Quy định 90 ngày Điều chỉnh Tình trạng Cư trú lấy Thẻ xanh Mỹ

date 08/03/2021
date 1992

Quy định 90 ngày có thể ảnh hưởng như thế nào đến việc điều chỉnh tình trạng cư trú của bạn để trở thành Chủ sở hữu Thẻ xanh Mỹ

Vào tháng 9 năm 2017, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thực hiện một thay đổi đáng kể đối với Tài liệu Hướng dẫn Đối ngoại (FAM). Điều này có ảnh hưởng lớn đến cách viên chức nhập cư đánh giá tình trạng không được chấp nhận trong một số trường hợp nhất định. Về cơ bản, sự thay đổi trên đã loại bỏ quy định 30/60 ngày và lập một tiêu chuẩn chặt chẽ hơn hiện được gọi là “quy định 90 ngày”. Nếu bạn đang nộp đơn xin thẻ xanh ngay tại Mỹ, bạn nên biết quy tắc và cách mà USCIS có thể sử dụng quy tắc này để xác định tình trạng không thể chấp nhận.

Trên thực tế, bất kỳ cá nhân có thị thực không định cư nào cũng nên biết quy định này vì nó có thể ảnh hưởng đến cách viên chức di trú tiếp nhận hồ sơ xin điều chỉnh tình trạng cư trú. Quy định 90 ngày áp dụng giả định rằng cá nhân nắm giữ thị thực không định cư đã cố tình trình bày sai sự thật tại thời điểm nhập cảnh hoặc nộp đơn xin thị thực không định cư khi cá nhân đó nhập cảnh vào Hoa Kỳ và trong vòng 90 ngày có liên quan đến hành vi không thống nhất với tình trạng thị thực không định cư của mình. Nói cách khác, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ coi đó là hành vi gian lận nếu người nhập cảnh Hoa kỳ làm bất kỳ điều gì không phù hợp với mục đích xin thị thực của mình trong vòng 90 ngày đầu tiên.

Xem thêm các bài viết:

Cách để duy trì thẻ xanh Mỹ
5 rắc rối bạn sẽ gặp phải khi thẻ xanh quá hạn
Hướng dẫn lấy lại thẻ xanh khi rời Mỹ quá hạn
Có thẻ xanh Mỹ về Việt Nam được bao lâu
Xử lý nguy cơ mất thẻ xanh khi rời Mỹ quá hạn trong đại dịch COVID

Vào năm 2018, USCIS đã cập nhật Văn bản Hướng dẫn Chính sách bao gồm cả Quy định 90 ngày của Bộ Ngoại giao như một công cụ để phát hiện các nội dung sai lệch tiềm ẩn trong nhiều trường hợp bao gồm cả việc điều chỉnh tình trạng cư trú. Mặc dù văn bản hướng dẫn chỉ ra rằng USCIS không bị ràng buộc theo quy định này, nhưng lại ngụ ý các viên chức nên sử dụng nó để đánh giá hồ sơ.

Ai chịu ảnh hưởng của Quy định 90 ngày?

Việc áp dụng quy định 90 ngày có thể gây ảnh hưởng đáng kể đối với cá nhân nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng cư trú hoặc thay đổi tình trạng sau khi nhập cảnh Hoa Kỳ bằng thị thực không định cư hoặc nhập cảnh tạm thời.

FAM chỉ ra rằng các hành động sau là đủ để dẫn đến việc áp dụng quy định 90 ngày:

  • Lao động trái phép;
  • Ghi danh vào trường học một cách trái phép và/hoặc không thay đổi tình trạng cư trú một cách phù hợp; hoặc là
  • Kết hôn với công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân và sau đó cư trú tại Hoa Kỳ; hoặc là
  • Thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác có yêu cầu thay đổi hoặc điều chỉnh tình trạng cư trú nhưng lại không thay đổi hoặc điều chỉnh tình trạng cư trú.

Bài viết này tập trung vào cách thức mà quy định 90 ngày có thể ảnh hưởng đến việc điều chỉnh tình trạng cư trú. Khi xem xét đơn xin điều chỉnh tình trạng cư trú được nộp ngay sau khi một cá nhân nhập cảnh vào Hoa Kỳ, viên chức nhập cư có thể áp dụng quy định 90 ngày để xác định xem đương đơn có vi phạm các điều khoản của thị thực không định cư hay không.

