Lịch Chiếu Khán Di Dân – Bản Tin Visa Bulletin Mỹ Tháng 09/2023

date 24/08/2023
date 2341

Visa bulletin 2309

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

 

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES)

Bản tin di trú tháng 09/2023 (Visa bulletin tháng 9 năm 2023) có một vài thay đổi so với tháng trước, trong ngày ưu tiên phê duyệt của EB-2 (từ 1/4/2022 lên 01/07/2022).

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
EB-1Lao động ưu tiên01/08/2023Current
EB-2Lao động chuyên môn cao01/07/202201/12/2022
EB-3Lao động lành nghề01/05/202001/05/2023
Lao động phổ thông01/05/202001/06/2020
EB-4Lao động đặc thù01/09/201801/10/2018
Lao động tôn giáo01/09/201801/10/2018
EB-5Đầu tư định cư trực tiếpCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư gián tiếpCurrentCurrent

 

NGÀY ƯU TIÊN PHÊ DUYỆT (FINAL ACTION DATES)

Thị thực nhập cư sẽ có sẵn và thẻ xanh cuối cùng có thể được cấp vào ngày được liệt kê là Ngày ưu tiên phê duyệt trong Bản tin Thị thực. Nếu ngày ưu tiên của người nộp đơn không sớm hơn Ngày ưu tiên phê duyệt được hiển thị trên Bản tin thị thực, trường hợp thẻ xanh không thể được kết luận (là đã được USCIS chấp thuận hay không).

Nếu hiển thị Hiện tại (Current), USCIS đang xử lý cho đến hôm nay. Nếu có hồ sơ tồn đọng, chỉ những ngày trước Ngày ưu tiên trên hồ sơ tồn đọng mới được xem xét. 

Bảng này dành cho các ứng viên nộp hồ sơ từ Việt Nam.

Ví dụ: Ngày ưu tiên phê duyệt của EB3 Lao động phổ thông và Lao động lành nghề là 01/05/2020. Ngày ưu tiên phê duyệt của diện EB-2 từ 1/4/2022 lên 01/07/2022. Những người đã có Ngày ưu tiên phê duyệt trước ngày 01/07/2022, hồ sơ của họ đang được xử lý. Nếu có ngày ưu tiên phê duyệt là 02/07/2022, hồ sơ của họ chưa được kết luận.

 

NGÀY NỘP HỒ SƠ (DATES FOR FILING)

Ngày sớm nhất mà người nộp đơn có thể nộp tài liệu cho bước cuối cùng của quy trình cấp thẻ xanh được chỉ định bởi Ngày nộp đơn trên Bản tin Thị thực.

Nếu hiển thị Hiện tại (Current), điều đó cho biết thời gian chờ đợi của bạn đã hết và bạn có thể tiếp tục đăng ký Điều chỉnh Tình trạng. Điều đó cũng có nghĩa là bạn có thể nộp đồng thời I-140 và I-485 vào thời điểm nộp đơn I-140 (người nộp đơn có thể nộp đơn cho cả I-140 và I-485 cùng một lúc). Nếu có hồ sơ tồn đọng, Người nộp đơn sẽ không thể nộp I-140 và I-485 cùng một lúc.

Bảng này dành cho những người nộp đơn I-485 (Điều chỉnh tình trạng) chẳng hạn như sinh viên quốc tế và người có thị thực B1/B2.

Ví dụ: Ngày nộp hồ sơ của EB3 Lao động phổ thông là 01/06/2020 và Lao động lành nghề là 01/05/2023. Nếu có hồ sơ đã nộp trước ngày này, người nộp đơn có thể nộp tài liệu cho bước cuối cùng của quy trình cấp thẻ xanh. Nếu có ngày nộp hồ sơ là 02/05/2023, người nộp đơn chưa được nộp tài liệu cho bước cuối cùng.

 

BẢO LÃNH THÂN NHÂN (FAMILY-SPONSORED PREFERENCES)

  • Ngày ưu tiên phê duyệt: Bảo lãnh nhân thân F-2A có ngày ưu tiên phê duyệt từ 08/10/2017 lên 01/01/2018
  • Ngày tiếp nhận đơn: F-2A từ Current lên tới 01/09/2023
  • Các diện bảo lãnh khác không có sự thay đổi so với tháng 8
Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
F-1Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ01/01/201501/09/2017
F-2AVợ/chồng, con cái còn độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân tại Mỹ01/01/201801/09/2023
F-2BCon cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân tại Mỹ22/09/201501/01/2017
F-3Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ08/01/200901/03/2010
F-4Anh/chị/em của công dân Mỹ22/04/200701/03/2008

 

Lịch Chiếu Khán Di Dân (Bản Tin Visa Bulletin) là gì?

Lịch Chiếu Khán Di Dân (Visa Bulletin) là một bản tin nhập cư do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xuất bản. Mục đích chính của bản tin này là cung cấp danh sách chờ được cập nhật cho những người nhập cư phải tuân theo hệ thống hạn ngạch. Nội dung của bản tin có sẵn trên web.

 

Lịch Chiếu Khán Di Dân dành cho những diện thị thực nào?

Visa Bulletin được cập nhật hàng tháng bởi Sở Di Trú Hoa Kỳ, trong đó những diện visa được cập nhật bao gồm:

  • Diện Lao Động: EB1, EB2, EB3, EB4, EB5
  • Diện Nhân Thân: F1, F2A, F2B, F3, F4
Liên hệ Close
Đăng ký