Luật Nhập Cư Mỹ 2023: Giới Hạn Thị Thực Việc Làm Tăng Nhanh

date 15/12/2022
date 318

Theo thông tin từ USCIS, giới hạn hàng năm của luật nhập cư Mỹ đối với những thị thực dựa trên việc làm (EB) cho năm tài chính (FY) 2023 sẽ cao hơn so với mức thông thường trước đại dịch (mặc dù có thể thấp hơn so với năm tài chính 2021 và năm tài chính 2022). Tuy nhiên, họ sẽ luôn nỗ lực đẩy mạnh xử lý và cấp nhiều thị thực định cư diện việc làm trong năm 2023.

Dưới đây là những câu hỏi thường gặp về thị thực định cư Mỹ dựa trên việc làm.

Câu Hỏi Thường Gặp Về Chính Sách Định Cư Mỹ Diện Việc Làm Năm 2023.

Có bao nhiêu thị thực định cư dựa trên bảo lãnh việc làm được cấp trong năm tài chính 2022?

Theo thống kê của Bộ Ngoại giao (DOS), số lượng thị thực định cư Mỹ dựa trên việc làm được cấp trong năm 2022 là  281.507 – cao hơn gấp đôi so với trung bình hàng năm. Trong số này, USCIS và Văn phòng Điều hành Xét duyệt Di trú (EOIR) đã phê duyệt hơn 220.000 đơn xin thị thực dựa trên việc làm cho các cá nhân theo hướng chuyển diện đã có mặt tại Hoa Kỳ. 

Vào cuối năm tài chính ngày 30 tháng 9 năm 2022, USCIS và DOL đã sử dụng tất cả các thị thực nhập cư dựa trên việc làm (ngoại trừ 6.396 của diện EB-5 mà quốc hội đã đồng ý chuyển qua năm tài chính tiếp theo). 

Số lượng thị thực dựa trên việc làm sẽ được cấp trong năm tài chính 2023 ước tính là bao nhiêu?

Theo ước tính của DOS, giới hạn thị thực dựa trên việc làm sẽ được cấp trong năm 2023 là khoảng 197.000, do có tới 57.000 thị thực bảo lãnh thân nhân chưa được sử dụng trong năm 2022, nên số lượng này sẽ được thêm vào giới hạn thị thực dựa trên việc làm năm 2023.cấp cho hết visa diện việc làm trong FY 2023. USCIS cam kết với DOS sẽ đẩy mạnh và tối đa hóa việc cấp thị thực dựa trên việc làm.

Hạn ngạch thị thực việc làm được phân bổ giữa các diện thị thực như thế nào? Diện nào sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ 57.000 visa bảo lãnh thân nhân chưa được sử dụng? 

Theo điều khoản INA 203 (b), Quốc hội phân chia giới hạn thị thực định cư Mỹ dựa trên việc làm hàng năm theo các tỉ lệ phần trăm cố định. Trong đó, EB-1, EB-2, EB-3 đều nhận được 28,6%  và EB-4, EB-5 mỗi diện sẽ nhận được 7,1% giới hạn tổng thể.

Theo quy chế, tỷ lệ phần trăm sẽ áp dụng cho tổng hạn ngạch visa định cư Mỹ dựa trên việc làm là khoảng 140.000 cộng với số lượng thị thực bảo lãnh thân nhân chưa được sử dụng trong năm tài chính trước đó. Như vậy, nếu như năm trước diện bảo lãnh thân nhân chưa được sử dụng hết thì theo luật nhập cư Mỹ sẽ được phân bổ theo tỷ lệ phần trăm cố định nêu trên.

Số lượng thị thực bảo lãnh thân nhân chưa được sử dụng năm 2022 sẽ được sử dụng như thế nào trong năm tài chính 2023 dựa trên giới hạn mỗi quốc gia?

