Bản tin thị thực tháng 07/2024 cho diện Bảo lãnh thân nhân có một số thay đổi.

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt (Final action dates)Ngày tiếp nhận đơn (Dates for filing)
F-1Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ22/10/201501/09/2017
F-2AVợ/chồng, con cái còn độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân tại Mỹ15/11/202101/11/2023
F-2BCon cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân tại Mỹ01/05/201601/01/2017
F-3Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ01/04/201001/10/2010
F-4Anh/chị/em của công dân Mỹ01/08/200701/03/2008

Nguồn: DOS (Department of State)

 

* Ghi chú:

Sự khác biệt giữa Ngày ưu tiên phê duyệt (Final action dates) và Ngày tiếp nhận đơn (Dates for filing)

  • Ngày ưu tiên phê duyệt (Final action dates): Đương đơn phải đợi đến khi ngày này đến trạng thái Current trước khi Visa được cấp
  • Ngày tiếp nhận đơn (Dates for filing): Đương đơn có thể bắt đầu nộp đơn và giấy tờ, việc này cho phép quy trình xử lý nhanh hơn tuy nhiên không cam kết cấp Visa ngay.

 

Bản Tin Thị Thực (Visa Bulletin) Là Gì?

Bản Tin Thị Thực (Visa Bulletin) là một bản tin nhập cư Hoa Kỳ do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ban hành. Mục đích chính của bản tin này là tóm tắt số lượng visa nhập cư (Thẻ xanh) hiện có và cho biết khi nào Thẻ xanh sẵn sàng được cấp cho đương đơn dựa trên quốc gia họ sinh ra, diện visa và ngày ưu tiên (priority date) của họ, đồng thời cung cấp danh sách chờ được cập nhật theo từng tháng cho người nhập cư, tuân theo hệ thống hạn ngạch.

Nếu bạn đã nộp đơn xin visa nhập cư vào Hoa Kỳ, hãy kiểm tra ngày ưu tiên của bạn cũng như ngày nộp đơn và phỏng vấn với NVC (Trung tâm Thị thực Quốc gia).

Nội dung của bản tin đã được đưa lên website.

 

Đăng ký tư vấn, đánh giá hồ sơ miễn phí

     Liên hệ Close
    Đăng ký