Có thể tham chiếu tờ khai nhập/xuất cảnh I-94 của bạn để xác định ngày nhập cảnh của mình. Quy định 90 ngày được áp dụng cho lần nhập cảnh vào Hoa Kỳ gần đây nhất của bạn. Nếu bạn có nhiều tờ khai nhập/xuất cảnh I-94 hoặc nhiều lần nhập cảnh, thì lần nhập cảnh gần đây nhất sẽ được tính.

Giải trình ý định không định cư

Khi nộp đơn xin hầu hết các loại thị thực Hoa Kỳ không định cư (tạm trú), đương đơn phải chứng minh ý định quay về nước của mình khi mục đích chuyến đi đã hoành tất như đã khai. Ví dụ, các loại thị thực tạm thời (như diện B, F, J, M, Q, TN và du khách thuộc chương trình miễn thị thực) có các hoạt động ngắn hạn được chỉ định cho diện này. Ví dụ về các hoạt động ngắn hạn như du lịch, kinh doanh, giáo dục và một số loại việc làm. Ý định không định cư có nghĩa là người được cấp thị thực không có kế hoạch (và không được phép) ở lại Mỹ lâu dài. Trên thực tế, có một giả định về ý định nhập cư trong luật di trú Hoa Kỳ. Do đó, những đương đơn xin thị thực không định cư có trách nhiệm chứng minh rằng họ có đủ sự ràng buộc với đất nước của mình để họ buộc phải rời khỏi Hoa Kỳ sau thời gian tạm trú.

Quy định 90 ngày

Theo quy định 90 ngày, giả định rằng có gian lận nếu một người vi phạm tình trạng không định cư của mình hoặc có hành vi không phù hợp với tình trạng nhập cảnh trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Nếu một người thuộc diện không định cư cố gắng điều chỉnh tình trạng cư trú trong khoảng thời gian 90 ngày, đương đơn nên biết rằng hồ sơ của họ sẽ bị thanh tra nhiều hơn. Do đó, nhiều luật sư hiện đang tư vấn khách hàng của mình tránh kết hôn và điều chỉnh tình trạng cư trú trong vòng ít nhất ba tháng đầu tiên sau khi nhập cảnh.

Ví dụ về Quy định 90 Ngày của Đương đơn nộp I-485

Ví dụ: Người có thị thực diện B1/B2

Thanh là công dân Việt Nam 24 tuổi, nhập cảnh Hoa Kỳ bằng thị thực diện B1/B2. Cùng lúc đó thì Thanh cũng xin thẻ xanh diện việc làm. Chủ lao động đã hoàn tất quy trình PERM và Đơn I-140 thì sẵn sàng để nộp. Số lượng thị thực cũng sẵn có không lâu trước khi Thanh nhập cảnh Hoa Kỳ bằng thị thực B1/B2. Vì vậy, Thanh nộp đơn I-140 và I-485 ngay sau khi đến Hoa Kỳ. Vì Thanh nộp xin thẻ xanh Mỹ ngay sau khi đến Hoa Kỳ nên viên chức USCIS có thể cho rằng ý định nhập cảnh vào Hoa Kỳ bằng thị thực B1/B2 là để cô có thể điều chỉnh tình trạng sang thường trú nhân. Thanh nộp Đơn I-485 trước thời hạn 90 ngày nên có thể dẫn đến việc bị áp dụng Quy định 90 Ngày và hồ sơ của cô ấy có khả năng cao là không được chấp nhận.

Thị thực mục đích kép

Thị thực mục đích kép cho phép cá nhân người nước ngoài nhập cảnh Hoa Kỳ với tình trạng không định cư nhưng cho phép điều chỉnh tình trạng sang Thẻ xanh. Một số thị thực được coi là Thị thực mục đích kép như: thị thực diện hôn phu hôn thê K-1, thị thực diện E-, H-, K-, L-, O- và P-. Do đó, những người có thị thực nêu trên có thể nộp Đơn I-485 trước 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Liên hệ Close
Đăng ký