Hỏi đáp định cư Mỹ: Nộp I-140 và I-485 cùng lúc có lợi như thế nào?

date 22/05/2023
date 838

hỏi đáp về i.140 và i.485 khi làm hồ sơ định cư Mỹ

 

Nếu bạn đang quan tâm đến định cư Mỹ, chắc chắn bạn sẽ cần biết đến thông tin về đơn I-140 và I-485. Tuy nhiên, các lợi ích của việc nộp cùng lúc 2 đơn này khi làm hồ sơ định cư Mỹ thì không phải ai cũng hiểu rõ. Hãy cùng US Direct IMM tìm hiểu nhé!

Q: Hiểu về cách nộp đơn I-140 và I-485 cùng lúc để định cư Mỹ

A: Luật di trú Mỹ quy định đối với những cá nhân đang có visa không định cư muốn nộp hồ sơ xin Thẻ xanh dựa trên việc làm cần phải hoàn thành 2 quy trình riêng biệt. Đầu tiên, họ cần nộp Đơn I-140 (Đơn xin Nhập cư dành cho Lao động Nước ngoài). Thứ hai, nộp Đơn I-485 (Đơn xin Điều chỉnh Trạng thái Cư trú) chuyển từ tình trạng không nhập cư sang nhập cư. 

Trước đây, để nộp Đơn I-485, đương đơn phải đợi Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) phê duyệt I-140 trước khi tiến hành bước thứ 2 của quy trình.  Tuy nhiên, hiện tại đương đơn có thể nộp 2 đơn này cùng lúc.

Q: Nộp đơn cùng lúc có phải là quy định bắt buộc trong luật định cư Mỹ?

A: Đây không phải quy định bắt buộc. Đương đơn có thể chờ I-140 được phê duyệt trước khi bắt đầu quy trình nộp I-485, có nhiều trường hợp chúng tôi sẽ khuyến khích nên đợi.

Q: Ai được phép nộp hồ sơ cùng lúc khi xin visa định cư Mỹ?

A: Những cá nhân đủ điều kiện để điều chỉnh trạng thái cư trú trong danh mục nhập cư dựa trên việc làm như:

  • EB1 (danh mục nhập cư cho cá nhân có năng lực chuyên môn vượt trội, Nhà nghiên cứu xuất sắc, Quản lý đa quốc gia);
  • EB2 (Chuyên gia có Bằng Cấp cao, miễn trừ lợi ích quốc gia cho người nước ngoài có năng lực xuất sắc)
  • EB3 (Chuyên gia, Lao động lành nghề hoặc Lao động phổ thông)

Những visa này phải có sẵn, không có hồ sơ tồn đọng, nghĩa là ngày ưu tiên phải là current.

Những cá nhân từng làm việc trái phép hoặc vi phạm tình trạng nhập cư không đủ điều kiện. Bên cạnh đó, những cá nhân được quy định phải cư trú tại nước nhà trong 2 năm không đủ điều kiện cho đến khi yêu cầu bãi bỏ hoặc đã thực hiện xong nghĩa vụ.

Q: Có thể nộp đơn I-485 sau I-140 nhưng trước khi I-140 được phê duyệt không?

A: Hoàn toàn có thể. Khi bạn nhận được Notice of Receipt cho I-140, bạn có thể nộp I-485 cùng với thông báo này. Kế hoạch nộp đơn này có thể khuyến khích trong trường hợp bạn đã hoàn thành hồ sơ I-140 và đang chuẩn bị các tài liệu hỗ trợ I-485.

Q: Lợi ích của việc nộp hồ sơ xin Thẻ xanh Mỹ cùng lúc là gì?

A: Một trong những lợi ích chính của nộp hồ sơ xin Thẻ xanh Mỹ cùng lúc là cho phép đương đơn và người phụ thuộc đăng ký Giấy phép Làm việc (EAD)Giấy Thông hành (Advance Parole) cùng một thời điểm. 

Đây là hai loại giấy phép quan trọng cho những người đang sở hữu các loại visa không định cư như “H”, “L”, giúp họ tránh vi phạm tình trạng hoặc bị phạt vì cư trú tại Mỹ bất hợp pháp. 

Ngoài ra, EAD là một loại giấy phép linh hoạt cho phép người sở hữu làm việc tại Mỹ mà không cần phê duyệt visa H, L hoặc các visa không định cư khác, cá nhân sở hữu cũng có thể đi lại không cần visa và người phụ thuộc cũng được cấp giấy phép làm việc cùng lúc. 

Lưu ý, EAD và Advance Parole là không phải là 2 loại giấy tờ bắt buộc cho tất cả các cá nhân không nhập cư. Đối với những người duy trì tình trạng H, L được phép sử dụng các visa này để đi lại và làm việc cho nhà bảo lãnh. Đương đơn chỉ xin EAD trong trường hợp phạm vi công việc vượt quá giới hạn visa H và L. 

Q: Những rủi ro của việc nộp hồ sơ cùng lúc?

A: Một trong những rủi ro khi nộp hồ sơ cùng lúc là không thể duy trì trạng thái không định cư hợp lệ. Trong thời gian nộp I-485 cho phép đương đơn ở lại Mỹ nhưng đây không phải là trạng thái không định cư. Nếu I-140 bị từ chối, I-485 cũng sẽ bị từ chối và những người không duy trì trạng thái không định cư sẽ không thể ở lại Mỹ.

Các vấn đề liên quan đến việc duy trì trạng thái không định cư có thể rất phức tạp và khác nhau tùy thuộc vào loại visa không định cư mà đương đơn đang giữ. Do đó bạn cần bàn bạc với luật sư di trú về những rủi ro mà bạn phải đối mặt khi nộp hồ sơ cùng lúc. Trong nhiều trường hợp chúng tôi khuyên bạn nên duy trì trạng thái không định cư đến khi I-140 được phê duyệt.

 

Liên hệ Close
Đăng ký