Mỹ Thu Hút Nhân Tài Đến Làm Việc Và Định Cư

date 21/01/2022
date 937
Mỹ Thu Hút Tài Năng Đến Làm Việc Và Định Cư
Mỹ Thu Hút Nhân Tài Đến Làm Việc Và Định Cư

Hiện tại Mỹ đang đẩy mạnh việc thu hút nhân tài trong công nghệ và khoa học bằng việc đáp ứng những mong muốn của thế hệ này.

Trong đó tiêu biểu là những người thuộc thế hệ Y và “Gen-Z” có xu hướng quan tâm và muốn cống hiến tài năng, kỹ năng và giá trị của họ để đóng góp cho một cái gì đó lớn lao ngoài sự nghiệp cá nhân của bản thân. Đồng thời, họ đánh giá sự đa dạng, công bằng và hòa nhập là ưu tiên hàng đầu, có nghĩa là một nơi làm việc chào đón người đến định cư Mỹ bằng cách cho phép họ thấy bản thân được phản ánh trong văn hóa và cộng đồng

Đây là cách mà Mỹ đang tập trung thu hút một thế hệ nhân tài đến định cư Mỹ không chỉ muốn làm giàu cho bản thân mà họ còn muốn hỗ trợ cho những người trong cộng đồng cùng phát triển. Bên cạnh đó, thông qua thế hệ này, Hoa Kỳ gửi đi thông điệp là tất cả đều có thể phát triển bằng cách nắm lấy sức mạnh của sự thay đổi.

Định cư Mỹ diện trí thức 2022

Liên hệ Close
Đăng ký