Theo điều INA 201 (d) (2) , số thị thực bảo lãnh thân nhân chưa được sử dụng sẽ được chia theo như mô tả ở phần trên. Tuy nhiên, mỗi quốc gia sẽ có một số hạn ngạch khác nhau. Trường hợp không được phân phối bổ sung sẽ áp dụng cho những cá nhân có ngày ưu tiên sớm nhất.

Tại sao các ngày trong Bản tin Visa đôi khi bị lùi lại?

Quốc hội đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao Mỹ đưa các ước tính hợp lý về số lượng thị thực dự kiến được cấp cho các quý trong mỗi năm tài chính. 

Dựa trên chỉ đạo đó DOS đã phát hành bản tin thị thực. Tuy nhiên, do trong quá trình hợp tác với USCIS, DOS không biết chính xác có bao nhiêu cá nhân có thể nộp đơn xin thị thực hoặc đơn của họ đã được phê duyệt chưa. 

Bên cạnh đó, số lượng thị thực sẵn có cho mỗi danh mục hoặc quốc gia cụ thể có thể thay đổi theo từng năm. Nhu cầu thị thực nhiều hơn hạn ngạch hoặc khả năng cấp thị thực thấp hơn ước tính, do đó DOS sẽ phải lùi ngày ưu tiên phê duyệt để đảm bảo việc sử dụng thị thực vẫn nằm trong giới hạn Quốc hội quy định và thị thực trong một hàng đợi cụ thể (dựa trên danh mục và quốc gia có khả năng điều hành) thường được phân bổ cho những người có ngày ưu tiên sớm nhất có thể. 

Nếu ngày ưu tiên phê duyệt bị lùi lại thì ngày ưu tiên có bị ảnh hưởng không?

Nếu một cá nhân đang muốn xin thị thực định cư theo diện bảo lãnh việc làm, ngày ưu tiên phê duyệt sẽ là ngày DOL tiếp nhận hồ sơ xin Chứng nhận Lao động. Đối với các visa định cư Mỹ dựa trên việc làm theo các diện không bảo lãnh thì ngày ưu tiên thường là ngày USCIS tiếp nhận đơn xin nhập cư.  

Việc lùi thời hạn không ảnh hưởng đến ngày ưu tiên hoặc vị trí của bạn trong quá trình xin thị thực nhập cư. 

Việc lùi lại ngày ưu tiên phê duyệt có ảnh hưởng đến quá trình xử lý hồ sơ tại lãnh sự không?

Có. DOS và USCIS chỉ được phép cấp số thị thực nhập cư (cho cả hồ sơ chuyển diện và xử lý hồ sơ lãnh sự) nếu người nộp đơn có ngày ưu tiên sớm hơn ngày được cập nhật trong bản tin thị thực (visa bulletin). Hoặc nếu như trong bản tin thị thực cập nhật là current (không có hồ sơ tồn đọng)thì tất cả những người nộp đơn đều đủ điều kiện để được xử lý hồ sơ.

Việc lùi lại ngày ưu tiên phê duyệt sẽ tác động như thế nào đối với giới hạn cư trú 6 năm của visa H1B?

Theo quy định, khoảng thời gian lưu trú của người sở hữu H1B không được quá 6 năm. Tuy nhiên sẽ có một số miễn trừ nhất định đối với giới hạn này. Theo đó, USCIS sẽ cấp thêm thời gian cho diện H1B với gia số lên đến 3 năm cho một người đã hoặc đang có tình trạng H1B đang làm hồ sơ xin tình trạng thường trú.

Mẫu sinh trắc học có “hết hạn” nếu hoãn ngày ưu tiên phê duyệt?

Không, mẫu sinh trắc học do USCIS thu thập liên quan đến đơn xin điều chỉnh trạng thái đang chờ xử lý sẽ không bao giờ hết hạn.

Tuy nhiên, theo luật nhập cư Mỹ, việc kiểm tra lý lịch dựa trên sinh trắc học sẽ có hiệu lực trong vòng 15 tháng.

Liên hệ Close
Đăng ký