Lịch Chiếu Khán Di Dân – Bản Tin Visa Bulletin Mỹ Tháng 11/2023

date 26/10/2023
date 2866

visa bulletin 2311

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

 

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (DOS) đã ban hành Bản tin Thị thực Hoa Kỳ cho tháng 11 năm 2023. Với sự bắt đầu của năm tài khoá mới vào tháng trước, không có thay đổi lớn nào trong bản tin thị thực dành cho người nhập cư diện lao động và diện bảo lãnh thân nhân.

 

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES)

  • Ngày ưu tiên phê duyệt của diện EB-1 – Lao động ưu tiên: tiếp tục được giữ nguyên trạng thái Current
  • Ngày ưu tiên phê duyệt của diện EB-2 – Lao động chuyên môn cao hoặc có năng lực vượt trội: 15/07/2022 (tăng thêm 7 ngày so với tháng trước)
  • Ngày ưu tiên phê duyệt của diện EB-3 – Chuyên gia, Lao động lành nghề và Lao động phổ thông: vẫn giữ nguyên như tháng trước
  • So với tháng trước, không có thay đổi nào về Ngày tiếp nhận đơn cho tất cả các diện visa.
Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
EB-1Lao động ưu tiênCurrentCurrent
EB-2Lao động có bằng cấp cao hoặc có năng lực vượt trội15/07/202201/01/2023
EB-3Chuyên gia, Lao động lành nghề01/12/202101/02/2023
Lao động phổ thông01/08/202015/12/2020
EB-4Lao động đặc thù01/01/201901/03/2019
Lao động tôn giáo01/01/201901/03/2019
EB-5Đầu tư định cư trực tiếpCurrentCurrent
EB-5Đầu tư định cư gián tiếpCurrentCurrent

Nguồn: DOS (Bộ Ngoại giao)

 

BẢO LÃNH THÂN NHÂN (FAMILY-SPONSORED PREFERENCES)

Bản tin thị thực tháng 11 cho các diện bảo lãnh thân nhân vẫn giữ nguyên như tháng trước

Diện visaĐối tượngNgày ưu tiên phê duyệt
(FINAL ACTION DATES)
Ngày tiếp nhận đơn
(DATES FOR FILING)
F-1Con cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ01/01/201501/09/2017
F-2AVợ/chồng, con cái còn độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân tại Mỹ08/02/201901/09/2023
F-2BCon cái còn độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân tại Mỹ22/09/201501/01/2017
F-3Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ08/01/200901/03/2010
F-4Anh/chị/em của công dân Mỹ22/04/200701/03/2008

Nguồn: DOS (Bộ Ngoại giao)

 

Bản Tin Thị Thực (Visa Bulletin) là gì?

Bản Tin Thị Thực (Visa Bulletin) là một bản tin nhập cư Hoa Kỳ do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát hành. Mục đích chính của bản tin này là tóm tắt số lượng visa nhập cư (Thẻ xanh) hiện có và cho biết khi nào Thẻ xanh sẵn sàng được cấp cho đương đơn dựa trên quốc gia họ sinh ra, diện visa và ngày ưu tiên (priority date) của họ. Đồng thời cung cấp danh sách chờ được cập nhật theo từng tháng cho người nhập cư, tuân theo hệ thống hạn ngạch.

Nếu bạn đã nộp đơn xin visa nhập cư vào Hoa Kỳ, hãy kiểm tra ngày ưu tiên của bạn cũng như ngày nộp đơn và phỏng vấn với NVC (Trung tâm Thị thực Quốc gia).

Nội dung của bản tin đã được đưa lên website.

Liên hệ Close
Đăng ký